{ "type": "page", "identifier": "page_45549538", "title": "Monitoren van soorten Basiskwaliteit Natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Monitoren soorten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/3/826603_fullimage_soorten.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Soorten - © Leo van Overbeek/Natuurmonumenten", "photographer": "© Leo van Overbeek/Natuurmonumenten", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het werken aan Basiskwaliteit Natuur gaat via maatregelen die condities moeten verbeteren. Als deze condities inderdaad verbeteren, zouden de soorten moeten volgen. De monitoring van soorten richt zich in principe op alle indicatorsoorten voor een bepaald landschap of gebied. Dat levert de meest robuuste basis op voor een beoordeling van de biodiversiteit in het kader van Basiskwaliteit Natuur. Het is belangrijk om daarbij wel de praktische haalbaarheid in het oog te houden. Probeer soorten te monitoren waar al veel bekend over is." }} , "contents": [ { "area": "monitorenvansoorten", "title": "Monitoren van soorten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De proef op de som van Basiskwaliteit Natuur is dat de herstelmaatregelen voor de condities ervoor zorgen dat de algemene soorten algemeen blijven of weer worden. Om te zien of dat daadwerkelijk gebeurt, kunnen de soorten worden gemonitord in het veld. De monitoring van soorten richt zich op indicatorsoorten voor een bepaald landschap of gebied. Hierbij zijn de volgende punten van belang:<\/p>