{ "type": "page", "identifier": "page_20749333", "title": "Over ons", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over ons", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "De toolbox ‘Samen voor biodiversiteit’ is ontwikkeld in het kader van het Europese project LIFE IP All4Biodiversity in samenwerking met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De toolbox is ondergebracht bij Groen Kennisnet (onderdeel van Wageningen UR)." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Veel organisaties en initiatieven werken aan biodiversiteitsherstel. Hierbij wordt allerlei kennis gevraagd maar ook opgedaan. Deze kennis is vaak erg versnipperd en niet makkelijk te vinden. Daarom is deze toolbox ontwikkeld. De inzichten uit de pilots van LIFE IP All4Biodiversity<\/a> en tools en praktijkervaringen van partners en stakeholders van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/a> zijn in deze toolbox samengebracht. Op deze manier biedt de toolbox handvaten voor alle partijen die zelf met biodiversiteit aan de slag willen. Nieuwe informatie, tools en praktijkvoorbeelden worden regelmatig toegevoegd.<\/p>

Heb je vragen over de informatie in de toolbox ‘Samen voor biodiversiteit’ of wil je zelf informatie toevoegen aan de toolbox? Neem dan contact op met Fleur Bokma via: fleur.bokma@samenvoorbiodiversiteit.nl<\/a><\/a><\/p>" } ] } ] }