{ "type": "page", "identifier": "page_19432660", "title": "Landschap en biodiversiteit", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/landschap-en-biodiversiteit.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Landschap en biodiversiteit", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/landschap-en-biodiversiteit.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "De biodiversiteit in het landschap in de regio, bijvoorbeeld van houtwallen, riviertjes en bosjes, is belangrijk voor een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Denk aan wilde bijen en andere insecten of uilen en vleermuizen die allen hun bijdrage leveren." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090453", "id": 20090453, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/74f082ba-3644-4b26-9885-137dfdc56aa2_0f094c99-7316-4711-adf8-83de284a1991_shutterstock45B6-BF09C1C22F198407_c946aeea_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Omdat de biodiversiteit in het landelijk gebied sterk is afgenomen, zijn herstellende maatregelen noodzakelijk. Niet alleen voor de landbouw, maar vooral ook om specifieke soorten te behoeden voor uitsterven. En ook de maatschappelijke waardering en daarmee draagvlak voor een divers landschap waaraan de landbouw een positieve bijdrage levert, is een reden voor meer natuurinclusief ondernemerschap.<\/p>" } , { "identifier": "element_29981196", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuur over grenzen", "source": "Wij·land", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=QaWr-Tiv60I", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Artikelen<\/h2>