{ "type": "page", "identifier": "page_20749288", "title": "Toolbox voor biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Toolbox voor biodiversiteit", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity.htm" }], "subPages": [{ "identifier": "page_20749333", "title": "Over ons", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "De toolbox ‘Samen voor biodiversiteit’ is ontwikkeld in het kader van het Europese project LIFE IP All4Biodiversity in samenwerking met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De toolbox is ondergebracht bij Groen Kennisnet (onderdeel van Wageningen UR)." } }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/500e8a6c-ec91-4d25-ae0e-9bd70c1346e0_Toolbox%20intro%20foto.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "detoolbox", "title": "De Toolbox", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Wat kan je hier vinden?<\/h2>

Op deze website vind je praktijkvoorbeelden, tools en achtergrondinformatie die jou verder helpen om de biodiversiteit te herstellen. De toolbox is onderverdeeld in vier thema's: biodiversiteit in de praktijk vergroten, verdienmodellen, gebiedsgerichte samenwerking en monitoring.<\/p>" } , { "identifier": "element_37033698", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Vanuit welke rol zoek je informatie?", "linktext1": "(Lokale) overheden", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "(Lokale) overheden", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/lokale-overheden.htm" }, "linktext2": "Agro- & foodbedrijven", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Agro- & foodbedrijven", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/agro-en-foodbedrijven.htm" }, "linktext3": "Hoveniersbedrijven", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Hoveniersbedrijven", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/hoveniersbedrijven.htm" }, "linktext4": "Bouw- & infrabedrijven", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Bouw- & infrabedrijven", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/bouw-en-infrabedrijven.htm" }, "linktext5": "Particulieren", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Particulieren", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/particulieren.htm" }, "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_38541526", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_741591", "title": "Over de toolbox", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/over-de-toolbox.htm" }, "lead": "De toolbox ‘Samen voor biodiversiteit’ is ontwikkeld in het kader van het Europese project LIFE IP All4Biodiversity in samenwerking met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/3/6/cid741591_1691506893002_500e8a6c-ec91-4d25-ae0e-9bd70c1346e0_Toolbox%20intro%20foto.jpg", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-08-08T17:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-08T17:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Lees meer", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Over ons", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/over-ons.htm" } } }] } ] }, { "area": "biodiversiteitindepraktijkvergroten", "title": "Biodiversiteit in de praktijk vergroten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Biodiversiteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor inwoners en is belangrijk voor de leefbaarheid, zowel in de stad als op het platteland.", "elements": [ { "identifier": "element_41676140", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_729168", "title": "Beleid voor biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beleid-voor-biodiversiteit-dossier.htm" }, "lead": "Biodiversiteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor inwoners en is belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Gemeenten dragen een grote verantwoordelijkheid voor de inrichting van de openbare ruimte. Hoe gemeenten biodiversiteit in het beleid hebben verankerd kun je teruglezen in deze documenten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/5/cid729168_1681894189329_FrontpageGemeenten.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-04-12T15:51+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T12:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_41676167", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1209189", "1181295", "1181297" ] } } , { "identifier": "element_41676294", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek zelf naar publicaties over biodiversiteit", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=*&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "verdienmodellen", "title": "Verdienmodellen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Een van de dingen die van belang is op het gebied van verdienmodellen is het eenduidig meten van de prestaties die agrarische ondernemers leveren op het gebied van biodiversiteit. Hiervoor zijn verschillende biodiversiteitsmonitoren in ontwikkeling op basis van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).", "elements": [ { "identifier": "element_41676169", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_686191", "title": "Beloning via keurmerken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/beloning-via-keurmerken-dossier.htm" }, "lead": "Terwijl er aan biodiversiteit gewerkt wordt, kan de financiering daarvan soms door de markt gedekt worden via keurmerken. Dit is natuurlijk erg voordelig! In dit overzicht worden keurmerken weergeven die het herstel van biodiversiteit bevorderen en ook (financieel) voordelen bieden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/6/c/cid686191_1670244074740_Toolbox%20-%20beloning%20via%20keurmerken%20dossier.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-12-05T13:32+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-06T15:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_41676170", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1186412", "1181303", "1186411" ] } } , { "identifier": "element_41676293", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek zelf naar publicaties over verdienmodellen", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=verdienmodel*&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "gebiedsgerichtesamenwerking", "title": "Gebiedsgerichte samenwerking", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Samenwerking tussen verschillende partijen en grondeigenaren op gebiedsniveau is een belangrijke factor om de biodiversiteit succesvol te herstellen. Biodiversiteit kent immers geen scherpe grenzen.", "elements": [ { "identifier": "element_41676248", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_640940", "title": "Tools", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/tools-dossier.htm" }, "lead": "Dit dossier geeft een overzicht van tools die gebruikt kunnen worden voor een gebiedsgerichte samenwerking voor biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/4/6/cid640940_1650891971118_Gebiedsgerichte%20samenwerking-Tools-intro.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-24T09:30+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-31T10:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_41676250", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1181296", "1220407", "1154110" ] } } , { "identifier": "element_41676292", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek zelf naar publicaties over gebiedsgerichte samenwerking", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=samenwerking+AND+gebied*&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "monitoring", "title": "Monitoring", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Kritische Prestatie indicatoren (KPI’s) worden steeds meer gebruikt om de prestaties rondom biodiversiteit te meten. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt er gewerkt aan een KPI systematiek voor biodiversiteit.", "elements": [ { "identifier": "element_41676337", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_642102", "title": "KPI Systematiek voor biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/kpi-systematiek-voor-biodiversiteit-dossier.htm" }, "lead": "Kritische Prestatie indicatoren (KPI’s) worden steeds meer gebruikt om de prestaties rondom biodiversiteit te meten. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel wordt er gewerkt aan een KPI systematiek voor biodiversiteit. Daarnaast zijn er verschillende KPI sets en monitoren in ontwikkeling om de biodiversiteit te bevorderen en grondgebruikers te belonen voor hun inzet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/c/cid642102_1650890736494_monitoring-KPI%27s%20voor%20biodiversiteit.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-31T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-10T12:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "Dossier", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": ["gkn_biodiversiteit"], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_41676338", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1220403", "1061985", "1160945" ] } } , { "identifier": "element_41676291", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoek zelf naar publicaties over monitoring en biodiversiteit", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-biodiversity?q=monitoring&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "meerinformatie", "title": "Meer informatie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Zelf kennis delen?<\/h2>

Om de toolbox up-to-date te houden zijn we altijd opzoek naar actuele praktijkvoorbeelden, projecten, tools en kennis. Heb jij een leerzaam project afgerond, een tool ontwikkeld voor biodiversiteitsherstel of informatie die je graag zou willen laten opnemen in de toolbox? Dan kun je dat delen met ons.<\/p>" } , { "identifier": "element_41672574", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ik wil zelf kennis delen", "link_url": "https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAipatAE8OIxF5rLDwjyatg4qs3LaJhZiGjRO1E43E_r3m_A/viewform" } } , { "type": "text", "html": "

Biodiversiteit op de kaart<\/h2>

Op tal van plekken in Nederland wordt gewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft deze projecten letterlijk in kaart gebracht. Op deze kaart kun je zien welke projecten bij jou in de buurt worden uitgevoerd.<\/p>" } , { "identifier": "element_41672004", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Ga naar de kaart", "link_url": "https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/projecten" } } ] } ] }