{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_686193", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Fondsen voor biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/fondsen-voor-biodiversiteit-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 686193, "identifier": "mediaitem_686193", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/fondsen-voor-biodiversiteit-dossier.htm", "title": "Fondsen voor biodiversiteit", "lead": "Verschillende fondsen ondersteunen op hun eigen manier biodiversiteitsherstel. Hieronder lees je meer over de verschillende fondsen en hoe zij de biodiversiteit helpen te herstellen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/2/c/cid686193_1670321375293_dagkoekoeksbloem%20-%20fondsen%20voor%20biodiversiteit.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-05T13:35+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-06T15:51+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "rijkeweidevogelfonds", "title": "Rijke Weide Vogelfonds", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het Rijke Weide Vogelfonds zet zich in voor een rijk boerenland waarin weidevogels de ruimte krijgen. De laatste 60 jaar is het aantal weidevogels sterk afgenomen, zoals bijvoorbeeld de grutto, onze Nationale Vogel. Een belangrijke oorzaak van deze afname is de intensivering van de melkveehouderij.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Veel boeren zien met pijn in het hart hoe de vogels van hun land verdwijnen en willen daar graag iets aan doen, maar het moet wel financieel handelbaar zijn. ‘Weidevogelvriendelijk’ beheer kost namelijk veel geld. Een hogere waterstand en gras vol met bloemen, kruiden en insecten is goed voor de vogels, maar de boer loopt inkomsten mis door een lagere melkproductie. <\/p>

Dit is waar het Rijke Weide Vogelfonds kan helpen. Financiers die de vogels een warm hart toedragen, bundelen hun krachten in dit fonds. Het fonds koopt grond op plekken die belangrijk zijn voor weidevogels en houdt de pachtprijs van die grond relatief laag. De grond blijft in gebruik als landbouwgrond, maar er worden goede afspraken gemaakt over weidevogelvriendelijk beheer met de boeren. Het financieel rendement voor de financiers is dus ook zeer beperkt; zij doen dit puur vanuit hun liefde voor de vogels en de <\/strong>gebieden waarin de vogels leven.<\/p>" } , { "identifier": "element_30996953", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1186226"] } } , { "identifier": "element_30999974", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over het Rijke weide vogelfonds", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=Rijke weide vogelfonds" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>" } ] }, { "area": "habitatbanking", "title": "Habitatbanking", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De biodiversiteit staat onder druk en hierdoor worden onze leefomgeving, zowel de natuur als onze landbouwsystemen kwetsbaarder. Initiatiefnemers zien mogelijkheden om de biodiversiteit te bevorderen door handel in biodiversiteitsrechten mogelijk te maken. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het systeem richt zich op het vrijwillig investeren in biodiversiteit buiten beschermde natuurgebieden. De rechten komen tot stand doordat de eigenaar van een perceel met een bepaalde biodiversiteit, zich inzet voor een blijvende hogere biodiversiteit op dat perceel. De habitatbank stelt de biodiversiteitswaarde verhoging vast, en drukt dit uit in rechten. Deze rechten worden te koop aangeboden en uit de opbrengst wordt de initiatiefnemer betaald. Biodiversiteitsrechten kunnen worden gekocht door bedrijven of particulieren die willen investeren in de toename van biodiversiteit. Voor de uitvoering van habitatbanking is met steun van het Veluwefonds de Nationale Biodiversiteitsbank opgericht.<\/p>" } , { "identifier": "element_31001915", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1186227", "1186225" ] } } , { "identifier": "element_31002966", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over habitatbanking", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/gkn-biodiversity?q=habitatbank*" } } ] }, { "area": "grondcoöperatierijkdom", "title": "Grondcoöperatie Rijkdom", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De landbouw zit in een spagaat. Om het hoofd boven water te houden, worden we als agrarische ondernemers gedwongen om te intensiveren. Tegelijkertijd neemt de biodiversiteit af en gaat het slecht met de weidevogels. Dit leidt tot maatschappelijke druk op onze sector.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Boeren voelen de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijke opgaves. De hoge grondprijs dwingt ons echter tot het intensief gebruiken van de bodem. De grond in Nederland wordt bovendien steeds schaarser, waardoor de prijs blijft stijgen. Dit dwingt boeren om meer productie van het land te halen. Binnen onze bedrijfsvoering kunnen we deze ontwikkeling alleen rendabel maken wanneer we zoveel mogelijk aardappelen of liters melk van aangekochte hectares weten te halen.<\/p>

Grondcoöperatie Rijkdom vindt een oplossing voor deze schijnbare tegenstelling tussen natuur en economie. De coöperatie verbindt boeren en private investeerders om samen grond aan te kopen en ze maken samen een inrichtingsplan hoe het gebied eruit komt te zien. Het is dus een gezamenlijke investering en verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen en om het verdienmodel van de boer op peil te houden. Hierdoor hebben boeren financieel meer ruimte en worden ze niet gedwongen tot intensief beheer. Samen wordt de nieuwe balans tussen natuur en rendement gevonden.<\/p>" } , { "identifier": "element_31005056", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1171688"] } } , { "identifier": "element_31025214", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over Grondcoöperatie Rijkdom", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=Grondcooperatie Rijkdom" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }