{ "type": "page", "identifier": "page_44131499", "title": "Beleid Basiskwaliteit Natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Beleid", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/3/4/742365_fullimage_businessman-2875840_1280.jpg", "width": 1280, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Geldboom - Mohamed_hassan via Pixabay", "photographer": "Mohamed_hassan", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/mohamed_hassan-5229782/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/illustrations/zakenman-geld-plan-t-watering-2875840/", "keywords": [ "geld", "boom", "plant", "man", "zakenman", "illustratie", "tekening", "gieter", "bewateren" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Om Basiskwaliteit Natuur te realiseren in een provincie, waterschap of gemeente is het van belang om te zorgen dat algemene soorten weer algemeen kunnen zijn. Als dat in het eigen beleid vastligt, weet iedereen waaraan gewerkt wordt. Op dit moment wordt er in Nederland hard gewerkt op het gebied van Basiskwaliteit Natuur, zo zijn er al een aantal voorbeelden hoe Basiskwaliteit Natuur verankerd kan worden in het beleid van een provincie, waterschap of gemeente." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ ] }, { "area": "landelijkbeleid", "title": "Landelijk beleid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Basiskwaliteit Natuur is één van de pijlers van Programma Natuur<\/a>. Daarin zijn namelijk twee ambities geformuleerd. Enerzijds goede zorg voor beschermde natuur uit Vogel- en Habitatrichtlijn (pdf: MB 3.3)<\/a>. (‘donkergroene natuur’). Maar anderzijds óók juist basiskwaliteit voor alle natuur buiten natuurgebieden, waar natuur niet de hoofdfunctie is (‘lichtgroene natuur’). Basiskwaliteit Natuur is daarmee een belangrijk speerpunt in landelijk beleid. <\/p>

In het Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied (pdf: 2.7 MB)<\/a> van 15 december 2023 heeft Basiskwaliteit Natuur ook een plek gekregen: de erkenning van het belang van het bereiken van een basiskwaliteit om zodoende de biodiversiteit te helpen herstellen. Basiskwaliteit Natuur wordt in dit Ontwerp NPLG omschreven als “de (inhoudelijke) koppeling tussen NPLG en de Agenda Natuurinclusief<\/a>”. De domeinen bouw en infra omarmen het begrip Basiskwaliteit Natuur, vooral vanwege de toepassingsmogelijkheden in het stedelijk en landelijk gebied. Er ligt dus via de Agenda Natuurinclusief en het NPLG een grote kans om Basiskwaliteit Natuur verder vorm te geven.  <\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_45570297", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar website landelijk beleid: Natuurinclusief Nederland Raad voor de leefomgeving en infrastructuur", "link_url": "https://www.rli.nl/over-de-raad" } } , { "identifier": "element_45570173", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Ga terug naar...", "linktext1": "Startpagina", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Startpagina Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-startpagina.htm" }, "linktext2": "Stappenplan", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Stappenplan Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-stappenplan.htm" }, "linktext3": "Overzicht tools", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Overzicht tools Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-overzicht-tools.htm" }, "linktext4": "- In kaart brengen", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "In kaart brengen van de kwaliteit van het gebied", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-in-kaart-brengen.htm" }, "linktext5": "> Beleid <", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Beleid Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-beleid.htm" }, "linktext6": "- Visie, doel en draagvlak", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Visie, doel & draagvlak voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-visie.htm" }, "linktext7": "Rapporten & documenten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Rapporten en documenten", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-documenten.htm" }, "linktext8": "- Maatregelen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Maatregelen voor Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-maatregelen.htm" }, "linktext9": "Voorbeeldprojecten", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Voorbeeldprojecten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-voorbeeldprojecten.htm" }, "linktext10": "- Monitoren condities", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Monitoren van condities Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-condities.htm" }, "linktext11": "FAQ", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Veelgestelde vragen Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-veelgestelde-vragen.htm" }, "linktext12": "- Monitoren soorten", "link_url12": "", "link_intern12": { "title": "Monitoren van soorten Basiskwaliteit Natuur", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/basiskwaliteit-natuur-monitoren-soorten.htm" } } } , { "type": "text", "html": "

<\/strong><\/p>

<\/a>Kamerbrieven over Basiskwaliteit Natuur: <\/p>