{ "type": "page", "identifier": "page_36981383", "title": "Bouw- & infrabedrijven", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/bouw-en-infrabedrijven.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Bouw- & infrabedrijven", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/bouw-en-infrabedrijven.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Langs de Nederlandse infrastructuur ligt een enorme potentie om biodiversiteit te bevorderen en te herstellen. Bijvoorbeeld langs spoorlijnen, (snel)wegen en kanalen. Ook gebouwen zelf kunnen een bijdrage leveren aan biodiversiteit, door deze natuurvriendelijk in te richten. Projectontwikkelaars, aannemers en infrabeheerders spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van biodiverse plekken. Wil je weten hoe jouw (beheer)plan kan bijdragen aan biodiversiteit? Klik op een van de kennisdossiers hieronder en laat je inspireren." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_36983022", "id": 36983022, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/6066ad55-b5e6-463c-892a-1330854980bb_Bouw-infrabedrijven.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Natuurinclusief bouwen<\/h2>

Hier vind je handvatten voor het opnemen van natuur in het bouwplan. Zo zijn er verschillende maatregelen te vinden waarmee nieuwbouw kan bijdragen aan biodiversiteit.<\/p>