{ "type": "page", "identifier": "page_34339503", "title": "Dossiers", "navtitle": "", "url": "/nl/plantgezondheid/dossiers.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dossiers", "url": "/nl/plantgezondheid/dossiers.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_35172323", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_plantgezondheid", "name": "Toon alles" }, { "id": "gkn_akkerbouw", "name": "Akkerbouw" }, { "id": "gkn_tuinbouw", "name": "Tuinbouw" }, { "id": "gkn_glastuinbouw", "name": "Glastuinbouw" }, { "id": "gkn_groenvoorziening", "name": "Hovenier en groenvoorziening" }, { "id": "gkn_loonwerk", "name": "Grond- en loonwerk" }, { "id": "gkn_melkveehouderij", "name": "Melkveehouderij" } ]} } , { "identifier": "element_37124840", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_615583", "title": "Bodem­gezond­heid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "Een betere bodemgezondheid zorgt voor een betere weerbaarheid tegen ziekten en plagen. Die bodemgezondheid kun je beïnvloeden door de teelt van gewassen of toediening van stoffen. De teelt van afrikaantjes (Tagetes) met toediening van chitine bijvoorbeeld kan het optreden van wortellesieaaltjes\nonderdrukken of het optreden van de bodemschimmel Verticillium verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/c/f/615584_fullimage_corn-gb2151a3c4_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 604, "focuspoint-y": 293, "alternative_text": "opkomende mais en bodem - Pexels via Pixabay", "photographer": "Pexels", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pexels-2286921/", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/ma%c3%afs-landbouw-bodem-plantaardige-1841271/", "keywords": [ "veld", "opkomende", "aarde", "planten", "mais" ] }, "publication_date": "2021-11-12T15:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Akkerbouwers", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "zorgvuldige_veehouderij", "Dutch", "gkn_biodiversiteit", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_groenteteelt", "gkn_loonwerk", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_742990", "title": "Bodem­verdich­ting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/bodemverdichting-dossier.htm" }, "lead": "Als de bodem dichter wordt en vervormt door mechanische spanning spreken we van bodemverdichting. Deze spanning wordt meestal veroorzaakt door landbouwmachines. Door intensivering van de landbouw worden deze machines groter en zwaarder. Gewassen kunnen minder goed wortelen in een verdichte bodem en er is minder ruimte voor transport van regenwater en lucht. Bodemverdichting is maar deels weg te nemen en dat duurt lang. Daarom is het belangrijk om verdere bodemverdichting te voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/1/743201_fullimage_bodemverdichting%20profielkuil.jpg", "width": 945, "height": 569, "focuspoint-x": 486, "focuspoint-y": 214, "alternative_text": "", "photographer": "Everhard van Essen", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Aequator, 2023", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Hoe zie je bodemverdichting in een profielkuil?", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-09-07T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T08:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=SKjqvXQP4LM", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Guido Bakema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/guido-bakema.htm" }, { "title": "Derk van Balen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/derk-van-balen-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593798", "title": "Droogte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/droogte-dossier.htm" }, "lead": "Wanneer er meer water verdampt dan wat er bijkomt via regen, spreek je over een neerslagtekort. Maar als die situatie te lang duurt, ontstaat er droogte. Door klimaatverandering lijken perioden van droogte steeds vaker en in extremere mate voor te komen in Nederland.\n\nDe zomers in Nederland worden steeds droger. Droogte is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen van droogte kunnen groot zijn. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) doet onderzoek naar droogte en houdt constant het weer in de gaten om op droogte te kunnen anticiperen.\n\nIn dit dossier vind je alles over droogte en wat dat betekent voor Nederland. Lees hieronder onder andere over de verdringingsreeks, verzilting en de gevolgen van droogte op natuur, landbouw en het stedelijk gebied. Ook vind je hier leuke video’s en handig leermateriaal over droogte.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/6/e/610535_fullimage_droogte.jpg", "width": 1280, "height": 851, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Droogte - daeron via Pixabay", "photographer": "daeron", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/daeron-634912/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/droogte-dorheid-droog-aarde-bodem-780088/", "keywords": [ "droge akker", "droogte" ] }, "publication_date": "2021-08-23T14:03+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-13T11:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_veerkrachtige_natuur", "Dutch", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_basis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_basis", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_fruitteelt", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_veerkrachtige_natuur", "gkn_voedselzekerheid", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/Qze5pQhg1Q4", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593818", "title": "Groen­bemesters", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/groenbemesters-dossier.htm" }, "lead": "De keuze voor groenbemesters is van veel factoren afhankelijk zoals bodemeigenschappen en gewasrotatie. Om studenten te laten kennismaken met de problematiek wordt er in een WURKS-project lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een handboek, factsheets, powerpointpresentatie voor het onderwijs, en opdrachten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/6/2/609828_fullimage_klaver.