{ "type": "page", "identifier": "page_19432641", "title": "Dier- en veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dier-en-veehouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dier-en-veehouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve veehouderij houdt een grondgebonden veehouderij in; op eigen bedrijf of in samenwerking met bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf in de regio. Het bedrijf heeft voldoende grond om eigen voer te verbouwen en de veebezetting en het graslandgebruik is afgestemd op de draagkracht van de grond en lokaal voorkomende planten en dieren." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Hiermee wordt duidelijk dat de bodem ook voor de veehouder een heel belangrijke productiefactor is. Kruidenrijk grasland maakt een belangrijk onderdeel uit van de agrobiodiversiteit op een melkveebedrijf. Zorgen voor mest dat de bodem voedt vergt een integrale aanpak van stalsysteem, koeienras en voeding.<\/p>" } , { "identifier": "element_19433597", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurbeheer | Koeien in de natuur", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=5oY3kMGgoFI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Artikelen<\/h2>