{ "type": "page", "identifier": "page_19432565", "title": "Boer en natuur", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/boer-en-natuur.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Boer en natuur", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/boer-en-natuur.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Biodiversiteit is essentieel voor de landbouw. Het deel van de biodiversiteit die in belangrijke mate bijdraagt aan de landbouw noemen we functionele agrobiodiversiteit." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090420", "id": 20090420, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/5cf5eeb5-46d0-4dc9-bd93-f755e232e2fb_0f094c99-7316-4711-adf8-83de284a1991_shutterstock45B6-BF09C1C22F198407_c946aeea_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Dit omvat alle levende organismen die betrokken zijn bij de natuurlijke processen waarvan de landbouw gebruik maakt: zorgen voor een vruchtbare bodem waarbij voedingsstoffen voor het gewas beschikbaar komen, zorgen voor een bodem die water vasthoudt en afgeeft, zorgen voor natuurlijke plaag- en ziekteregulatie en bestuiving van planten, maar ook een diversiteit van rassen van gewassen en landbouwhuisdieren.<\/p>

Ondernemers die natuur een belangrijke rol geven in hun bedrijf, benutten deze natuurlijke processen om hun bedrijf weerbaar te maken tegen stress als droogte, extreme regenval of ziekten. Door daarnaast ook actief bij te dragen aan de biodiversiteit rondom het bedrijf, wordt de kwaliteit van de leefomgeving verhoogd wat weer positieve invloed heeft op het bedrijf.<\/p>" } , { "identifier": "element_19432789", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Boeren met natuur", "source": "Boeren Natuur", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=lD5cOeYJdlY", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>