{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_686612", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Stimulerings­regelingen overheid", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stimuleringsregelingen-overheid-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 686612, "identifier": "mediaitem_686612", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stimuleringsregelingen-overheid-dossier.htm", "title": "Stimulerings­regelingen overheid", "lead": "Door middel van verschillende regelingen probeert de overheid bedrijven te stimuleren om zich in te zetten voor biodiversiteit. Denk bijvoorbeeld aan verdienmodellen die boeren belonen voor duurzame investeringen, weidevogelbeheer of kruidenrijk grasland. Hieronder vind je voorbeelden van overheidsbeleid met verscheidene subsidies en verdienmodellen voor bedrijven die willen investeren in biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/8/0/cid686612_1670481653682_Screenshot%202022-12-07%20191017.png", "width": 591, "height": 398, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-07T16:55+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-08T07:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "toekomstbestendigboerenmetglb", "title": "Toekomstbestendig boeren met GLB", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In Nederland vragen we veel van agrariërs als het gaat om de verduurzaming en zorg voor ons landschap. Denk bijvoorbeeld aan weidevogel bescherming, het verbeteren van bodemkwaliteit en het verminderen van CO2- en stikstofuitstoot. Vaak gaat het om grote investeringen. Dat zorgt voor dilemma’s voor agrariër, die graag wil bijdragen aan de maatschappij maar ook zo efficiënt mogelijk moet produceren om rendabel te zijn.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wordt opgesteld door de Europese Unie. Binnen de grenzen van de GLB kunnen de EU-landen hun eigen landbouwbeleid bepalen. Het GLB richt zich op toekomstbestendige landbouw en gaat duurzame boeren meer belonen. Bijvoorbeeld door middel van subsidies gericht op boeren die zich meer inspannen voor de omslag naar een nieuw soort landbouw. Het doel hiervan is om deze en volgende generaties te kunnen voorzien van genoeg voedsel én de boer van een goed inkomen. Daarbij moet er natuurlijk rekening worden gehouden met uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat.<\/p>

Daarom steunt het GLB boeren door hun publieke diensten aan klimaat en leefomgeving te belonen. Ook kunnen boeren subsidies krijgen voor verduurzaming, uitwisselen van kennis en een gebiedsgerichte aanpak. <\/p>" } , { "identifier": "element_31071197", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1186422"] } } , { "identifier": "element_31063547", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over het GLB", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=glb OR \"gemeenschappelijk landbouwbeleid\"" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }