{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_640339", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Vergroenen openbare ruimte ", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/vergroenen-openbare-ruimte-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 640339, "identifier": "mediaitem_640339", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/vergroenen-openbare-ruimte-dossier.htm", "title": "Vergroenen openbare ruimte", "lead": "Naast landbouw en natuurgebieden bestaat Nederland voor een groot gedeelte uit openbare ruimte beheerd door overheden, bedrijven en particulieren. Veel van deze openbare ruimte is bebouwd. Door deze gebieden te vergroenen komt er meer ruimte voor biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Er is op dit gebied veel mogelijk. Denk aan het vergroenen van bedrijventerreinen, ecologisch beheer van bermen, aanleggen van meer biodivers groen in de wijk, tiny forest, het vergroenen van de eigen tuin en dak, het creëren van faunavoorzieningen, natuurvriendelijke straatverlichting en natuurinclusief bouwen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/b/cid640339_1650885440391_Biodiversiteit%20praktijk-OR%20intro.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-21T11:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-18T15:15+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "vergroenenbedrijventerreinen", "title": "Vergroenen bedrijventerreinen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Bedrijventerreinen zijn over het algemeen versteende gebieden die in de zomer enorm opwarmen en waar het water de bodem niet in kan. Daarnaast vormen ze met hun ligging aan de randen van de bebouwing een barrière tussen stedelijk- en buitengebied. Door te werken aan vergroening van bedrijventerreinen wordt er een beter werkklimaat gecreëerd en ontstaan betere verbindingen tussen het stedelijk en het buitengebied. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De provincie Zuid-Holland<\/a> en Gelderland<\/a> hebben verschillende tips en maatregelen beschreven om bedrijventerreinen te vergroenen. De belangrijkste daarvan zijn: <\/p>