{ "type": "page", "identifier": "page_19432584", "title": "Bodem", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/bodem.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Bodem", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/bodem.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Een bodem bestaat uit minerale delen, water, lucht en organische stof. Circa 5% van de organische stof bestaat uit bodemleven. Dit bodemleven staat aan het begin van het voedselweb en vormt daarmee de basis voor ons voedsel." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Goed bodembeheer houdt in: goed zorgen voor het bodemleven, want zij reguleren en regelen de voeding voor de plant (nutriëntenkringloop), zorgen voor verbetering van de bodemstructuur en spelen een rol bij ziektewering.<\/p>

Goed bodembeheer begint bij voldoende voedsel voor het bodemleven; ruige mest, bokashi, gewasresten of compost. Een hoger gehalte aan organische stof is niet alleen belangrijk vanwege het bodemleven, maar vervult meer wezenlijke bodemfuncties zoals watervasthoudend vermogen, vastleggen van CO₂ en goede doorwortelbaarheid van de planten. De wijze van bewerking van de bodem is ook een belangrijke factor om een goede bodemstructuur te behouden.<\/p>

Kernpublicaties<\/h2>