{ "type": "page", "identifier": "page_19432603", "title": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/akkerbouw-en-vollegrondsteelt.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/akkerbouw-en-vollegrondsteelt.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve akker- en tuinbouw vergt een omslag naar meer diverse akkerbouw en vollegrondteelten, zodat er biodiversiteit in tijd en ruimte ontstaat. Dit draagt bij aan een goede bodemvruchtbaarheid, betere water- en luchtkwaliteit en kan helpen bij natuurlijke plaagbestrijding." }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Onderzoek naar opbrengsten die gehaald worden door toepassen van ruime vruchtwisseling en stroken- of mengteelten laten positieve resultaten zien. Het bemesten van de bodem met hulp van stikstofbinders, groenbemesting in combinatie met hoge kwaliteit dierlijke mest is een manier om de bodemvruchtbaarheid te behouden.<\/p>" } , { "identifier": "element_19432890", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Unieke samenwerking natuurinclusieve landbouw", "source": "Groninger Landschap", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=MYkP0aF40Tk", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Artikelen<\/h2>