{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_682843", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Kun je kijken door het oog van een vogel?", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/kijken-met-oog-van-vogel.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 682843, "identifier": "mediaitem_682843", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/kijken-met-oog-van-vogel.htm", "title": "Kun je kijken door het oog van een vogel?", "lead": "Hoe kijk je als boer of als trekkerchauffeur? Of als vogel? Wat zie je dan op een boerderij? Hoe kijk je dan naar een sloot, naar het grasland, naar het landschap? Hoe kijk je naar het erf? Een oefening om te kijken vanuit verschillende perspectieven. Dit najaar zijn alle eerstejaars studenten van Aeres Hogeschool Dronten met deze ‘brillen’ gaan kijken naar Aeres Farms,", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/c/677249_fullimage_roofvogel_buizerd.png", "width": 1280, "height": 717, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Buizerd - Gertjan Hooijer via Shutterstock", "photographer": "Gertjan Hooijer", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/gertjanhooijer", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/buzzard-972209", "keywords": [ "roofvogel", "veren", "vogel", "buizerd", "bek", "kop" ] }, "publication_date": "2022-11-17T13:34+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-18T11:38+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_onderwijs" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_home", "gkn_onderwijs" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "natuurinclusief perspectief", "target_audience_abstract": "Groen onderwijs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Dit najaar zijn alle eerstejaars studenten van Aeres Hogeschool Dronten met diverse soorten brillen gaan kijken naar Aeres Farms<\/a> en zijn ze bij Warmonderhof geweest. Om te oefenen hoe te kijken vanuit verschillende perspectieven. <\/p>

Een opstart van hun studie waarin ze gaan ontdekken welke plek ecologie nu heeft en moet gaan krijgen binnen onze economie. Zo krijgt Ecosofie concreet vorm met de filosofische vraag: ‘welke plek heeft ecologie eigenlijk binnen jouw economie?’<\/p>

Een mooie plek om dit te bespreken is de bronboom<\/a>, de boom die op het land ‘in de weg staat’ en zo de vraag stelt: wat vind jij ervan dat ik hier sta? <\/p>

Op weg naar een stevige cursus ecologie als basis voor landbouw!<\/p>

Neem voor meer informatie contact op<\/a> met Ron Methorst<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Meer informatie<\/h2>" } , { "identifier": "element_30378486", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Aeres Farms", "link_url": "https://www.aeresfarms.nl" } } , { "identifier": "element_30379241", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Bronboom", "link_url": "https://www.bronboom.nl" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }