{ "type": "page", "identifier": "page_19513895", "title": "Agenda", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/agenda.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Agenda", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/agenda.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_33690362", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_771741", "title": "Het verhaal van… de landbouw, de natuur en de mensen in Noord-Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/activiteit/het-verhaal-van...-de-landbouw-de-natuur-en-de-mensen-in-noord-nederland.htm" }, "lead": "De AgroAgenda Noord-Nederland en de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw organiseren op vrijdag 22 maart 2024 een netwerkbijeenkomst met als rode draad ‘het verhaal van’. Deze keer staan de verhalen van de landbouw, voedsel, de natuur en de vertellers centraal. Want verhalen inspireren en geven nieuwe inzichten. Het platteland van Noord-Nederland bruist van verhalen, vol passie en energie. Verbonden met het verleden en tegelijk gericht op de toekomst. Het verhaal van Top Voedsel uit een Rijk Landschap, het verhaal van natuurinclusief voedsel, maar vooral het verhaal van de mensen, van voedsel, van water, van landschap en van natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/9/745221_fullimage_istock-1266765048.jpg", "width": 1254, "height": 836, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Natuurinclusieve landbouw in Nederland - Hilda Weges via iStock", "photographer": "Hilda Weges", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/HildaWeges?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/natuurinclusieve-landbouw-in-nederland-gm1266765048-371447426?phrase=natuurinclusieve+landbouw", "keywords": [ "natuurinclusief", "landbouw", "kruidenrijk", "grasland", "agrariers" ] }, "publication_date": "2024-02-19T21:26+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-19T21:38+02:00", "expiration_date": "2024-03-22T14:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Bijeenkomst" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_home", "gkn_akkerbouw", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_voeding" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "22-03-2024", "starttime": "09:30", "startdatetime": "2024-03-22T09:30+01:00", "enddate": "22-03-2024", "endtime": "13:30", "enddatetime": "2024-03-22T13:30+01:00" }], "location": "De Lawei, Laweiplein 1 in Drachten", "organiser": [ "Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw", "AgroAgenda Noord-Nederland" ], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/fileadmin/user_upload/regiodeal-natuurinclusieve-landbouw/Uitnodiging_Netwerkbijeenkomst_22_maart_2024.pdf", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_762935", "title": "Food and feed safety in circular food production systems", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/activiteit/food-and-feed-safety-in-circular-food-production-systems.htm" }, "lead": "Het Europese voedselproductiesysteem is zeer effectief geworden, maar uitputting van hulpbronnen, verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zetten het systeem onder druk. De overgang naar een circulair productiesysteem is een van de middelen om een duurzamer voedselproductiesysteem te verkrijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/3/e/733086_fullimage_hofweb-hr-warmonderhof-0080.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 656, "focuspoint-y": 501, "alternative_text": "vrouw met sla in veld", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "sla", "groente", "gezond", "veld", "tuinbouw", "boerin", "vrouw", "voeding", "eten" ] }, "publication_date": "2024-02-10T12:49+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-10T12:57+02:00", "expiration_date": "2024-04-12T12:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Congres" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Congres", "theme": [ "gkn_home", "gkn_voeding", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_natuurinclusieve_economie", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "11-04-2024", "starttime": "09:00", "startdatetime": "2024-04-11T09:00+02:00", "enddate": "12-04-2024", "endtime": "12:00", "enddatetime": "2024-04-12T12:00+02:00" }], "location": "Omnia, building number 105", "organiser": ["Wageningen Food Safety Research"], "price": "€ 395,00", "jumplinktext": "Meer informatie & Aanmelden", "link_url": "https://www.wur.nl/nl/agenda/show/netwerk-event-food-and-feed-safety-in-circular-food-production-systems.htm", "linktext_externalinfo": "Meer informatie & Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_761921", "title": "BoerenNatuur Kennisuur – Tureluurs: Je wordt het er niet van…, maar wel wijzer!