{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_729157", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "title": "Boer en natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/boer-en-natuur-dossier.htm", "language": "nl_NL", "metadata" : { "id": 729157, "identifier": "mediaitem_729157", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/boer-en-natuur-dossier.htm", "title": "Boer en natuur", "lead": "Biodiversiteit is essentieel voor de landbouw. Het deel van de biodiversiteit die in belangrijke mate bijdraagt aan de landbouw noemen we functionele agrobiodiversiteit. Dit omvat alle levende organismen die betrokken zijn bij de natuurlijke processen waarvan de landbouw gebruik maakt: zorgen voor een vruchtbare bodem waarbij voedingsstoffen voor het gewas beschikbaar komen, zorgen voor een bodem die water vasthoudt en afgeeft, zorgen voor natuurlijke plaag- en ziekteregulatie en bestuiving van planten, maar ook een diversiteit van rassen van gewassen en landbouwhuisdieren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/6/609306_fullimage_212.jpg", "width": 1920, "height": 767, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap - Robert Soen via Shutterstock", "photographer": "Robert Soen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rsoen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-landscape-11667034", "keywords": [ "bomen", "natuur", "landbouw", "boom", "landschap", "wilg", "boerderij", "wilgen", "water" ] }, "publication_date": "2023-04-12T13:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-26T11:46+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Dutch", "Dossier" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/portaal-natuurinclusieve-landbouw.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ ] }, { "area": "beginhier", "title": "Begin hier", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Ondernemers die natuur een belangrijke rol geven in hun bedrijf, benutten deze natuurlijke processen om hun bedrijf weerbaar te maken tegen stress als droogte, extreme regenval of ziekten. Door daarnaast ook actief bij te dragen aan de biodiversiteit rondom het bedrijf, wordt de kwaliteit van de leefomgeving verhoogd wat weer positieve invloed heeft op het bedrijf.", "elements": [ { "identifier": "element_35136652", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1000609", "894280", "878635", "882481" ] } } , { "identifier": "element_35396601", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Nieuwsberichten van Groen Kennisnet", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_729076", "title": "Boeren met bomen: agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/boeren-met-bomen-agroforestry.htm" }, "lead": "Agroforestry krijgt veel aandacht de laatste tijd. Met agroforestry worden bomen en struiken op een perceel gecombineerd met akkerbouwgewassen of vee. Door de teelt van verschillende producten bij agroforestry, kunnen risico's gespreid worden en wordt het inkomen robuuster. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en voor klimaatmitigatie. Bomen kunnen de effecten van klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld droogte en extreme regenval, beter beheersen. Steeds meer boeren maken de overstap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/d/729130_fullimage_alley_cropping_corn_walnuts.jpg", "width": 582, "height": 268, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Agroforestry met maïs en walnoten - USDA NAC - Wikimedia commons", "photographer": "USDA NAC", "photographer_hyperlink": "https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Agriculture", "photo_license": "Wikimedia Commons", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alley_cropping_corn_walnuts.jpg", "keywords": [ "agroforestry", "walnoten", "mais", "intercropping", "alley cropping", "bomen", "akkerbouw", "boeren" ] }, "publication_date": "2023-04-14T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-13T16:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_tuinbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [{ "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agroforestry", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "Nederland", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_727323", "title": "Grutto Landschap Project – Jaarverslag 2022 online beschikbaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/grutto-landschap-project-jaarverslag-2022-online-beschikbaar.htm" }, "lead": "Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een Grutto-Team werkzaam dat al sinds 2004 langjarig onderzoek doet naar de grutto. Elk jaar publiceren zij een jaarverslag waarin een overzicht van de voorlopige resultaten van het onderzoek wordt gepresenteerd. Denk hierbij aan resultaten over monitoring van de gruttopopulatie, predatorengedrag, insecten, bodemleven en landgebruik.