{ "type": "page", "identifier": "page_44111634", "title": "Hoofdstuk 9 - Bedrijfssystemen", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/hoofdstuk-9-bedrijfssystemen.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Hoofdstuk 9 - Bedrijfssystemen", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/hoofdstuk-9-bedrijfssystemen.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/71748d2a-a56f-430d-a50a-3c35fb34d2e6_Puzzel-icoon_centraal%20deel.jpg", "width": 2544, "height": 2571, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Het klinkt verleidelijk eenvoudig, om puzzelstukjes uit de hoofdstukken bodem, gewas, dier, landschap, soorten en regionale verbinding bij elkaar te leggen om er een mooie puzzel\r\nvan te maken. Maar een bedrijfssysteem is toch wel wat meer dan dat. Het bedrijf is ingebed in de economie en heeft te maken met beleid, wetgeving en één of meer ketens waar het onderdeel van uitmaakt. Een boerderij levert producten en diensten op die hun weg moeten vinden naar afnemers en de eindconsument." }} , "contents": [ { "area": "opdrachtenbijhoofdstuk9", "title": "Opdrachten bij hoofdstuk 9", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Onderstaande selectie van opdrachten sluit aan op hoofdstuk 9 van het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

<\/strong><\/strong>Het complete leerboek<\/a> Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, maar ook de individuele hoofdstukken uit het boek zijn gratis online beschikbaar.<\/p>" } , { "identifier": "element_44459776", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Download hoofdstuk 9 van het leerboek", "link_url": "https://edepot.wur.nl/651890" } } , { "type": "text", "html": "

Opdracht 9.1<\/strong> - Vorm een groepje van zeven. Verdeel alle paragrafen van hoofdstuk negen onder jullie groepje. Laat iedereen bij ‘zijn/haar’ paragraaf opschrijven welke natuurinclusieve maatregelen er op het beschreven bedrijven genomen worden. Kijk niet alleen in de tekst, maar bezoek ook de website van het bedrijf/project. Deel de resultaten met elkaar.<\/p>

Opdracht 9.2<\/strong> - Schrijf zelf 9.8. Interview met een groepje van drie studenten een agrarische bedrijf dat het net even anders doet. Gebruik daarbij in ieder geval de kopjes: motivatie, natuurinclusieve maatregelen en verdienmodel.<\/p>" } ] }, { "area": "meerinformatie", "title": "Meer informatie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Hieronder vind je extra informatie die aansluit bij dit hoofdstuk over de bodem.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

9.1 Inleiding<\/strong><\/p>