{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_655488", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Bewustwording en activatie van burgers", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/bewustwording-en-activatie-van-burgers-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 655488, "identifier": "mediaitem_655488", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/bewustwording-en-activatie-van-burgers-dossier.htm", "title": "Bewustwording en activatie van burgers", "lead": "Er komt steeds meer aandacht voor het belang van biodiversiteit bij overheden en in de landbouw. Maar veel burgers weten nog weinig van biodiversiteit en zouden een grote bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Daarom wordt er door veel natuurorganisaties, overheden en ook vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel op verschillende manieren gewerkt aan de bewustwording en activatie van burgers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/8/a/cid655488_1655720448486_biodiversiteit%20praktijk-bewustwurding%20en%20activatie-intro.png.jpg", "width": 1920, "height": 1271, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-14T16:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-24T11:17+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "adoptiegroen", "title": "Adoptiegroen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In steeds meer gemeentes beheren bewoners zelf groen in hun buurt, het zogenaamde adoptiegroen. Adoptiegroen is het onderhouden van een stukje openbaar groen, zoals bijvoorbeeld een perkje in de straat, een binnenhofje, kruidentuinen, bloementuinen of een groenstrook langs de gevels van een paar trottoirtegels.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het groen kan worden geadopteerd door de gezamenlijke bewoners van een straat of een deel van een straat. Gemeentes willen met dit initiatief actief bewoners ondersteunen die zelf de handen uit de mouwen willen steken. <\/p>

Adoptiegroen is goed voor de natuur en de biodiversiteit, het fleurt de buurt op en bewoners worden dichter bij elkaar gebracht en dichter bij de natuur. Daarnaast is het beheer van groen door bewoners goedkoper.<\/p>" } , { "identifier": "element_24927612", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1160926", "1160924", "1160917" ] } } , { "identifier": "element_24994778", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over adoptiegroen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=adoptiegroen" } } ] }, { "area": "groenebelevingspunten", "title": "Groene belevingspunten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "De afgelopen jaren zijn er veel landschapselementen en groene zones verdwenen in het Groene Hart. Meerdere burgers, organisaties en overheden zetten zich in om die samen te herstellen. Om te leren over het belang hiervan worden de elementen met elkaar verbonden met educatieve routes. Deze routes belichten de relaties tussen biodiversiteit, voedsel, landschap en cultuur met behulp van een aantal Groene Belevingspunten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze punten zijn bedoeld om de verwondering en nieuwsgierigheid van kinderen voor de natuur te prikkelen. Bij deze Groene Belevingspunten worden Babbelende Insectenboxen geïnstalleerd die kinderen meer leren over biodiversiteit en landbouw. Hier vertellen vlinders, bijen en hommels – de natuurlijke helpers van de boer – allemaal hun verhaal. <\/p>

Je kan vanuit de stad op de fiets te stappen en via bloemrijke linten vol vlinders naar een Groen Belevingspunt te fietsen om daar het verhaal van de bij en de vlinder te horen. Door biodiversiteit te koppelen aan lokaal consumeren en duurzaam recreëren wordt er een bredere doelgroep bereikt. Een bezoek aan een Groen Belevingspunt is ook interessant voor scholen zowel off-als online.<\/p>" } , { "identifier": "element_24976444", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1160922", "1160919" ] } } , { "identifier": "element_24994880", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over groene belevingspunten", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=belevingspunt*" } } ] }, { "area": "buitenlokaal", "title": "Buitenlokaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Een deel van de burgers en dan specifiek kinderen komen steeds minder in contact met de groene omgeving en er is sprake van een toenemende vervreemding van de natuur. Daarom wordt er op verschillende plekken gewerkt om het contact tussen mensen en de natuur weer te vergroten, onder anderen IVN doet dit door middel van het Buitenlokaal. Bij het creëren van een buitenlokaal wordt een schoolplein met behulp van landschapselementen, waaronder inheemse bomenrijen, singels, bosjes en natuurvriendelijke slootranden, ecologisch ingericht. Waarna kinderen en de buurt op deze plekken kunnen leren over de natuur en biodiversiteit.", "elements": [ { "identifier": "element_24976445", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1160921", "1160928", "1160919", "1160923" ] } } , { "identifier": "element_24994883", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over buitenlokaal", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=buitenlok*" } } ] }, { "area": "publiekscampagnemaakgrijsgroener", "title": "Publiekscampagne Maak Grijs Groener", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het gaat niet goed met de biodiversiteit, wereldwijd én in Nederland. Daarom heeft het Deltaplan Biodiversiteitsherstel de publiekscampagne Maak Grijs Groener opgezet, in samenwerking met LIFE IP All4Biodiversity. Met deze campagne wil de stichting het begrip biodiversiteit tot leven brengen en een breed publiek inspireren met burgerinitiatieven die laten zien hoe je samen met anderen kunt bijdragen aan biodiversiteitsherstel. En dat is hard nodig, want slechts een op de vier Nederlanders zegt te weten wat ze aan biodiversiteitsherstel kunnen doen.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De nationale campagne werd voor het eerst gelanceerd in oktober 2020 en liep tot het najaar van 2021. In mei 2022 ging Maak Grijs Groener opnieuw van start. Via onder andere social en online media, (outdoor) advertenties en het netwerk van meer dan 150 partners en supporters van het Deltaplan worden mensen aangespoord om samen aan de slag te gaan met biodiversiteit onder het motto ‘Maak Grijs Groener’. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het samen aanleggen van geveltuinen, boomspiegels of bloemperken, het aanplanten van inheemse fruitbomen, of het vergroenen van bedrijventerreinen. <\/p>

Groen Groeit<\/strong><\/p>

De tweede campagne van Maak Grijs Groener brengt een positieve boodschap: er gebeurt steeds meer om biodiversiteit te herstellen. Kortom: groen groeit! Dankzij alle mensen die de handen ineenslaan. Die boodschap komt duidelijk terug in de verschillende campagnevideo’s.<\/p>

Samen voor biodiversiteit<\/strong><\/p>

Iedereen kan bijdragen aan meer biodiversiteit. Samen met je buren, collega’s, gemeente, bedrijven of school kun je veel impact maken. Een paar voorbeelden:<\/p>