{ "type": "page", "identifier": "page_44132799", "title": "Voorbeeldprojecten Basiskwaliteit Natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Voorbeeldprojecten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/5ae8ac89-66ce-43de-9892-780dfa82975b_Foto%204.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hier zijn een aantal projecten uitgelicht die zich richten op het verbeteren van de Basiskwaliteit Natuur. Er staat kort beschreven waar het project over gaat en wat je als provincie, waterschap of gemeente ervan kan leren." }} , "contents": [ { "area": "basiskwaliteitnatuurindegemeenteede", "title": "Basiskwaliteit Natuur in de gemeente Ede", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De gemeente Ede heeft het programma Robuuste Natuurversterking ontwikkeld, waarin op alle niveaus (maatschappelijk, tactisch en operationeel) staat hoe aan Basiskwaliteit Natuur kan worden gewerkt. Doel is om in 2030 de Basiskwaliteit Natuur op orde te hebben. <\/p>" } , { "type": "image", "identifier": "element_45349465", "id": 45349465, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "NL, Gelderland, Ede, Deelerwoud 4, Saxifraga-Bart Vastenhouw.jpg", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/50f8b8e2-b615-4c19-b3f0-6251abba60ff_NL%2C%20Gelderland%2C%20Ede%2C%20Deelerwoud%204%2C%20Saxifraga-Bart%20Vastenhouw.jpg", "width": 1200, "height": 900, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "NL, Gelderland, Ede, Deelerwoud 4, Saxifraga-Bart Vastenhouw.jpg" }, "link": {} } , { "identifier": "element_45580900", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Ga terug naar...", "linktext1": "Startpagina", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Startpagina Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-startpagina.htm" }, "linktext2": "Stappenplan", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Stappenplan Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm" }, "linktext3": "Overzicht tools", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Overzicht tools Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm" }, "linktext4": "- In kaart brengen", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" }, "linktext5": "Beleid", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Beleid Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm" }, "linktext6": "- Visie, doel en draagvlak", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Visie, doel & draagvlak voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-visie.htm" }, "linktext7": "Rapporten & documenten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Rapporten en documenten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm" }, "linktext8": "- Maatregelen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm" }, "linktext9": "> Voorbeeldprojecten <", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Voorbeeldprojecten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm" }, "linktext10": "- Monitoren condities", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Monitoren van condities Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm" }, "linktext11": "FAQ", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Veelgestelde vragen Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-veelgestelde-vragen.htm" }, "linktext12": "- Monitoren soorten", "link_url12": "", "link_intern12": { "title": "Monitoren van soorten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

Daarnaast heeft de gemeente een team opgericht met ambtenaren die actief zijn in de groene ruimte. Gemeente Ede is al een aantal jaren bezig met eigen methodiek om de Basiskwaliteit Natuur in haar gemeente in kaart aan het brengen. Een onderdeel is ’Landschap op de Kaart’<\/a>. Deze atlas geeft een integraal beeld van het systeem in het landelijk gebied van de gemeente Ede. Dit beeld geeft soms wel conflict, als er in de omgevingsvisie gebieden zijn toegewezen voor verstedelijking die juist voldoen aan Basiskwaliteit Natuur. Het is dus belangrijk om de Basiskwaliteit Natuur kaarten te gebruiken als toetsingskader en voorwaarde voor ontwikkelingen. <\/p>" } , { "identifier": "element_45582079", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar de omgevingsvisie van de gemeente Ede (pdf: 11.1 MB)", "link_url": "https://www.ede.nl/fileadmin/ede.nl/Pdf-en/EDE_Omgevingsvisie_2040_DIGITAAL-Vastgesteld_raad_12-5-2022.pdf" } } ] }, { "area": "basiskwaliteitnatuurindegemeenteamersfoort", "title": "Basiskwaliteit Natuur in de gemeente Amersfoort", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

In het omgevingsprogramma van gemeente Amersfoort, ‘Groen-Blauw 2040’, is Basiskwaliteit Natuur opgenomen. Om de natuur in Amersfoort voldoende robuust te maken zet de gemeente in op groen en water dat voldoet aan de basiscondities voor leefgebied voor lokaal kenmerkende planten- en dierensoorten: de Amersfoortse 33 gidssoorten.<\/p>

