{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_686191", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Beloning via keurmerken", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beloning-via-keurmerken-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 686191, "identifier": "mediaitem_686191", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beloning-via-keurmerken-dossier.htm", "title": "Beloning via keurmerken", "lead": "Terwijl er aan biodiversiteit gewerkt wordt, kan de financiering daarvan soms door de markt gedekt worden via keurmerken. Dit is natuurlijk erg voordelig! In dit overzicht worden keurmerken weergeven die het herstel van biodiversiteit bevorderen en ook (financieel) voordelen bieden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/c/cid686191_1670244074740_Toolbox%20-%20beloning%20via%20keurmerken%20dossier.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-05T13:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-06T15:35+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "onthewaytoplanetproof", "title": "On the way to PlanetProof", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "On the way to PlanetProof-boeren en telers dragen bij aan schonere lucht, vruchtbare grond, waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze letten op meer natuur op de boerderij, afval scheiden en recyclen. Als ondernemer met het On the way to PlanetProof certificaat geef je leveranciers en klanten de zekerheid dat uw bedrijf bezig is met verduurzaming, wat verschillende voordelen kan opleveren. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit kunnen voordelen zijn zoals kostenreductie, vermindering van risico’s die de productie beïnvloeden en het imago van het bedrijf verbetert. Op de website van On the way to PlanetProof kun je meer lezen over deze voordelen, het keurmerk en het
certificeringsproces.<\/p>" } , { "identifier": "element_31022399", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1186223"] } } , { "identifier": "element_31014018", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer over PlanetProof", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=planetproof" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }