{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_640940", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Tools", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/tools-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 640940, "identifier": "mediaitem_640940", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/tools-dossier.htm", "title": "Tools", "lead": "Dit dossier geeft een overzicht van tools die gebruikt kunnen worden voor een gebiedsgerichte samenwerking voor biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/6/cid640940_1650891971118_Gebiedsgerichte%20samenwerking-Tools-intro.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-24T09:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-31T10:06+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "leidraadgebiedsgerichteaanpak", "title": "Leidraad Gebiedsgerichte Aanpak ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Samenwerking tussen verschillende partijen en grondeigenaren op gebiedsniveau is een belangrijke factor om de biodiversiteit succesvol te herstellen. Biodiversiteit kent immers geen scherpe grenzen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft daarom een Leidraad voor gebiedsgerichte samenwerking<\/a> ontwikkeld. Het doel: organisaties en instanties die regionaal willen werken aan het herstel van de biodiversiteit op weg helpen. De leidraad beschrijft wat de voorwaarden zijn voor een succesvolle gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast licht het de zes processtappen toe die nodig zijn om tot een succesvol gebiedsproces te komen. <\/p>" } , { "identifier": "element_22380167", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1154110"] } } , { "identifier": "element_22357746", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over gebiedsgerichte samenwerking", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=gebiedsgericht* AND (aanpak OR samenwerk*)" } } ] }, { "area": "kanokansenanalysevoornatuurontwikkeling", "title": "KANO (KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling)", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De KansenAnalyse voor NatuurOntwikkeling (KANO) is een quickscan die de kansen voor het verbeteren van de natuurkwaliteit en de realisatie van natuurherstel in kaart brengt. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze webtool is ontwikkeld door Naturalis Biodiversity Center in samenwerking met partners van het LIFE IP All4biodiversity project. De KANO<\/a> maakt het mogelijk om aan de hand van 41 onderwerpen met betrokken partijen tot een gezamenlijk inzicht te komen als het gaat om waar de prioriteiten voor biodiversiteitsherstel in een gebied liggen. Deze inzichten kunnen gebruikt worden als onderbouwing voor een langetermijnvisie voor een gebied. Daarnaast geeft de KANO handvatten om die visie daadwerkelijk te bereiken. <\/p>" } , { "identifier": "element_22763834", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1061806", "1154104", "1061969" ] } } , { "identifier": "element_22357747", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over kansenanalyse natuurontwikkeling", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=kansenanalyse AND samenwerking" } } ] }, { "area": "schakelbaklifeip", "title": "Schakelbak LIFE IP", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De schakelbak is ontwikkeld in het kader van het LIFE IP project Deltanatuur en is erop gericht om de samenwerking rondom natuurontwikkeling te verbeteren. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Schakelbak<\/a> geeft een geïntegreerde governance-aanpak weer voor samenwerkingen. Deze wordt verdeeld over vier ‘versnellingen’ waarmee een samenwerkingsproces geanalyseerd of ingericht kan worden. Met deze tool is het mogelijk een idee voor samenwerking verder te brengen, zodat de gewenst resultaten gerealiseerd kunnen worden. <\/p>" } , { "identifier": "element_22380461", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1154112"] } } , { "identifier": "element_22357749", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over geintegreerde governance aanpak voor samenwerking", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=geintegreerd* AND governance" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Websites<\/h2>" } , { "identifier": "element_22993614", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Thema gebiedsgerichte samenwerking (Samen voor biodiversiteit)", "link_url": "https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/themas/gebiedsgerichte-aanpak" } } ] } ] }