{ "type": "page", "identifier": "page_19432737", "title": "Loonwerk en technologie", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/loonwerk-en-technologie.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Loonwerk en technologie", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/loonwerk-en-technologie.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve landbouw begint met een gezonde bodem, gezonde gewassen en met produceren binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving. Dit betekent ook op een andere manier land- en tuinbouwbedrijven met effecten op bouwplan, grondbewerking, akkerbedekking, akkerranden, groenbemester, beweiding, biodiversiteit." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090474", "id": 20090474, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/f886d124-0268-4a90-a98c-509e1d6a9041_e0c895ec-138d-4711-b0e6-6e0acf294fc9_shutterstock_226584874_tablet_man_24909129_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Omdat de economische aspecten ook van belang zijn betekent dit ook een andere inzet van technologie. Precisielandbouw in het belang van Natuurinclusieve landbouw. Hierbij kun je denken aan GPS, nietkerende grondbewerking, lichtere voertuigen, andere werktuigen en gereedschappen, Big data, robotiseren en nog veel meer.<\/p>" } , { "identifier": "element_19495315", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Nationale Proeftuin Precisielandbouw", "source": "Nationale Proeftuin Precisielandbouw", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=GfV9g-S_Rd8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_29983520", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurinclusieve landbouw met precisie", "source": "Precisiebemester Kringloop", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=zdCHYynqhPU", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Artikelen<\/h2>