{ "type": "page", "identifier": "page_19495327", "title": "Leermateriaal", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/leermateriaal.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Leermateriaal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/leermateriaal.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/c17bcd39-f489-406c-878e-59807ec6ed20_828fc602-907c-46dd-af95-700765a74d40_c156ee98-5213-425f-93f3-ef2271dd830e_shutterstock_12496027_laptop_akker_d9cb84b3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve landbouw zal een stevige plaats krijgen in het groene (en niet groene) onderwijs op vmbo tot wo-instellingen. Leerlingen, docenten, managers, teamleiders, onderzoekers, lectoren, hoogleraren, ondernemers en erfbetreders zullen kennis en kunde ontwikkelen over Natuurinclusieve landbouw. Voorbeeld is dat de regelgeving nog vrij sectoraal is opgezet, terwijl er behoefte is aan een meer integrale werkwijze of dat regelgeving onduidelijk is omdat het niet past bij een hele manier van werken. Voorbeeld van een stimulerende maatregel kan zijn het deels vergoeden van studieclubs zodat ondernemers van elkaar kunnen leren. Er zijn natuurinclusieve pilots die experimenten buiten huidige wet- en regelgeving om mogelijk maken. Maar echt gebaat is de ondernemer met een lange termijn plan om natuurinclusieve landbouw en voedselproductie mogelijk te maken." }} , "contents": [ { "area": "leermateriaal", "title": "Leermateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "