{ "type": "page", "identifier": "page_19432641", "title": "Dier- en veehouderij", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dier-en-veehouderij.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dier-en-veehouderij.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve veehouderij houdt vaak een meer grondgebonden veehouderij in; op eigen bedrijf of in samenwerking met bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf in de regio. Het bedrijf heeft voldoende grond om eigen voer te verbouwen en de veebezetting en het graslandgebruik is afgestemd op de draagkracht van de grond en lokaal voorkomende planten en dieren." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090449", "id": 20090449, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Bron foto: Shutterstock", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/16832732-2cfa-42b6-897b-cd2c00da91b6_b6ce919a-5a34-4c56-b9bf-dd54c9d8243e_shutterstock_137929718_NL_voorjaar_koeien_21fcd802_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bron foto: Shutterstock" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Er zijn diverse maatregelen die op veehouderijen kunnen worden toegepast om de bedrijfsvoering natuurinclusiever te maken. Kruidenrijk grasland maakt een belangrijk onderdeel uit van de agrobiodiversiteit op een melkveebedrijf. Natuurinclusief weide- en slootbeheer houden rekening met vogels en andere dieren. Bomen en andere landschapselementen kunnen op een veebedrijf de biodiversitiet bevorderen. Zorgen voor mest dat de bodem voedt vergt een integrale aanpak van stalsysteem, koeienras en voeding.<\/p>" } , { "identifier": "element_19433597", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurbeheer | Koeien in de natuur", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=5oY3kMGgoFI", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Ontwikkelingen en cijfers over natuurinclusieve dier- en veehouderij<\/h2>