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Klaver - Couleur via Pixabay", "photographer": "Couleur", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/couleur-1195798/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/klaver-bloesem-purper-weide-klaver-3430247/", "keywords": [ "klaver", "groenbemester", "bloem" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:27+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-13T12:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Dutch", "gkn_biodiversiteit", "gkn_vollegrondsgroente" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=R1j-vk1nMDY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_604435", "title": "Iepziekte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/iepziekte-dossier.htm" }, "lead": "De iep was aan het begin van de 20e eeuw de belangrijkste laanboom van Nederland. Nadat de iep aangetast werd door iepziekte, is het belang van de iep als laanboom afgenomen. Groenbeheerders hadden weinig vertrouwen meer in deze laanboom.\n\nToch is de iep een ideale laan- en straatboom die in grote delen van Nederland niet gemist kan worden. Inmiddels zijn er nieuwe rassen (cultivars) ontwikkeld met een veel hogere resistentie tegen de iepziekte. Recent onderzoek laat zien dat het met deze cultivars weer heel goed mogelijk is om iepen te planten.\n\nHerstel van het vertrouwen in de iep is het doel van het project 'Toekomst voor de iep', een initiatief van onder meer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Alterra (onderdeel van Wageningen UR), overheden en bedrijven. In dit dossier vind je informatie over de iep en over de resultaten van het onderzoek in de afgelopen jaren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/0/9/609822_fullimage_iepenblad.jpg", "width": 1280, "height": 854, "focuspoint-x": 566, "focuspoint-y": 598, "alternative_text": "Iepenblad - Pezibear via Pixabay", "photographer": "Pezibear", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pezibear-526143/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/bladeren-tak-hangende-iep-close-up-768222/", "keywords": [ "iep", "boom", "bladeren", "iepenbladeren", "tak" ] }, "publication_date": "2021-09-09T12:11+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-26T19:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "https://youtu.be/St7NcYmh0rY", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Jelle Hiemstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/jelle-hiemstra-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593817", "title": "Kaderrichtlijn Water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/kaderrichtlijn-water-dossier.htm" }, "lead": "Het water moet schoner. De Kaderrichtlijn Water (KRW), een Europese richtlijn die sinds 2000 van kracht is, schrijft voor dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in orde moet zijn. Nederland moet dit voor 2027 bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/1/2/610547_fullimage_waterdruppel2.jpg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Waterdruppel - qimono via Pixabay", "photographer": "qimono", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/qimono-1962238/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/afzetten-plons-water-vloeistof-3698073/", "keywords": [ "druppel", "bos", "sloot", "water", "herfst" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:24+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-09T20:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_glastuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_hydrotheek" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_dier", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_hydrotheek" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=gQ5rYGkPgHc", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Powered by GroenPact TEST", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/powered-by-groenpact-test.htm" }, "link_extra_image": "https://www.groenpact.nl/verbinden/thema/duurzaamwaterbeheer", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593825", "title": "Kastanje­bloedings­ziekte", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/kastanjebloedingsziekte-dossier.htm" }, "lead": "De paardenkastanjebomen (alle Aesculus-soorten) in Nederland worden bedreigd door de kastanjeziekte. Bomen krijgen bruine vlekken op de stam en bloeden donker vocht. De aantasting leidt tot baststerfte en bij ernstige aantasting tot sterfte van de boom.\n\nIn 2002 kwamen de eerste symptoommeldingen binnen en in 2004 waren veel paardenkastanjebomen in het land aangetast. In 2006 werd de veroorzaker van de ziekte geïdentificeerd als de bacterie Pseudomonas syringae pathovar aesculi.\n\nOnderzoeksinstellingen, gemeenten en andere organisaties hebben hun krachten gebundeld in de werkgroep Aesculaap. De werkgroep onderhoudt contacten met boomexperts, adviseurs van stedelijk groen, onderzoek, beleidsmedewerkers van gemeenten, landschapsbeheerders, medewerkers groen en onderhoud.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/b/609830_fullimage_paardenkastanjeboom.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Paardenkastanje - Sztrapacska74 via Pixabay", "photographer": "Sztrapacska74", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/sztrapacska74-8968314/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kastanjeboom-paardekastanje-herfst-4518680/", "keywords": [ "paardenkastanje", "boom", "bladeren", "kastanje" ] }, "publication_date": "2021-08-23T16:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-21T12:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_boomverzorging" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_boomkwekerij", "gkn_boomverzorging", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_628111", "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/0/628112_fullimage_zaailing.