{ "type": "page", "identifier": "page_44132762", "title": "Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Maatregelen", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/f101f063-d3b0-4f46-a542-674f4c274fcc_Foto%205.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Maatregelen moeten de condities voor algemene soorten in het gebied verbeteren. Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur en de bijbehorende condities in een gebied te bevorderen zijn continu in ontwikkeling. In deze Toolbox bundelen we de meest actuele tips en algemene maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur. Momenteel is er nog geen lijst beschikbaar met maatregelen specifiek voor Basiskwaliteit Natuur. Er zijn wel genoeg mogelijkheden om aan de slag te gaan en de algemene condities te bevorderen." }} , "contents": [ { "area": "maatregelendiesturenopbasiskwaliteitnatuur", "title": "Maatregelen die sturen op Basiskwaliteit Natuur", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De maatregelen die nodig zijn om Basiskwaliteit Natuur te realiseren hangen af van de condities in het gebied. De keuze van de maatregel hangt af van het landschapstype en de gebruiksaspecten van het gebied. Allereerst is het daarom nodig om te weten wat de huidige situatie van het gebied zie pagina: in kaart brengen van de kwaliteit van een gebied<\/a>.<\/ins> Daarna kunnen maatregelen genomen worden die zich richten op het verbeteren van de volgende condities: <\/p>

 1. Abiotische aspecten van het landschap<\/strong><\/strong><\/li>
 2. De inrichting van het landschap.<\/strong> Onder andere de landschapselementen en hun ruimtelijke samenhang<\/li>
 3. Het beheer en gebruiksaspecten van het landschap.<\/strong> Onder ander de intensiviteit van de landbouw, de bevolkingsdruk en haar ruimtebeslag<\/li><\/ol>

  <\/p>

   <\/ol>

   Het OBN-rapport (pdf: 5.2 MB)<\/a> werkt per landschapstype in detail uit wat de belangrijkste drukfactoren op verschillende landschapstypen en geeft daarnaast ook maatregelen waarop een grondgebruiker kan sturen. Let wel op, er zijn nog geen specifieke maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur vastgesteld. Veel maatregelen zullen echter overeenkomen met maatregelen die een hogere biodiversiteit stimuleren. Als er specifieke maatregelen zijn voor Basiskwaliteit Natuur zullen deze hier ook geplaatst worden.<\/p>

   <\/p>" } , { "identifier": "element_45596909", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Ga terug naar...", "linktext1": "Startpagina", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Startpagina Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-startpagina.htm" }, "linktext2": "Stappenplan", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Stappenplan Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm" }, "linktext3": "Overzicht tools", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Overzicht tools Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm" }, "linktext4": "- In kaart brengen", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" }, "linktext5": "Beleid", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Beleid Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm" }, "linktext6": "- Visie, doel en draagvlak", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Visie, doel & draagvlak voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-visie.htm" }, "linktext7": "Rapporten & documenten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Rapporten en documenten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm" }, "linktext8": "> Maatregelen <", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm" }, "linktext9": "Voorbeeldprojecten", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Voorbeeldprojecten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm" }, "linktext10": "- Monitoren condities", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Monitoren van condities Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm" }, "linktext11": "FAQ", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Veelgestelde vragen Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-veelgestelde-vragen.htm" }, "linktext12": "- Monitoren soorten", "link_url12": "", "link_intern12": { "title": "Monitoren van soorten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

   Daarnaast zijn er voor het veenweide- en hoevelandschap wel al maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur door de Wageningen Universiteit vastgesteld.<\/p>

   <\/p>" } , { "identifier": "element_45605477", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar het rapport Maatregelen voor basiskwaliteit Natuur (pdf: 6.2 MB)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/587209" } } , { "type": "text", "html": "

   <\/p>