{ "type": "page", "identifier": "page_19432584", "title": "Bodem", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/bodem.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Bodem", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/bodem.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Een bodem bestaat uit minerale delen, water, lucht en organische stof. Circa 5% van de organische stof bestaat uit bodemleven. Dit bodemleven staat aan het begin van het voedselweb en vormt daarmee de basis voor de natuur en ons voedsel." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090437", "id": 20090437, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/956b6170-fc29-466a-95b3-c87a498f95e7_ec1eb12f-2a58-459c-952e-2e02438adb8a_shutterstock_42595216_regenworm_aarde_ed1f9a1d_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Goed bodembeheer houdt in: goed zorgen voor het bodemleven, want zij reguleren en regelen de voeding voor de plant (nutriëntenkringloop), zorgen voor verbetering van de bodemstructuur en spelen een rol bij ziektewering.<\/p>

Goed bodembeheer begint bij voldoende voedsel voor het bodemleven; ruige mest, bokashi, gewasresten of compost. Een hoger gehalte aan organische stof is niet alleen belangrijk vanwege het bodemleven, maar vervult meer wezenlijke bodemfuncties zoals watervasthoudend vermogen, vastleggen van CO₂ en goede doorwortelbaarheid van de planten. De wijze van bewerking van de bodem is ook een belangrijke factor om een goede bodemstructuur te behouden.<\/p>" } , { "identifier": "element_29962181", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "BODEM #1 Een levende bodem", "source": "Wij·land", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=bA_vihKmKVQ", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>