{ "type": "page", "identifier": "page_19432718", "title": "Beleid en wetgeving", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/beleid-en-wetgeving.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Beleid en wetgeving", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/beleid-en-wetgeving.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Overheden zijn hard opzoek naar manieren om de landbouw te verduurzamen en biodiversiteit te bevorderen, maar in de praktijk blijkt het lastig om er voor te zorgen dat beleid en de wet- en regelgeving (stappen richting) natuur inclusieve landbouw stimuleren en niet belemmeren. Uit verstillende hoeken wordt er gewerkt aan het identificeren van problemen en het zoeken naar manieren om het Europees, Rijks- en provinciaal beleid zo in te richten dat deze ruimte bieden voor ondernemers om een echte overstap naar natuurinclusieve landbouw te maken." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090472", "id": 20090472, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Bron foto: Hanna Schwichtenberg via Unsplash", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/a99c11fb-3519-4163-8ca6-ba36ee4401d5_b935b9fc-3494-467f-9481-fb4033c1b0c7_hanna-schwichtenberg-dWGIyfMCzO4-unsplash_64ad0969_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bron foto: Hanna Schwichtenberg via Unsplash" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Er is behoefte aan een meer integrale werkwijze en duidelijke regels die passen bij de manier van werken van een boer, waarin boeren zelf kunnen sturen en niet enkel een lijst van voorschriften krijgen waar ze aan moeten voldoen. Een voorbeeld van een stimulerende maatregel kan zijn het deels vergoeden van studieclubs zodat ondernemers van elkaar kunnen leren. Er zijn natuurinclusieve pilots die experimenten buiten huidige wet- en regelgeving om mogelijk maken. Maar echt gebaat is de ondernemer met een lange termijn plan om natuurinclusieve landbouw en voedselproductie mogelijk te maken.<\/p>

<\/p>" } , { "identifier": "element_29291028", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Greening Agriculture: lessons learned from Dutch CAP pilot project 2019-2021", "source": "BoerenNatuur Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=e28GjIclzfc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_29287091", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Introductie natuurinclusieve landbouw", "source": "Landbouw en Voedsel Brabant", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=HBJ5-RdLO-s", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19495291", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Structurele belemmeringen voor een transitie naar meer natuur-inclusieve melkveehouderij", "source": "Faculty of Geosciences Utrecht University", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=yIH40VS5y3o", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Rapporten en brochures<\/h2>