{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_729168", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Beleid voor biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beleid-voor-biodiversiteit-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 729168, "identifier": "mediaitem_729168", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beleid-voor-biodiversiteit-dossier.htm", "title": "Beleid voor biodiversiteit", "lead": "Biodiversiteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor inwoners en is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid voor de inrichting van de openbare ruimte. Hoe gemeenten biodiversiteit in het beleid hebben verankerd kun je teruglezen in deze documenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/5/cid729168_1681894189329_FrontpageGemeenten.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-04-12T15:51+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-19T15:57+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "uitvoeringsprogrammabiodiversenklimaatbestendig–gemeenteleiden", "title": "Uitvoeringsprogramma Biodivers en Klimaatbestendig – Gemeente Leiden", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit zullen de komende decennia ook voor nieuwe uitdagingen zorgen. Er zijn vaker weersextremen zoals langdurige droogte, langere perioden van hitte en hoosbuien. Om de stad leefbaar en aantrekkelijk te houden moet Leiden zich aanpassen aan deze veranderingen. De maatregelen die Leiden hiervoor de komende jaren wil nemen, staan in dit uitvoeringsprogramma.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Datum: 2020. Meer weten? Neem contact op met: Joost Schrieks, beleidsadviseur biodiversiteit/klimaatadaptatie. J.Schrieks@leiden.nl<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_35152000", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1207890"] } } ] }, { "area": "programmabiodiversiteit-gemeentehofvantwente", "title": "Programma Biodiversiteit- Gemeente Hof van Twente", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Dit stuk beschrijft het plan van aanpak voor het programma Biodiversiteit in de gemeente Hof van Twente en laat u zien hoe wij ‘al aan de slag zijn gegaan’. We richten ons op de aandachtsgebieden; erven, bermen, kernen en boerenland. We beschrijven onze ambities, geven aan waar we al mee bezig zijn en waar we aan willen werken. Hiermee willen we graag onze bestaande initiatieven helpen en versterken, maar ook onze inwoners en onszelf inspireren en motiveren om meer te doen. Niet achteroverleunen maar: samen doen!", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Datum: Maart 2021. Meer weten? Neem contact op met: Bas Schuite, groenbeheerder. b.schuite@hofvantwente.nl<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_35152055", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1207898"] } } ] }, { "area": "beleidsplangroenenwater–gemeenteoegstgeest", "title": "Beleidsplan Groen en Water – Gemeente Oegstgeest", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Het beleidsplan is gericht op het onderling verbinden van onze groengebieden, het beter beschermen van ons belangrijke groen en wateren het verbeteren van de kwaliteit van al ons groen en de oevers. Essentieel is om groen en water voorop te zetten bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. Alleen door integraal vanuit groen en water te werken kunnen we voldoende inspelen op klimaatveranderingen, meer ruimte bieden aan biodiversiteit en zorgdragen voor een duurzaam groene leefomgeving.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Datum: Juni 2022. Meer weten? Neem contact op met: gemeente Oegstgeest, Team Beheer & Onderhoud. gemeente@oegstgeest.nl<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_35153125", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1207660"] } } ] }, { "area": "beleidsplanopenbaargroen–gemeentereusel-demierden", "title": "Beleidsplan Openbaar Groen – Gemeente Reusel-De Mierden", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Het beleidsplan openbaar groen vormt de ‘paraplu’ voor het groen beleid van de gemeente in de volledige breedte. De kaders voor de verschillende groene sectoren (in de kernen, landschap, bos-en natuurterreinen) zijn hierin opgenomen. Het beleidsplan openbaar groen verwoorden de gemeentelijke groenvisie en beschrijven de kaders voor het gemeentelijk groen en bieden zodoende duidelijkheid over groene vraagstukken aan zowel de samenleving als de eigen interne organisatie. Onze insteek is om het karakter van een ‘aantrekkelijk groene, bos-en natuurrijke gemeente’ op duurzame wijze te behouden en verder te versterken. Om dit te bereiken streven we ernaar dat bomen, bos-en natuurgebieden, beken, groengebieden en bermen tezamen een robuust groen raamwerk vormen. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Datum: Juli 2021. Meer weten? Neem contact op met: Gemeente Reusel-De Mierden. gemeente@reuseldemierden.nl<\/a>. Tel. 0497 – 650 650<\/p>" } , { "identifier": "element_35153193", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1207655"] } } ] }, { "area": "biodiversiteitsplan–gemeentenoardeast-fryslan", "title": "Biodiversiteitsplan – Gemeente Noardeast-Fryslan", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "De gemeente Noardeast-Fryslân hecht veel belang aan het versterken van de biodiversiteit, en heeft de ambitie om daar actief werk van te maken. Een belangrijke stap daarin is de opstelling van een gemeentelijk biodiversiteitsplan. In zo’n plan wordt concreet gemaakt hoe en waar de biodiversiteit in de gemeente verhoogd kan worden en wat de rol van de gemeente daarin kan zijn. Het vormt de onderbouwing voor keuzes van de gemeente om gestructureerd aan herstel van biodiversiteit te werken. In dit rapport worden de resultaten en de keuzes van de gemeente gepresenteerd en de gekozen maatregelen verder uitgewerkt.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Datum: November 2021. Meer weten? Neem contact op met: Doetje de Jong, Beleidsmedewerker ruimtelijke ontwikkeling, groen en landschap. d.dejong@noardeast-fryslan.nl<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_35152056", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1207659"] } } ] }, { "area": "onderzoekbiodiversiteitbijgemeenten", "title": "Onderzoek Biodiversiteit bij Gemeenten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Biodiversiteit draagt bij aan de leefbaarheid van de stad en een gezonde leefomgeving voor haar inwoners. Gemeenten spelen een sleutelrol in de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft daarom samen met de Wageningen University & Research onderzoek gedaan naar de stand van zaken, knelpunten en behoeften van gemeenten omtrent biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Benieuwd naar de bevindingen? Lees hier het volledige onderzoek.<\/p>" } , { "identifier": "element_35153304", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": ["1207921"] } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ ] } ] }