{ "type": "page", "identifier": "page_39914772", "title": "Demo-pagina", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/demo-pagina.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Demo-pagina", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/demo-pagina.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/a/735549_fullimage_landscape-4131480_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuur landbouw - ramboldheiner via Pixabay", "photographer": "ramboldheiner", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ramboldheiner-6536521/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landschap-natuur-woud-bomen-weide-4131480/", "keywords": [ "landschap", "landbouw", "uitzicht", "bloemen", "boom", "weide", "natuur", "wei", "weiland" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het natuurbeleid in Nederland heeft zich lange tijd voornamelijk gericht op het beschermen, inrichten en beheer van natuurgebieden. Enerzijds via Natura 2000 en anderzijds via het Nationaal Natuurnetwerk Nederland. Door versnippering, vermesting en verdroging van de omliggende gebieden blijft het echter lastig om de kwaliteit van de natuur in deze gebieden op peil te houden. Buiten de natuurgebieden is de kwaliteit van het landschap nog meer achteruitgegaan. Hierdoor beginnen veel algemene soorten zoals konijn, mus, gewone pad en allerlei insectensoorten uit het landschap te verdwijnen. Enkel richten op het beschermen en herstellen van de zeldzame soorten is dus niet meer toereikend om de algehele natuurkwaliteit in Nederland te waarborgen. Vanuit de redenatie dat er ook maatregelen genomen moeten worden om de algemene soorten in Nederland algemeen te houden, is het concept Basiskwaliteit Natuur (BKN) ontwikkeld." }} , "contents": [ { "area": "loremipsum1", "title": "Lorem Ipsum 1", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.<\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_39927840", "id": 39927840, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Ooipolder", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/6/661806_fullimage_shutterstock_375444_nl_ooijpolder_landschap%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 734, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Ooipolder", "photographer": "Ton Haex", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/zjootsuite", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/ooipolder-375444", "keywords": [] }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "