{ "type": "page", "identifier": "page_39929626", "title": "Stappenplan Basiskwaliteit Natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Stappenplan", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/fa4739ad-673e-49f7-850c-bd26d57e5ec6_Stappenplan.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Om aan de slag te gaan met Basiskwaliteit Natuur is een stappenplan ontwikkeld. Voor het sturen op Basiskwaliteit Natuur en het realiseren van goede condities van het gebied is het nodig om draagvlak te creëren bij de belangrijke stakeholders. Dit betekent samenwerking tussen onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, omwonenden en bedrijven. Op deze pagina vind je een overzicht van het stappenplan om samen tot Basiskwaliteit Natuur te komen. Vier stappen geven richting aan het gebiedsproces waarbij gezamenlijk wordt ingezet op het verbeteren van de condities." }} , "contents": [ { "area": "hetvierstappenplan", "title": "Het vierstappenplan", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Er is een stappenplan ontwikkeld om Basiskwaliteit Natuur te bereiken. Dit bestaat uit een viertal stappen die in het gebiedsproces gezet kunnen worden om gezamenlijk te sturen op de juiste condities zodat het gebied weer natuurlijk functioneert en ecosysteemdiensten op gang komen en algemene soorten algemeen blijven. De vier stappen zijn:  <\/p>

1. In kaart brengen van de kwaliteit in het gebied
2. Visie doel en draagvlak
3. Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur
4. Monitoring, evalueren en bijsturen  <\/p>