{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_642106", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Meten biodiversiteits­prestaties", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/meten-biodiversiteitsprestaties-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 642106, "identifier": "mediaitem_642106", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/meten-biodiversiteitsprestaties-dossier.htm", "title": "Meten biodiversiteits­prestaties", "lead": "Een van de dingen die van belang is op het gebied van verdienmodellen is het eenduidig meten van de prestaties die agrarische ondernemers leveren op het gebied van biodiversiteit. Hiervoor zijn verschillende biodiversiteitsmonitoren in ontwikkeling op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze monitoren maken het mogelijk om prestaties van ondernemers eenduidig te meten en de ondernemers vanuit verschillende organisaties voor hun inzet op het gebied van biodiversiteit te belonen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/9/9/cid642106_1650891644668_Verdienmodellen-meten%20biodiversiteitsprestaties.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-31T12:10+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-26T11:09+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "biodiversiteitsmonitormelkveehouderij", "title": "Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De melkveehouderij kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de Nederlandse biodiversiteit. Om dit te realiseren is het onder andere nodig om de prestaties die op het gebied van biodiversiteit worden geleverd meetbaar te maken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Om de prestaties op het gebied van biodiversiteit meetbaar te maken, hebben FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds gezamenlijk de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij (BMM) ontwikkeld. De BMM heeft als doel de biodiversiteitsprestaties van melkveehouders op een eenduidige manier vast te leggen, zodat melkveehouders ook beloont kunnen worden voor hun inzet. De BMM is gebaseerd op 4 pijlers: functionele agrobiodiversiteit, landschappelijke diversiteit, diversiteit van soorten en regionale biodiversiteit. De monitor bevat 7 KPI’s die aan de pijlers bijdragen: <\/p>