{ "type": "page", "identifier": "page_19432679", "title": "De keten", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/de-keten.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "De keten", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/de-keten.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve landbouw is niet ingebed in ons huidige overheersende voedselsysteem. In Nederland hebben we de voedselketen zo ingericht dat de focus ligt op economische productie en export." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090461", "id": 20090461, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/1186b4ab-5786-4c82-98ab-c29d74095604_927d4948-3b8d-4c15-8c29-cae023c24240_nrd-D6Tu_L3chLE-unsplash__baa9ac19_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Natuurinclusieve landbouw is niet nog ingebed in ons huidige overheersende voedselsysteem. In Nederland hebben we de voedselketen zo ingericht dat de focus ligt op economische productie en export. Er wordt door boeren, overheden en burgers hard gewerkt aan het teweeg brengen van kortere ketens. Bij de korte keten ligt de focus bij lokale afzet, én het gebruik van lokale grondstoffen in de bedrijfsvoering. De korte keten kan bijdragen aan het sluiten van kringlopen en het verbeteren van het verdienvermogen van de boer. Korte ketens kunnen ook boer en consument dichter bij elkaar brengen.<\/p>" } , { "identifier": "element_29335684", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Nationale Handelsmissie Korte Keten | Dichtbij Boert Beter | Aflevering 1: De Keten van Morgen", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=hZSZG2IMxGg", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Rapporten en brochures<\/h2>