{ "type": "page", "identifier": "page_20749288", "title": "Toolbox voor biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Toolbox voor biodiversiteit", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity.htm" }], "subPages": [{ "identifier": "page_20749333", "title": "Over ons", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "De toolbox ‘Samen voor biodiversiteit’ is ontwikkeld in het kader van het Europese project LIFE IP All4Biodiversity in samenwerking met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De toolbox is ondergebracht bij Groen Kennisnet (onderdeel van Wageningen UR)." } }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/4995e6f3-b994-47d2-bd24-6632ed9d900b_Toolbox%20intro%20foto.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "overdetoolbox", "title": "Over de toolbox", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "In deze toolbox vindt u een overzicht van de kennis en ontwikkelingen rondom biodiversiteitsherstel. Voor verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring zijn tools en praktijkvoorbeelden te vinden. Verder zijn er tools opgenomen over hoe verschillende bedrijven en organisaties, zelf een bijdrage kunnen leveren om de biodiversiteit op hun eigen terrein te vergroten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Deze toolbox is ontwikkeld in het kader van Europese LIFE IP All4Biodiversity project. Een zesjarig programma (2020-2025) om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Op tal van plekken in Nederland<\/a> wordt gewerkt aan biodiversiteitsherstel. Onderzoek en het delen van resultaten is een belangrijk onderdeel van het project. Leerervaringen uit pilots worden gedeeld via deze toolbox. De geleerde lessen kunnen zo ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging krijgen.<\/p>" } , { "identifier": "element_20939359", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over het project", "link_url": "https://all4biodiversity.nl/programma" } } , { "type": "image", "identifier": "element_20939283", "id": 20939283, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/3ca37a2a-d712-4389-83fd-a2fb9ca038f9_image5424045753699119982.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] }, { "area": "biodiversiteitindepraktijkvergroten", "title": "Biodiversiteit in de praktijk vergroten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Om de biodiversiteit in het landelijk gebied en de bebouwde omgeving te verbeteren, kan iedereen een steentje bijdragen, van bedrijven, natuurorganisaties, tot agrariërs en burgers. De mogelijkheden om tot meer biodiversiteit te komen, zijn heel divers. Van aanpassingen in de landbouw tot bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken en groenstroken in de openbare ruimte. ", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20939731", "id": 20939731, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/fa035cff-f92b-4a85-9b70-0d345b30d264_image2838952326490128066.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "identifier": "element_25111405", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Onderwerpen", "linktext1": "Maatregen voor natuurinclusieve melkveehouderij", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Maatregelen voor natuurinclusieve melkveehouderij", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/maatregelen-voor-natuurinclusieve-melkveehouderij-dossier.htm" }, "linktext2": "Maatregelen voor natuurinclusieve akkerbouw", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Maatregelen voor natuurinclusieve akkerbouw", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/maatregelen-voor-natuurinclusieve-akkerbouw-dossier.htm" }, "linktext3": "Landschapselementen", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Landschaps­elementen", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/landschapselementen-dossier.htm" }, "linktext4": "Vergroenen openbare ruimte", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Vergroenen openbare ruimte", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/vergroenen-openbare-ruimte-dossier.htm" }, "linktext5": "Bewustwording en activatie burgers", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Bewustwording en activatie van burgers", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/bewustwording-en-activatie-van-burgers-dossier.htm" }, "linktext6": "Kennisagenda", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Kennisagenda", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/kennisagenda.htm" }, "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "verdienmodellen", "title": "Verdienmodellen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Veel veehouders en agrariërs willen graag bijdragen aan het verbeteren van biodiversiteit, maar onzekerheden over de kosten en het terugverdienen daarvan vormt een belemmering voor deze ondernemers. Daarom is het realiseren van verdienmodellen voor boeren en andere grondeigenaren die biodivers willen ondernemen een belangrijke factor om succesvol biodiversiteit te herstellen. Voor het ontwikkelen van verdienmodellen is het van belang dat de prestaties ter verbetering van de biodiversiteit eenduidig worden gemeten, zodat beloningen gestapeld kunnen worden. Deze stapeling van beloningen kan bewerkstelligd worden, als zowel publiek als private partijen bijdragen aan hogere inkomsten en lagere lasten voor biodiverse ondernemers.", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20939748", "id": 20939748, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/549ecfe5-e86d-43b0-a3a7-c0d413799802_image6758794449251373561.