{ "type": "page", "identifier": "page_40910092", "title": "Voorbeeld Bodem", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/voorbeeld-bodem.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Voorbeeld Bodem", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/voorbeeld-bodem.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/a/622740_fullimage_shutterstock_111149498_doorsnede_bodem%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Doorsnede bodem", "photographer": "J. Helgason", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/klikk", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cross-section-earth-roots-layers-dirt-111149498", "keywords": [ "bodemleven", "bodem", "grond", "gras", "wortels", "doorsnede" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." }} , "contents": [ { "area": "opdrachten", "title": "Opdrachten", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Opdracht 3.1<\/strong> - Bodemkwaliteit visueel beoordelen adv bodemprofiel en kluit. Kijk daarbij naar bodemstructuur, bodemleven (regenwormen gangen) en beworteling.<\/p>

Opdracht 3.2<\/strong> - Bezinkselproef: los een handje grond op in een jampotje gevuld met water. Laat één nacht staan. Van
beneden naar boven zul je vinden: steentjes, grof zand, schelpen, fijn zand, kleideeltjes (als grijzige laag),
zwarte humus, bruine humus, weinig verteerd organisch materiaal.<\/p>

Opdracht 3.3<\/strong> - Welke grondsoorten vind je bij jou in de omgeving? Achterhalen via boerenenbunder.nl, maps.bodemdata.nl.<\/p>

Opdracht 3.4<\/strong> - Voer een gebruikelijk bouwplan in NDICEA in voor jouw regio. Bekijk de bemestingen. Maak drie versies, 1
met alleen kunstmest, 1 met alleen drijfmest en 1 met alleen vaste mest. Bekijk de grafieken: wat kun je
hieruit aflezen? Maak een versie waarin je de drie bemestingen combineert.<\/p>

Opdracht 3.5<\/strong> - NDICEA is een model om de stikstof en koolstofdynamiek binnen een vruchtwisseling te modelleren. Verzin
zelf een vruchtwisseling en bekijk wat dit doet met de stikstof en koolstofbalans van de bodem. Doe dit eerst
op een zand bodem en daarna op een klei bodem. Kun je de verschillen verklaren?<\/p>

Opdracht 3.6<\/strong> - Bekijk het aaltjesschema. Op een perceel werd begin augustus de zomergerst geoogst. Volgend jaar wil je
aardappels gaan verbouwen op het perceel. Je hebt de bodem laten analyseren op parasitaire aaltjes en
vond een hoge aantallen Paratrichodorus pachydermus en Pratylenchus penetrans. Je wil deze aantallen
terugdringen met een groenbemester. Welke groenbemester kies je?<\/p>

Opdracht 3.7<\/strong> - Bekijk het bodemschimmelschema. Aardappels kunnen ziek worden van verschillende bodemgebonden
schimmelziektes. Wat is een geschikte voorvrucht voor aardappel om te voorkómen dat deze ziektes zich
vermeerderen?<\/p>" } ] }, { "area": "digitaleleerboeknatuurinclusievelandbouw", "title": "Digitale leerboek Natuurinclusieve landbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Bekijk het hoofdstuk 'Bodem' van het leerboek via de link of scan QR-code.", "elements": [ { "identifier": "element_40912112", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Link naar het leerboek", "link_url": "https://google.nl" } } , { "type": "image", "identifier": "element_40917934", "id": 40917934, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/3467f3f7-8ee2-45e2-9404-ede3136b6063_image13061113726603926540.png", "width": 620, "height": 300, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] }, { "area": "beeldmateriaalvoorindeles", "title": "Beeldmateriaal voor in de les", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_40912523", "id": 40912523, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/a/622740_fullimage_shutterstock_111149498_doorsnede_bodem%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "J. Helgason", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/klikk", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cross-section-earth-roots-layers-dirt-111149498", "keywords": [ "bodemleven", "bodem", "grond", "gras", "wortels", "doorsnede" ] }, "link": {} } , { "type": "image", "identifier": "element_40912525", "id": 40912525, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/a/622740_fullimage_shutterstock_111149498_doorsnede_bodem%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "J. Helgason", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/klikk", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cross-section-earth-roots-layers-dirt-111149498", "keywords": [ "bodemleven", "bodem", "grond", "gras", "wortels", "doorsnede" ] }, "link": {} } , { "type": "image", "identifier": "element_40912548", "id": 40912548, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/a/622740_fullimage_shutterstock_111149498_doorsnede_bodem%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "J. Helgason", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/klikk", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cross-section-earth-roots-layers-dirt-111149498", "keywords": [ "bodemleven", "bodem", "grond", "gras", "wortels", "doorsnede" ] }, "link": {} } , { "type": "image", "identifier": "element_40912549", "id": 40912549, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/a/622740_fullimage_shutterstock_111149498_doorsnede_bodem%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "J. Helgason", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/klikk", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cross-section-earth-roots-layers-dirt-111149498", "keywords": [ "bodemleven", "bodem", "grond", "gras", "wortels", "doorsnede" ] }, "link": {} } , { "type": "image", "identifier": "element_40912550", "id": 40912550, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/a/622740_fullimage_shutterstock_111149498_doorsnede_bodem%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 752, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "J. Helgason", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/klikk", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/cross-section-earth-roots-layers-dirt-111149498", "keywords": [ "bodemleven", "bodem", "grond", "gras", "wortels", "doorsnede" ] }, "link": {} } ] } ] }