{ "type": "page", "identifier": "page_30283621", "title": "Projecten", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/projecten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Projecten", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/projecten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In dit overzicht vind je projecten die zich richten op kennisontwikkeling voor onderwerpen binnen het thema natuurinclusieve landbouw." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_30403312", "type": "modularcontent", "gkn_theme_filter": {"themes": [ { "id": "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "name": "Toon alles" }, { "id": "gkn_regiodeal_nil", "name": "Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw-projecten" }, { "id": "gkn_sabe", "name": "SABE-projecten" } ]} } , { "identifier": "element_30329241", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_683072", "title": "Biodivers boeren op Schiermonnikoog", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/project/biodivers-boeren-op-schiermonnikoog.htm" }, "lead": "De zeven melkveehouders op Schiermonnikoog hebben gezamenlijk een integrale oplossing ontwikkeld voor de vermindering van stikstofemissie en -depositie op het Natura 2000 gebied Duinen van Schiermonnikoog, het project ‘Biodivers boeren op Schiermonnikoog’. De afgelopen jaren hebben de melkveehouders zich, samen met de provincie, het ministerie van LNV en ANV Waddenvogels, ingezet om het project te realiseren. Door deze oplossing kunnen zij alle zeven boer blijven op het eiland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/6/cid683072_1668785388010_Fryslan.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-18T16:04+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-22T11:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_regiodeal_nil" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_regiodeal_nil", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Irene van Dorp", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/irene-van-dorp-1.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2021", "startdatetime": "2021-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2025", "enddatetime": "2025-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Fryslân", "theme_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, stikstof, biodiversiteit, verdienmodellen", "project_program_abstract": "Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_668325", "title": "Naar een natuurinclusiever boerenbedrijf ", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/project/naar-een-natuurinclusiever-boerenbedrijf-.htm" }, "lead": "De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, vanwege klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Twee knelpunten die vaak genoemd worden is dat er te weinig bomen zijn voor al deze plannen, en te weinig plek om al deze bomen te planten. Meer Bomen Nu laat zien dat er wel degelijk genoeg bomen en struiken te verkrijgen zijn door middel van de verplantmethode. Bij boeren is er genoeg plek om deze bomen te planten. Alhoewel veel Caring Farmers al bewezen hebben wel interesse te hebben in het planten van bomen zien deze soms toch nog beren op de weg door zaken als kosten, kennis en tijd. Dat de Caring Farmers graag bomen planten lieten ze al zien door zowel in het voorjaar van 2020 als in de winter van 2020/2021 allebei 50,000 bomen te planten met Meer Bomen Nu. Het doel is nu om dit te verdubbelen en naar de 100,000 bomen te gaan in het plantseizoen 2022/2023. Door de benodigde kennis aan te bieden, te inspireren, een platform te bieden om vrijwilligers bij elkaar te krijgen én gratis bomen te leveren helpen we de boeren die graag richting een meer natuurinclusief bedrijf toe bewegen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/c/670223_fullimage_caring-farmers.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 688, "focuspoint-y": 489, "alternative_text": "Bijeenkomst Caring Farmers", "photographer": "Caring Farmers", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-08-29T09:06+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T22:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_sabe", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Hanneke van Ormondt", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hanneke-van-ormondt.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02412226", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-04-2022", "startdatetime": "2022-04-01T00:00+02:00", "enddate": "01-06-2023", "enddatetime": "2023-06-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Venray", "theme_abstract": "Natuurinclusief, Meer Bomen Nu", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_668551", "title": "Natuur werkt: regeneratieve veehouderij als bronaanpak van landbouwemissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/project/natuur-werkt-regeneratieve-veehouderij-als-bronaanpak-van-landbouwemissies.htm" }, "lead": "Stichting Wij.land heeft in de afgelopen 5 jaar een boerennetwerk, van veehouders, opgebouwd in het westelijk veenweidegebied. Door middel van de Wij.land aanpak wordt er samen met de boer gekeken naar oplossingen om het boerenbedrijf meer natuurinclusief te maken. \nDoor middel van een bodemcursus en verdiepende praktijkgroepen op rantsoen, mest en ecosysteemdiensten ervaren deelnemende boeren welke mogelijkheden er zijn om in de kringloop op het bedrijf aanpassingen te maken. Gezondere bodems – gezondere gewassen – gezondere koe – gezondere producten – gezondere mest – gezondere bodems.