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "identifier": "element_31071239", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Onderwerpen", "linktext1": "Meten biodiversiteitsprestaties", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Meten biodiversiteits­prestaties", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/meten-biodiversiteitsprestaties-dossier.htm" }, "linktext2": "Stapeling van beloningen", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Stapeling van beloningen", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stapeling-van-beloningen-dossier.htm" }, "linktext3": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Business case voor natuurinclusieve landbouw", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/business-case-voor-natuurinclusieve-landbouw-dossier.htm" }, "linktext4": "Beloning via keurmerken", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Beloning via keurmerken", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beloning-via-keurmerken-dossier.htm" }, "linktext5": "Fondsen voor biodiversiteit", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Fondsen voor biodiversiteit", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/fondsen-voor-biodiversiteit-dossier.htm" }, "linktext6": "Bouwen voor biodiversiteit", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Bouwen voor biodiversiteit", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/bouwen-voor-biodiversiteit-dossier.htm" }, "linktext7": "Stimuleringsregelingen overheid", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "Stimulerings­regelingen overheid", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/stimuleringsregelingen-overheid-dossier.htm" }, "linktext8": "Rentekorting", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Rentekorting", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/rentekorting-dossier.htm" }, "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "gebiedsgerichtesamenwerking", "title": "Gebiedsgerichte samenwerking", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Een belangrijke factor voor succesvol biodiversiteitsherstel is gebiedsgericht samenwerken. Als grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken, ontstaan er meer kansen voor wilde planten- en diersoorten.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Verschillende insecten, vogels en kleine zoogdieren maken gebruik van zowel natuurgebieden als landbouw- en stedelijke gebieden. Daarom is het belangrijk dat verschillende grondgebruikers samenwerken en hun grondgebruik en beheer onderling afstemmen om optimale omstandigheden te creëren voor biodiversiteit. Door te focussen op de samenhang binnen een gebied wordt versnippering van inspanningen voorkomen.<\/p>" } , { "identifier": "element_28727415", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Bekijk", "linktext1": "Tools", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Tools", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/tools-dossier.htm" }, "linktext2": "Praktijkvoorbeelden", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Praktijk­voorbeelden", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/praktijkvoorbeelden-dossier.htm" }, "linktext3": "Aanvalsplan Landschap", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Aanvalsplan Landschap", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/aanvalsplan-landschap.htm" }, "linktext4": "", "link_url4": "", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "type": "image", "identifier": "element_20871317", "id": 20871317, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/7f80d149-1c49-42c8-8cf7-d6f2be17b103_image871506038096813768.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] }, { "area": "monitoring", "title": "Monitoring", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Om er zeker van te zijn dat de inzet daadwerkelijk leidt tot een toename van de biodiversiteit, is het nodig om de biodiversiteit in een gebied te monitoren en vast te stellen wat het effect is van de genomen acties\/maatregelen.", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20872595", "id": 20872595, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/def5ff61-f0c5-4d0f-a08a-fe7ac08c7d56_image5439138926909084491.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Daarnaast is het belangrijk om de inspanningen van agrarische ondernemers en andere partijen op het gebied van biodiversiteit op een eenduidige manier te meten aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). <\/p>" } , { "identifier": "element_23097062", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Bekijk", "linktext1": "KPI Systematiek", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "KPI Systematiek voor biodiversiteit", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/kpi-systematiek-voor-biodiversiteit-dossier.htm" }, "linktext2": "", "link_url2": "", "linktext3": "", "link_url3": "", "linktext4": "", "link_url4": "", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] } ] }