{ "type": "page", "identifier": "page_19432603", "title": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/akkerbouw-en-vollegrondsteelt.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/akkerbouw-en-vollegrondsteelt.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve akker- en tuinbouw vergt een omslag naar meer diverse akkerbouw en vollegrondteelten, zodat er biodiversiteit in tijd en ruimte ontstaat. Dit draagt bij aan een goede bodemvruchtbaarheid, betere water- en luchtkwaliteit en kan helpen bij natuurlijke plaagbestrijding." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_20090444", "id": 20090444, "alignment": "CLEAR", "alternative_text": "Bron foto: Theo Rombouts, fotowedstrijd Groen Kennisnet", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/c1770f49-078c-41fa-8c87-d978afaf8b77_66da07c6-425f-4f82-aa61-a949ceaa4f0f_5X2LNC_Copyright_Theo_Rombout_7300252f_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Bron foto: Theo Rombouts, fotowedstrijd Groen Kennisnet" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Onderzoek naar opbrengsten die gehaald worden door toepassen van ruime vruchtwisseling en stroken- of mengteelten laten positieve resultaten zien. Het bemesten van de bodem met hulp van stikstofbinders, groenbemesting in combinatie met hoge kwaliteit dierlijke mest is een manier om de bodemvruchtbaarheid te behouden. Op akkerbouwbedrijven zijn er ook veel kansen om biodiversiteit te stimuleren door het toevoegen van elementen in het landschap, denk aan bloemrijke akkerranden maar bijvoorbeeld ook aan het integreren van bomen in de bedrijfsvoering binnen een agroforestry systeem. <\/p>" } , { "identifier": "element_29940839", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Demo akker natuurinclusieve landbouw", "source": "BoerenNatuur Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=5ayHRFMfGu0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Kernpublicaties<\/h2>