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/c/f/cid668551_1661850406875_bodemcursus%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-08-30T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-08-31T15:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_sabe", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Frederik Hengeveld", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/frederik-hengeveld-1.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02396960", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "02-05-2022", "startdatetime": "2022-05-02T00:00+02:00", "enddate": "01-05-2025", "enddatetime": "2025-05-01T00:00+02:00" }, "region_abstract": "Westelijke Veenweide Gebied", "theme_abstract": "Bodemgezondheid", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_652126", "title": "Natuurinclusieve landbouw: van verdienmodellen in niches naar opschaling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/project/natuurinclusieve-landbouw-van-verdienmodellen-in-niches-naar-opschaling-1.htm" }, "lead": "In dit project worden de voorwaarden onderzocht waaronder natuurinclusieve verdienmodellen in de landbouw op middellange termijn op grotere schaal kunnen worden gerealiseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/5/612415_fullimage_grutto%20in%20weiland.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Grutto in weiland - door Psubraty via Pixabay", "photographer": "Psubraty", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/psubraty-4765334/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4198002", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/black-tailed-godwit-limosa-limosa-4198002/", "keywords": [ "boerenlandvogel", "weidevogel", "grutto", "natuurinclusieve landbouw", "agrarisch natuurbeheer" ] }, "publication_date": "2022-05-25T15:22+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-21T22:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_mmip" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_mmip", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "project_code": "", "status_abstract": {"id": ""}, "duration_abstract": { "startdate": "01-01-2019", "startdatetime": "2019-01-01T00:00+01:00", "enddate": "31-12-2022", "enddatetime": "2022-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "", "theme_abstract": "Veenweidegebied, grondwaterpeil, biodiversiteit", "project_program_abstract": "MMIP Landnatuur", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_670910", "title": "Samen bouwen aan nieuwe keten voor koe, kalf en boer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_project", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_project", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/project/samen-bouwen-aan-nieuwe-keten-voor-koe-kalf-en-boer.htm" }, "lead": "Kalfjes bij de koe, diep in ons hart weten we allemaal dat het zo hoort. Voor een zoogdier zou zogen bij de moeder tenslotte de normaalste zaak van de wereld moeten zijn.  \nToch is het aantal boerderijen waar kalveren bij de koe drinken, schaars geworden. Samen willen we hier verandering in brengen. Door boeren van elkaar te laten leren, zodat meer boeren deze stap kunnen zetten. Maar vooral ook door verkooppunten op de kaart te zetten zodat de consument kalf-bij-koe zuivel kan kopen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/2/7/cid670910_1662983702255_IMG_5460.JPG", "width": 4032, "height": 3024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-09-12T13:45+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-20T09:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Project", "gkn_kalverhouderij", "gkn_dierverzorging", "gkn_sabe" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Project", "theme": [ "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_sabe", "gkn_dierverzorging" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Hanneke van Ormondt", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/hanneke-van-ormondt.htm" }, "project_code": "SABE3-21-02412220", "status_abstract": { "id": "project_ongoing", "name": "Lopend" }, "duration_abstract": { "startdate": "01-05-2022", "startdatetime": "2022-05-01T00:00+02:00", "enddate": "31-12-2023", "enddatetime": "2023-12-31T00:00+01:00" }, "region_abstract": "Venray", "theme_abstract": "Dierenwelzijn", "project_program_abstract": "SABE regeling", "jumplinktext": "Meer informatie" } } ] } ] } ] }