{ "type": "page", "identifier": "page_34320700", "title": "Kennisportaal Plantgezondheid & Gewasbescherming", "navtitle": "", "url": "/nl/plantgezondheid.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Kennisportaal Plantgezondheid & Gewasbescherming", "url": "/nl/plantgezondheid.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_34339484", "title": "Nieuws", "url": "/nl/plantgezondheid/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lead" } }, { "identifier": "page_34520185", "title": "Agenda", "url": "/nl/plantgezondheid/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": {"id": ""}, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": "", "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_34339503", "title": "Dossiers", "url": "/nl/plantgezondheid/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." } }, { "identifier": "page_34339522", "title": "Over dit portaal", "url": "/nl/plantgezondheid/over-dit-portaal.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/0/8/626737_fullimage_shutterstock_2987768_nl_kassen_potplanten%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 704, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sierteelt onder glas", "photographer": "Juburg", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/juburg", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/greenhouse-2987768", "keywords": [ "sierteelt", "potten", "potplanten", "kas", "glastuinbouw", "tuinbouw" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_34815070", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_810847", "title": "Facelia goede keuze bestrijding trips in prei", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/nieuwsitem/facelia-goede-keuze-bestrijding-trips-in-prei.htm" }, "lead": "Brabantse preitelers Adrie van Aert in Ossendrecht en Martijn Hendrickx in Woensdrecht hebben in 2023 niet of nauwelijks hoeven spuiten tegen trips. De ondernemers hadden banker-planten ingezet om zo diverse natuurlijke vijanden aan te trekken. Na één teeltseizoen experimenteren, lijkt facelia de beste keuze.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/5/810850_fullimage_istock-1354055563.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": 749, "focuspoint-y": 509, "alternative_text": "Bij op faceliaplant - Daniele Bollini via iStock", "photographer": "Daniele Bollini", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/DanieleBollini?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/facelia-02-gm1354055563-428985759", "keywords": [ "groenbemester", "groenbemesting", "bijen" ] }, "publication_date": "2024-04-03T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-28T15:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [{ "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "gewasbescherming, prei, groenbemester, facelia", "target_audience_abstract": "tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_35806275", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_794674", "title": "Duurzame perspectieven voor vitale teelt hyacint", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/nieuwsitem/duurzame-perspectieven-voor-vitale-teelt-hyacint.htm" }, "lead": "Het opkweken en optimaliseren van schoon, virus- en ziektevrij weefselkweekmateriaal en het schoon telen van werkbollen biedt het meeste perspectief voor de sector. Dat blijkt na vier jaar intensief onderzoek en samenwerken in het POP3-project Vitale teelt hyacint.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/7/794675_fullimage_print%20version%20300%20dpi-shutterstock_9123916_hyacinten_veld.jpg", "width": 1624, "height": 1080, "focuspoint-x": 807, "focuspoint-y": 268, "alternative_text": "Hyacintenveld - Shuttershock via Brandportal WUR", "photographer": "Brandportal WUR", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/terms", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-03-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-18T11:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_pop3" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_bloembollen", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_pop3", "gkn_tuinbouw", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "teeltprotocollen, POP3, residuvrije bollen", "target_audience_abstract": "bollenkwekers, tuinders, akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_748520", "title": "Aangetaste gewasresten besmettingsbron van Alternaria in aardappel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/nieuwsitem/aangetaste-gewasresten-besmettingsbron-van-alternaria-in-aardappel.htm" }, "lead": "Alternaria overleeft (soms meerdere jaren) in gewasresten die in de grond zijn achtergebleven. In de recent op Crkls gepubliceerde factsheet staan praktische stappen hoe je de kans op Alternaria-infectie kunt verkleinen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/0/748521_fullimage_istock-923237822.jpg", "width": 1235, "height": 845, "focuspoint-x": 558, "focuspoint-y": 418, "alternative_text": "Aardappelplant aangetast door Alternaria, Grahamphoto23 - iStock", "photographer": "Grahamphoto23", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Grahamphoto23?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/aardappel-gm923237822-253429786?phrase=aardappelplant+blad+schimmel", "keywords": [ "aardappelplant", "bladschade", "schimmel" ] }, "publication_date": "2024-01-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-19T09:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "aardappelen, gewasbescherming, gewasresten-management", "target_audience_abstract": "akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747436", "title": "Een toekomstbestendige Phytophthora-beheersing in zes stappen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/nieuwsitem/een-toekomstbestendige-phytophthora-beheersing-in-zes-stappen.htm" }, "lead": "De zeer destructieve aardappelziekte Phytophthora infestans is in staat binnen twee weken een onbeschermd gewas volledig te vernietigen. Preventieve Phytophthora-beheersing is het meest effectief, (kosten)efficiënt en toekomstbestendig. In de recent op Crkls gepubliceerde factsheet staan zes praktische stappen hoe je de kans op Phytophthora-infectie kunt verkleinen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/9/2/588800_fullimage_landbouw%20aardappel.jpg", "width": 1920, "height": 1281, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Landbouw aardappel - Wolfgang Ehrecke via Pixabay", "photographer": "Wolfgang