{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_686616", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Rentekorting", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/rentekorting-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 686616, "identifier": "mediaitem_686616", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/rentekorting-dossier.htm", "title": "Rentekorting", "lead": "Boeren die zich inzetten voor biodiversiteit kunnen een rentekorting ontvangen op leningen. Hierdoor proberen banken boeren te belonen voor hun biodiversiteitsprestaties. De inzet van boeren voor biodiversiteit wordt gemeten aan de hand van de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij die is ontwikkeld door de Rabobank, WNF en Friesland Campina. Er wordt nu ook een biodiversiteitsmonitor ontwikkelt voor de akkerbouw. Hieronder vind je meer uitleg over de rentekorting voor biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/f/cid686616_1670481613373_Screenshot%202022-12-07%20184212.png", "width": 575, "height": 383, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-07T17:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-08T07:40+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "rentekortingvoorduurzamemelkveehouders", "title": "Rentekorting voor duurzame melkveehouders", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Verduurzamen is niet alleen goed voor de wereld om ons heen, maar helpt ondernemers ook op de lange termijn financieel beter te presteren. Op de korte termijn vraagt het echter wel investeringen. De Rabobank beloont daarom duurzame melkveehouders met een rentekorting van 0,2%.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Sinds 2021 kregen al meer dan 500 melkveehouders die goed scoren op duurzaamheid een rentekorting. Alle melkveehouders met duurzaamheidsscore A en een financiering van meer dan 1 miljoen euro komen in aanmerking voor de korting. Rabobank heeft als doel om de korting ook mogelijk te maken voor andere landbouwsectoren en voor boeren met een financiering van minder dan 1 miljoen euro. Met deze rentekorting geeft Rabobank ondernemers een extra steuntje in de rug om die verduurzaming mogelijk te maken.<\/p>" } , { "identifier": "element_31071209", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1186417"] } } , { "identifier": "element_31064450", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over rentekorting", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=rentekorting" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }