{ "type": "page", "identifier": "page_44135096", "title": "Overzicht tools Basiskwaliteit Natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Overzicht tools", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/a/657259_fullimage_forest-gad4283fe5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands bos- Michael Gaida via Pixabay", "photographer": "Michael Gaida", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/652234-652234/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/woud-bomen-natuur-landschap-pad-3565824/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Op deze pagina vind je een overzicht met links naar de belangrijkste tools om met de Basiskwaliteit Natuur aan de slag te gaan." }} , "contents": [ { "area": "basiskwaliteitnatuurinkaartbrengen", "title": "Basiskwaliteit Natuur in kaart brengen ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/strong>Hieronder vind je een kort overzicht van de tools en informatiebronnen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van Basiskwaliteit Natuur in het gebied.  <\/p>

Welk landschapstype<\/strong>
De condities en soorten die horen bij Basiskwaliteit Natuur in een gebied hangt in eerste instantie af van het ‘natuurlijke’ landschapstype dat daar van oorsprong voorkwam. Deze landschappen staan beschreven in het rapport van het OBN<\/a>.  <\/p>

Inventariseren van condities <\/strong>
De belangrijkste informatiebron is het Ecologisch assessment van het netwerk OBN (Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit). Hier vind je uitgebreide informatie over de verschillende landschapstypen in Nederland en bijbehorende condities en drukfactoren.  <\/p>" } , { "identifier": "element_45551036", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Download hier het Ecologisch Assessment (pdf: 5.2 MB)", "link_url": "https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/obn239-ea-bijlagenrapport-27-11-2020-def.560e85.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>

<\/strong>In het kennisdocument Basiskwaliteit Natuur zijn de condities voor het veenweide- en hoevelandschap in kaart gebracht. Daarnaast is hier een stappenplan en methodiek te vinden hoe je Basiskwaliteit Natuur in kaart kunt brengen in jouw gebied, en hoe je aan Basiskwaliteit Natuur kunt werken.  <\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_45355916", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Download hier het kennisdocument (pdf: 12.9 MB)", "link_url": "https://samenvoorbiodiversiteit.nl/updates/2024/02-februari/svbd-kennisdocument-basiskwaliteit-natuur.pdf" } } , { "type": "text", "html": "

Er zijn verschillende openbare databronnen die kunnen helpen bij het in kaart brengen van de condities in het gebied. Voor het inventariseren van de bodemkwaliteit kun je kijken op deze website: RIVM instrumenten en beoordeling<\/a> <\/p>

Voor het inventaiseren van de waterkwaliteit zijn er twee meetnetten beschikbaar:   <\/p>