{ "type": "page", "identifier": "page_20749333", "title": "Over ons", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Over ons", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/b/680660_fullimage_istock-1337567516.jpg", "width": 1321, "height": 794, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "yuelan", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/yuelan?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "Aerial drone image of fields with diverse crop growth", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/aerial-drone-image-of-fields-with-diverse-crop-growth-polyculture-and-permaculture-gm1337567516-418403679", "keywords": [] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Deze toolbox is ontwikkeld in het kader van het Europese programma LIFE IP All4Biodiversity. Dit is een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Onderzoek en het delen van resultaten is een belangrijk onderdeel van All4Biodiversity. Leerervaringen uit pilots worden gedeeld via deze toolbox. De geleerde lessen kunnen zo ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging krijgen." }} , "contents": [ { "area": "overdetoolbox", "title": "Over de toolbox", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De Toolbox werkt nauw samen met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een beweging waarin bedrijven, boerenorganisaties, banken, natuurorganisaties, wetenschappers en overheden intensief samenwerken aan het ombuigen van biodiversiteitsverlies naar herstel.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Door samen te werken met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel<\/a> heeft de Toolbox de mogelijkheid om de beste en meest relevante leerervaringen van de partners en supporters van het Deltaplan te delen. Daarnaast is er een samenwerking aangegaan met Groen Kennisnet<\/a>, om zo ook gebruik te kunnen maken van alle kennis die daar al verzameld en beschikbaar is.<\/p>

Uiteindelijk is het doel van de Toolbox om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren. Met behulp van de Toolbox kan iedereen een steentje bijdragen: van bedrijven en natuurorganisaties tot agrariërs en burgers. Wij geloven erin dat door kennis en organisaties samen te brengen de biodiversiteit in Nederland verbeterd kan worden. <\/p>

Heb je vragen over de informatie in de toolbox ‘Samen voor biodiversiteit’ of wil je zelf informatie toevoegen aan de toolbox? Neem dan contact<\/a> op.<\/p>" } ] }, { "area": "hetteam", "title": "Het team", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_team", "name": "contenttemplate_team"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_42797075", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_748961", "title": "Stefan Kroese", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons/stefan-kroese.htm" }, "lead": "Als coördinator van de Toolbox “samen voor biodiversiteit” is het mijn missie om kennis te bundelen en mensen te inspireren om de biodiversiteit te verbeteren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/f/f/cid748961_1705070597094_Stefan.jpg", "width": 250, "height": 342, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-12T15:39+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-12T15:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "toolbox@samenvoorbiodiversiteit.nl", "organization": "Toolbox \"samen voor Biodiversiteit\"", "position": "Coördinator" } }, { "identifier": "mediaitem_748962", "title": "Inge van Ditshuizen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons/inge-van-ditshuizen.htm" }, "lead": "Met heldere en inspirerende communicatie wil ik bijdragen aan een succesvol herstel van biodiversiteit in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/b/2/cid748962_1705070852665_inge.JPG", "width": 619, "height": 547, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-12T15:45+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-12T15:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "toolbox@samenvoorbiodiversiteit.nl", "organization": "Toolbox \"samen voor Biodiversiteit\"", "position": "Communicatieadviseur" } }, { "identifier": "mediaitem_748963", "title": "Floor Edixhoven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons/floor-edixhoven.htm" }, "lead": "Met mijn kennis wil ik inzetten voor het versterken van de biodiversiteit in het stedelijk gebied", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/3/cid748963_1705070985742_FloorCVfoto.jpg", "width": 800, "height": 800, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-12T15:49+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-12T15:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "toolbox@samenvoorbiodiversiteit.nl", "organization": "Toolbox \"samen voor Biodiversiteit\"", "position": "Redacteur" } }, { "identifier": "mediaitem_748965", "title": "Hidde Hofhuis", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_person", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_person", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons/hidde-hofhuis.htm" }, "lead": "Praktijkvoorbeelden en succesverhalen laten het verhaal van verandering zien. Ik zet me in om alle mooie voorbeelden een podium te geven en voor een krachtige beweging richting een gezonde en divers Nederland.", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2024-01-12T15:50+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-12T15:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "emailaddress": "toolbox@samenvoorbiodiversiteit.nl", "organization": "Toolbox \"samen voor Biodiversiteit\"", "position": "Redacteur" } } ] } , { "type": "text", "html": "

<\/a><\/p>" } ] } ] }