{ "type": "page", "identifier": "page_19432718", "title": "Beleid en wetgeving", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/beleid-en-wetgeving.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Beleid en wetgeving", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/beleid-en-wetgeving.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Idealiter zou het beleid en de wet- en regelgeving (stappen richting) natuurinclusieve landbouw moeten stimuleren en niet belemmeren. Het Europees, Rijks- en provinciaal beleid bieden op dit moment nog onvoldoende ruimte of stimulans voor ondernemers om een echte overstap naar natuurinclusieve landbouw te maken." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Voorbeeld is dat de regelgeving nog vrij sectoraal is opgezet, terwijl er behoefte is aan een meer integrale werkwijze of dat regelgeving onduidelijk is omdat het niet past bij een hele manier van werken. Voorbeeld van een stimulerende maatregel kan zijn het deels vergoeden van studieclubs zodat ondernemers van elkaar kunnen leren. Er zijn natuurinclusieve pilots die experimenten buiten huidige wet- en regelgeving om mogelijk maken. Maar echt gebaat is de ondernemer met een lange termijn plan om natuurinclusieve landbouw en voedselproductie mogelijk te maken.<\/p>" } , { "identifier": "element_19495291", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Structurele belemmeringen voor een transitie naar meer natuur-inclusieve melkveehouderij", "source": "Faculty of Geosciences Utrecht University", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=yIH40VS5y3o", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Rapporten en brochures<\/h2>