{ "type": "page", "identifier": "page_44068738", "title": "Hoofdstuk 1 - Inleiding", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/hoofdstuk-1-inleiding.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Hoofdstuk 1 - Inleiding", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/hoofdstuk-1-inleiding.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/dfe841a9-eee9-4588-b984-515ab6d94467_samenhang%20natuurinclusieve%20landbouw%20cropped.jpg", "width": 4784, "height": 4464, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Een natuurinclusieve bedrijfsvoering produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving en ook zodanig dat het bijdraagt aan behoud en herstel van biodiversiteit, door drie principes toe te passen: benutten, sparen en verzorgen. Zo laat een natuurinclusieve boer bepaalde handelingen juist over aan de natuur door zelf dingen niet te doen: de kunst van het weglaten. En hij/zij werkt niet tegen, maar mét de natuur: roeien met de stroom mee. Daarmee werken natuurinclusieve agrariërs meer volgens het adaptatiemodel in plaats van het controlemodel." }} , "contents": [ { "area": "opdrachtenbijhoofdstuk1", "title": "Opdrachten bij hoofdstuk 1", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Onderstaande selectie van opdrachten sluit aan op hoofdstuk 1 van het boek ‘Natuurinclusieve landbouw in de praktijk’. Hierin wordt het begrip natuurinclusieve landbouw toegelicht en wordt ingegaan op de drie principes en vier pijlers waarop het begrip gebaseerd is. ", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het complete leerboek<\/a> Natuurinclusieve landbouw in de praktijk, maar ook de individuele hoofdstukken uit het boek zijn gratis online beschikbaar.<\/strong><\/p>" } , { "identifier": "element_44595939", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Download hoofdstuk 1 van het leerboek", "link_url": "https://edepot.wur.nl/651876" } } , { "type": "text", "html": "

Opdracht 1.1:<\/strong> Bespreek met een klasgenoot wat jullie verstaan onder het begrip natuurinclusieve landbouw. Doe dit door een woordweb op papier te maken en vorm op basis daarvan jullie eigen definitie. Presenteer die later aan de klas.<\/p>

Opdracht 1.2:<\/strong> Het begrip natuurinclusieve landbouw heeft drie dimensies: benutten, sparen en verzorgen van de natuur. Noem voor alle drie de dimensies één voorbeeldmaatregel die boeren kunnen treffen op hun bedrijf,en leg uit waarom deze maatregel bij deze dimensie en bij natuurinclusieve landbouw hoort.<\/p>

Opdracht 1.3:<\/strong> Het controlemodel en het adaptatiemodel zijn abstracte begrippen. Kun je zelf een voorbeeld van buiten de landbouw verzinnen voor beide modellen, waarmee het verschil in aanpak van deze modellen duidelijk wordt?<\/p>" } ] }, { "area": "beeldmateriaalvoorindeles", "title": "Beeldmateriaal voor in de les", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Speciaal voor docenten is er beeldmateriaal ontwikkeld, dat gebruikt kan worden in de lessen. Deze materialen zijn vrij te gebruiken, zolang afbeeldingen niet worden bewerkt en de copyright zichtbaar blijft. Uitleg bij de figuren is terug te vinden in het boek, in het bijpassende hoofdstuk.", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van figuren die in de les gebruikt kunnen worden. Je kunt ook het Powerpoint-bestand zelf downloaden, waarin alle figuren uit hoofdstuk 1 te vinden zijn.<\/p>" } , { "identifier": "element_44674091", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Download het Powerpoint-bestand", "link_url": "https://edepot.wur.nl/650709" } } , { "type": "image", "identifier": "element_44238349", "id": 44238349, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/fa3b6854-63d1-4e38-beb2-4aa81516f59e_image12272716362567203658.jpg", "width": 3508, "height": 2717, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "image", "identifier": "element_44238526", "id": 44238526, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/faa32cba-0574-4628-9b42-e26975504032_image13389977842928857994.jpg", "width": 3508, "height": 2717, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } ] }, { "area": "meerinformatie", "title": "Meer informatie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Hieronder vind je extra informatie die aansluit bij hoofdstuk 1.", "elements": [ { "type": "text", "html": "