{ "type": "page", "identifier": "page_44135002", "title": "Monitoren van condities Basiskwaliteit Natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Monitoren condities", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/d/768861_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_10064149_sloot_landschap_nl.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Vrij gebruik", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Brandportal WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/1f3faf325c995684/", "keywords": [] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het werken aan Basiskwaliteit Natuur gaat via maatregelen die condities (abiotiek, inrichting en beheer) in een gebied moeten verbeteren. Als deze condities inderdaad verbeteren, zouden de algemene soorten moeten volgen. Om te weten of de maatregelen het gewenste effect hebben is het belangrijk om te monitoren en indien nodig bij te sturen: ‘doen-leren-beter-doen’. Op dit moment zijn er weinig methodieken ontwikkeld die zich richten op het monitoren van Basiskwaliteit Natuur. Hieronder vind je de tools en informatie die op dit moment beschikbaar zijn voor het monitoren van de condities in het algemeen." }} , "contents": [ { "area": "monitorenvanabiotischecondities", "title": "Monitoren van abiotische condities", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voordat er een start kan worden gemaakt met het monitoren van de condities is het belangrijk dat er een nulmeting is gedaan. De methodiek hiervoor staat beschreven op de pagina in kaart brengen van de kwaliteit van een landschap. Veelal kunnen dezelfde methodieken gebruikt worden voor periodieke monitoring van de condities.<\/p>

<\/a>Er zijn meetnetten en kaarten van condities beschikbaar waar periodiek gebruik van gemaakt kan worden, om zo de ontwikkelingen bij te houden. Deze kaarten en meetnetten zijn te vinden op de pagina in kaart brengen van de kwaliteit van een landschap.<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_45607120", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar de pagina in kaart brengen van de kwaliteit van een landschap", "link_url": "", "link_intern": { "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/a><\/p>" } , { "identifier": "element_45576925", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Ga terug naar...", "linktext1": "Startpagina", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Startpagina Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-startpagina.htm" }, "linktext2": "Stappenplan", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Stappenplan Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm" }, "linktext3": "Overzicht tools", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Overzicht tools Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm" }, "linktext4": "- In kaart brengen", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" }, "linktext5": "Beleid", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Beleid Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm" }, "linktext6": "- Visie, doel en draagvlak", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Visie, doel & draagvlak voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-visie.htm" }, "linktext7": "Rapporten & documenten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Rapporten en documenten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm" }, "linktext8": "- Maatregelen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm" }, "linktext9": "Voorbeeldprojecten", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Voorbeeldprojecten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm" }, "linktext10": "> Monitoren condities <", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Monitoren van condities Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm" }, "linktext11": "FAQ", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Veelgestelde vragen Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-veelgestelde-vragen.htm" }, "linktext12": "- Monitoren soorten", "link_url12": "", "link_intern12": { "title": "Monitoren van soorten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/p>