De gemeente beschouwt de stad als natuurinclusief als aan de randvoorwaarden voor het leefgebied van deze soorten wordt voldaan. Op dat moment heeft de natuur de minimale ecologische basiskwaliteit. De randvoorwaarden zijn onderverdeeld in de zes V’s: voedsel, vocht, veiligheid, verbinding, voortplanting en variatie. De 33 soorten zijn kenmerkend voor de stad en indicatief voor een bepaalde kwaliteit en kwantiteit aan groene leefomgeving. <\/p>

<\/p>

<\/strong><\/p>

Gidssoorten
<\/strong>De gidssoorten vormen de indicatoren voor de ecologische kwaliteit van de (openbare) ruimte en kwantiteit van groene leefomgeving. Ze zijn nauw verbonden met onze landschappen én verbonden met veel andere soorten. Middels monitoring houdt de gemeente bij hoe het gaat met de Amersfoortse 33, en sturen ze bij waar nodig. Door te kijken naar wat de 33 soorten nodig hebben aan oppervlak en eigenschappen van een gebied, kunnen ze gericht maatregelen nemen, met de meeste kans op succes. Een toenemende aanwezigheid van kenmerkende gidssoorten kan als positief teken worden opgevat voor het verbeteren van de biodiversiteit.<\/p>

<\/p>

<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_45582084", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Gemeente Amersfoort Omgevingsprogramma Groen-Blauw 2040 (pdf: 7.9 MB)", "link_url": "https://hetgroenehuisamersfoort.nl/storage/uploads/de496d2/files/Uitvoeringsagenda%20Groen-Blauw%202040.pdf" } } , { "type": "image", "identifier": "element_44441469", "id": 44441469, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Cyclische werkwijze voor Basiskwaliteit Natuur op basis van het principe ‘lerend beheren’ en ‘doen-leren-beter doen’.", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/809712ff-3d13-43b5-be20-4c1d36396bdd_Kleiner%20amersfoort.jpg", "width": 3573, "height": 2382, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cyclische werkwijze voor Basiskwaliteit Natuur op basis van het principe ‘lerend beheren’ en ‘doen-leren-beter doen’." }, "link": {} } ] }, { "area": "basiskwaliteitnatuurinmultifunctionelebossen", "title": "Basiskwaliteit Natuur in multifunctionele bossen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_44440066", "id": 44440066, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Cyclische werkwijze voor Basiskwaliteit Natuur op basis van het principe ‘lerend beheren’ en ‘doen-leren-beter doen’.", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/23f36b1a-cc4e-40dd-a74b-e8d29f546a28_Kleiner%20maar%20alsnog%20functioneel%20bos.jpg", "width": 5568, "height": 3712, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Cyclische werkwijze voor Basiskwaliteit Natuur op basis van het principe ‘lerend beheren’ en ‘doen-leren-beter doen’." }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

De pilot richt zich specifiek op Basiskwaliteit Natuur in bossen. Juist voor bossen, die veel vormen van medegebruik kennen, is het nuttig om de Basiskwaliteit Natuur in beeld te brengen zodat voorkomen kan worden dat over benutting tot degradatie leidt. <\/p>" } , { "identifier": "element_45582255", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar Basiskwaliteit Natuur - Vakblad Groen (pdf: 406 KB)", "link_url": "https://www.vogelbescherming.nl/docs/76dff330-7594-40ea-aa3c-0960a91cb5ee.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

In opdracht van de gemeente Zevenaar hebben Robert Kwak en Anton Stortelder een overzicht en een beoordeling gemaakt van de landschappen van de gemeente Zevenaar (Kwak & Stortelder, 2018).<\/p>

In de gemeente zijn de kwaliteit van het landschap en de biodiversiteit van algemene en minder algemene soorten in kaart gebracht. De kwaliteit van het landschap is op 100 waarnemingspunten bestempeld als goed, matig of slecht. Deze beoordeling is gedaan op basis van verschillende criteria die iets zeggen over de Basiskwaliteit van het gebied. <\/p>