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 395, "alternative_text": "Zaailing - shameersrk via Pixabay", "photographer": "shameersrk", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/shameersrk-9381176/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/", "keywords": [ "overdracht", "zaailing", "planten", "hand" ] }, "publication_date": "2022-01-13T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-29T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marleen Riemens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marleen-riemens-1.htm" }, { "title": "Caroline van der Salm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/caroline-van-der-salm.htm" }, { "title": "Marianne Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-groot-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-29T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_609038", "title": "Nieuwe technieken planten­veredeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/nieuwe-technieken-plantenveredeling-dossier.htm" }, "lead": "In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit dossier bevat lesmateriaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door te laten stromen naar verschillende niveaus in het Groene onderwijs. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risico’s van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/6/f/609723_fullimage_maisveld.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Akker - islandworks via Pixabay", "photographer": "islandworks", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/islandworks-1139623/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/boerderij-veld-gebied-boerderij-2642467/", "keywords": [ "maisveld", "veld", "akker", "gewassen" ] }, "publication_date": "2021-10-07T10:35+02:00", "lastmodified_date": "2023-09-11T12:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_plant", "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Clemens van de Wiel", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/clemens-van-de-wiel.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "2018-01-10T00:00+02:00" } }, { "identifier": "mediaitem_748878", "title": "Precisie­bemesting", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/precisiebemesting-dossier.htm" }, "lead": "De gebruiksnormen van N-bemesting worden verlaagd per 2024. Door precisiebemesting kunnen de hectare-opbrengsten echter op peil blijven. Dit dossier geeft daarover informatie met uitsluiting van elke aansprakelijkheid. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en 'best practices' zijn de bronnen. \nDe '4Juistheden van Precisiebemesting', machines, meststoffen en doseringsadviezen zijn de onderwerpen die voorkomen in dit dossier. Stichting Nederlands Centrum voor Kringloopprecisiebemesting -NCOK- is de initiator.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/1/cid748878_1704967512670_GWBM%20%202022%20april%20.jpeg", "width": 1000, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-11T10:08+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-05T09:03+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_mestverwaarding", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_mestverwaarding", "gkn_plantgezondheid", "gkn_precisielandbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=SePQJit2zyU", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Herre Bartlema", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/herre-bartlema-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_651682", "title": "Sowing Seeds of Knowledge", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/sowing-seeds-of-knowledge-dossier.htm" }, "lead": "Nederland is een wereldwijde hotspot voor plantenveredeling en plantenwetenschappen. Er vindt veel publiek-privaat veredelingsonderzoek plaats, waarbij met name het grootbedrijf betrokken is. 90% van de veredelingsbedrijven behoort echter tot het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het ‘Sowing seeds of knowledge’ project probeert een brug te slaan tussen veredelingsonderzoek en het MKB, door het organiseren van workshops en bijeenkomsten waarbij onderzoekers en MKB met elkaar in contact komen en waar kennis uit publiek-privaat veredelingsonderzoek gedeeld wordt. Het project wordt betaald vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en uitgevoerd door Plant Breeding, Wageningen University & Research samen met Plantum.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/7/3/cid651682_1655975004041_20160404-GW011.jpg", "width": 5184, "height": 3456, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-23T17:02+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-12T13:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "Dutch", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_glastuinbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "dr. MJM (Rene) Smulders", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/-dr.-mjm-rene-smulders-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, { "identifier": "mediaitem_655845", "title": "Weerbaar telen in de praktijk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossier/weerbaar-telen-in-de-praktijk-dossier.htm" }, "lead": "Het aantal beschikbare chemische gewasbeschermingsmiddelen neemt de komende jaren verder af. Om gezonde gewassen te telen die voldoen aan de eisen van de afnemer is de opbouw van kennis en ervaring naar weerbare teeltsystemen van groot belang. Dit dossier ondersteunt telers met kennis die is opgedaan binnen het praktijkprogramma “Weerbaarheid in de praktijk”. Deze kennis is opgebouwd binnen 13 sectorale praktijk experimenten en binnen 3 overkoepelende thema’s.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/b/cid655845_1699533661488_Spruiten.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-16T10:57+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-09T10:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "Dossier", "Dutch", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_boomkwekerij", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Praktijkprogramma Weerbaarheid in de Praktijk", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/praktijkprogramma-weerbaarheid-in-de-praktijk.htm" }, "experts": [], "extra_image": { "title": "Logo Weerbaarheid in de praktijk", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-weerbaarheid-in-de-praktijk.htm" }, "link_extra_image": "https://www.lto.nl/de-teler-centraal-in-praktijkprogramma-voor-weerbaar-telen/", "last_update": "" } } ] } ] } ] }