Ehrecke", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/ehrecke-5827864/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landbouw-aardappel-de-landbouw-2654157/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-12-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-11T14:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_plantgezondheid" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "gkn_etalage_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Logo Crkls", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/logo-crkls.htm" }, "link_extra_image": "https://www.crkls.nl/", "subject_abstract": "aardappelen, gewasbescherming", "target_audience_abstract": "akkerbouwers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_35806292", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Snel naar", "linktext1": "Nieuwsovezicht", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/plantgezondheid/nieuws.htm" }, "linktext2": "Kennisdossiers", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/plantgezondheid/dossiers.htm" }, "linktext3": "Agenda", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Agenda", "url": "/nl/plantgezondheid/agenda.htm" }, "linktext4": "", "link_url4": "", "linktext5": "", "link_url5": "", "linktext6": "", "link_url6": "", "linktext7": "", "link_url7": "", "linktext8": "", "link_url8": "", "linktext9": "", "link_url9": "", "linktext10": "", "link_url10": "", "linktext11": "", "link_url11": "", "linktext12": "", "link_url12": "" } } ] }, { "area": "dossieruitgelicht:kennistransferplantgezondheid", "title": "Dossier uitgelicht: Kennistransfer Plantgezondheid", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Er is een transitie nodig naar weerbare planten en teeltsystemen, waarin ziekten en plagen veel minder kansen krijgen, land- en tuinbouw in verbinding staan met natuur, en emissies nagenoeg worden voorkomen. Een rendabele bedrijfsvoering met perspectief voor nieuwe generaties is de basis. Het dossier biedt kennis op het gebied van biostimulanten, biodiversiteit en geintegreerde gewasbescherming vertaald naar praktijkrijpe kennisproducten, zoals adviezen, best practices, brochures, trainingsmaterialen en empirische onderbouwingen.", "elements": [ { "identifier": "element_35803858", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_628111", "title": "Kennistransfer plant­gezondheid", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/dossiers/kennistransfer-plantgezondheid-dossier.htm" }, "lead": "De Nederlandse land- en tuinbouw is wereldwijd toonaangevend. Tegelijkertijd staat de sector voor een aantal grote uitdagingen: behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit, het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering, en een steeds smaller wordend middelenpakket. Plantgezondheid vervult in deze uitdagingen een sleutelrol.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/b/0/628112_fullimage_zaailing.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 395, "alternative_text": "Zaailing - shameersrk via Pixabay", "photographer": "shameersrk", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/shameersrk-9381176/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/hands-soil-plant-environment-5618240/", "keywords": [ "overdracht", "zaailing", "planten", "hand" ] }, "publication_date": "2022-01-13T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-29T16:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_plantgezondheid", "Dossier", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_plantgezondheid", "gkn_akkerbouw", "gkn_fruitteelt", "gkn_glastuinbouw", "gkn_home" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [ { "title": "Marleen Riemens", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marleen-riemens-1.htm" }, { "title": "Caroline van der Salm", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/caroline-van-der-salm.htm" }, { "title": "Marianne Groot", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/marianne-groot-1.htm" } ], "link_extra_image": "", "last_update": "2023-11-29T00:00+02:00" } }] } , { "identifier": "element_35803869", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "In het dossier te vinden", "gkz_content_id": [ "1059273", "1203036" ] } } ] }, { "area": "leermiddelenvoorwerkofschool", "title": "Leermiddelen voor werk of school", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_d", "name": "contenttemplate_d"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_35806383", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Bodem & gewassen", "gkz_content_id": [ "858241", "1028903" ] } } , { "identifier": "element_35806395", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_615455", "title": "Digitale gids natuurinclusieve akkerbouw beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/plantgezondheid/nieuws/digitale-gids-natuurinclusieve-akkerbouw-beschikbaar.htm" }, "lead": "Met financiële bijdragen van het ministerie van LNV, de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw en Stichting Natuurinclusieve landbouw zijn acht natuurinclusieve landbouwmaatregelen uitgewerkt in een digitale gids. Deze gids is een toegankelijke en onafhankelijke informatiebron die een integraal overzicht van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw biedt. Hiermee wordt houvast geboden aan oriënterende agrariërs, adviseurs en erfbetreders in het versnipperde aanbod van kennis over natuurinclusieve landbouw.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/1/1/615461_fullimage_definitief%20beeld%20biodiverseakkerbouw_hk_rs.jpg", "width": 1280, "height": 880, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Impressie biodiverse akkerbouw - WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw", "source_info_hyperlink": "https://wiki.groenkennisnet.nl/site/natuurinclusieve-akkerbouw", "keywords": [ "vogelvlucht", "impressie", "landbouw", "akkerbouw", "landschap", "precisielandbouw", "toekomst", "strokenteelt", "tuinbouw" ] }, "publication_date": "2021-11-12T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-05T09:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_kom_project", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_loonwerk", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_precisielandbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_kom_project" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Wiki Natuurinclusieve Landbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Vollegrondstuinder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_35806378", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "Biologisch", "gkz_content_id": ["866235"] } } , { "identifier": "element_35806381", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bekijk alle leermodules van Groen Kennisnet", "link_url": "https://wiki.groenkennisnet.nl" } } ] } ] }