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/8/660821_fullimage_shutterstock_2043026117_grutto_weidevogel%20crop.jpeg", "width": 1279, "height": 750, "focuspoint-x": 962, "focuspoint-y": 506, "alternative_text": "", "photographer": "Bouke Atema", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/Bouke+Atema", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "A black-tailed godwit (Limosa limosa) perched on a pole protecting its territory", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/blacktailed-godwit-limosa-perched-on-pole-2043026117", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-03-16T15:59+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-16T16:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "De grutto", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, onderzoekers en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_719292", "title": "Natuur en landbouw in balans in het beekdal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/natuur-en-landbouw-in-balans-in-het-beekdal.htm" }, "lead": "Het Nederlandse beekdallandschap is op tal van plaatsen de afgelopen eeuwen op de schop gegaan. Veel broekbossen zijn verdwenen en meanderende riviertjes en beekjes zijn rechtgetrokken om het overtollige water snel af te voeren. In het CoE Groen-project ‘Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen’ is water vasthouden juist een van de speerpunten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/e/1/719297_fullimage_shutterstock_1423822988_nl_lanschap_rivier%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 747, "focuspoint-x": 492, "focuspoint-y": 193, "alternative_text": "", "photographer": "Sander van der Werf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/g/sarekphotos", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Drentsche Aa", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/small-river-drentsche-aa-dutch-national-1423822988", "keywords": [ "gras", "weide", "landschap", "extensief", "bomen", "water", "drentsche aa" ] }, "publication_date": "2023-02-13T15:52+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-16T11:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Uitgelicht", "gkn_terreinbeheer", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Uitgelicht", "theme": [ "gkn_coe_groen", "gkn_home", "gkn_lectoraat", "gkn_terreinbeheer" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/coe-groen-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie CoE Groen", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-coe-groen.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beeklandschappen", "target_audience_abstract": "Groene sector", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] }, { "area": "artikelen", "title": "Artikelen", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Hier vind je meer artikelen over natuurinclusieve landbouw: een landbouwmethode om landbouw duurzaam te maken. Met natuurinclusieve landbouw kan je als boer meedenken hoe de negatieve effecten van landbouw kunnen worden verminderd door meer gebruik te maken van natuur. Met het ecosysteem als basis voor de landbouw kan er wellicht ook meer ruimte komen voor biodiversiteit. ", "elements": [ { "identifier": "element_35136963", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1172549", "1158730", "1205707", "1166237" ] } } , { "identifier": "element_35135683", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "rapportenenbrochures", "title": "Rapporten en brochures ", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_dossier", "name": "contenttemplate_dossier"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Hier vind je meer rapporten en brochures over agrarisch natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw", "elements": [ { "identifier": "element_35139000", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1059878", "879688", "1006659", "888261" ] } } , { "identifier": "element_35135689", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } , { "identifier": "element_35135719", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Zoekvraag", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_35135959", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Boeren met natuur", "source": "Boeren Natuur", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=lD5cOeYJdlY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_35138701", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuur over grenzen", "source": "Wij.land", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=QaWr-Tiv60I", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_35135727", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "", "gkz_search_query": "" } } ] }, { "area": "content2", "title": "Meer informatie", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Aanvullende informatie en websites<\/h2>" } , { "identifier": "element_35138703", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Cursus natuurboeren, Aeres Hogeschool", "link_url": "https://www.aereshogeschool.nl/natuurboeren" } } , { "identifier": "element_35138702", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Netwerk natuurinclusieve landbouw", "link_url": "http://natuurinclusievelandbouw.nl/" } } , { "identifier": "element_35138752", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Dossier Functionele agrobiodiversiteit op Groen Kennisnet", "link_url": "https://groenkennisnet.nl/dossier/functionele-agrobiodiversiteit-dossier" } } , { "identifier": "element_35138753", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Groeien naar morgen: boeren met de natuur", "link_url": "https://www.groeiennaarmorgen.nl/boeren-met-de-natuur" } } , { "identifier": "element_35138814", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Beheerderscursus Opzet cursussen agrarische natuurbeheer, ANV 2019", "link_url": "https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/2019-lesje-opzet-beheerderscursus-ml-nk-e621b5.fa2929.pdf" } } , { "identifier": "element_35138815", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Kennispunt natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://www.landbouwmetnatuur.nl/" } } , { "identifier": "element_35138816", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "initiatievenkaart natuurinclusieve landbouw", "link_url": "https://www.landbouwmetnatuur.nl/kaart/" } } , { "identifier": "element_35138817", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Website weidewinst", "link_url": "https://weidewinst.nl/themas/" } } ] } ] }