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/activiteit/boerennatuur-kennisuur-tureluurs-je-wordt-het-er-niet-van...-maar-wel-wijzer.htm" }, "lead": "Tureluurs zijn de underdogs van de weidevogels. De afgelopen decennia is veel onderzoek gedaan naar grutto’s, kieviten en scholeksters, maar over tureluurs weten we nog relatief weinig. Opvallend is dat het minder slecht gaat met de broedpopulatie tureluurs in vergelijking tot andere typische steltlopers onder de weidevogels van Nederland. Maar waar komt dat door? En hoe kunnen we in het (agrarische) natuurbeheer meer oog hebben voor deze soort?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/a/a/761923_fullimage_los%20laten%202%20-%20mart%20smit.jpg", "width": 5400, "height": 3840, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Mart Smit", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["tureluur"] }, "publication_date": "2024-02-09T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-13T13:41+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Webinar", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "06-03-2024", "starttime": "13:00", "startdatetime": "2024-03-06T13:00+01:00", "enddate": "06-03-2024", "endtime": "14:00", "enddatetime": "2024-03-06T14:00+01:00" }], "location": "Online", "organiser": ["BoerenNatuur"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZmXCJSeBuE21GxelyQqmd9vHsJghawRMglxvU9QDP4NUNEZZU0ZHNkI5RUlVVDZDRUFVTjkyTVdTTC4u", "linktext_externalinfo": "Aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_748121", "title": "Stikstof en biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/activiteit/stikstof-en-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Er is ontzettend veel gezegd en geschreven over de huidige problemen in de landbouw in relatie tot de natuur. Daarbij wordt met name gekeken naar de rol van stikstof en de gevolgen voor de natuur.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/5/1/735409_fullimage_bumblebee-gadbd90e92_1280.jpg", "width": 1280, "height": 951, "focuspoint-x": 627, "focuspoint-y": 461, "alternative_text": "Hommels distel - Michi-Nordlicht via Pixabay", "photographer": "Michi-Nordlicht", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/michi-nordlicht-5407710/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/hommel-natuur-insect-plant-bij-3153463/", "keywords": [ "hommel", "hommels", "distel", "bloem", "bloemen", "biodiversiteit" ] }, "publication_date": "2023-12-19T15:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-19T15:52+02:00", "expiration_date": "2024-03-12T22:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Presentatie", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Presentatie", "theme": [ "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "12-03-2024", "starttime": "19:30", "startdatetime": "2024-03-12T19:30+01:00", "enddate": "12-03-2024", "endtime": "22:00", "enddatetime": "2024-03-12T22:00+01:00" }], "location": "De Groene Transformator, Bredeweg 10, Roermond", "organiser": ["IVN Natuur Educatie"], "price": "Gratis voor IVN-leden en kinderen, niet-leden € 3,00 p.p.", "jumplinktext": "Meer informatie", "link_url": "https://www.ivn.nl/afdeling/roermond-eo/natuuractiviteiten/stikstof-en-biodiversiteit/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745581", "title": "BoerenNatuurdag 2024", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/activiteit/boerennatuurdag-2024.htm" }, "lead": "De BoerenNatuurdag 2024 wordt komend jaar op vrijdag 15 maart in Nijkerk georganiseerd, zet hem alvast in de agenda! Op deze dag worden er verschillende workshops en lezingen met onderwerpen over agrarisch natuur- en landschapsbeheer, natuurinclusieve landbouw, organisatie versterken en samenwerkingen met anderen georganiseerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/4/734668_fullimage_istock-1397536791.jpg", "width": 1237, "height": 815, "focuspoint-x": 612, "focuspoint-y": 403, "alternative_text": "", "photographer": "Ruud Morijn", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/RuudMorijn?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/flowering-broad-bean-plants-in-a-large-field-gm1397536791-451939411?phrase=biologische+landbouw+nederland", "keywords": [ "veld", "biologische landbouw", "biodiversiteit", "veldboon", "veldbonen", "eiwit", "rustgewas" ] }, "publication_date": "2023-10-28T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2023-10-28T11:30+02:00", "expiration_date": "2024-03-15T23:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Evenement", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Evenement", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "datetime": [{ "startdate": "15-03-2024", "starttime": "00:00", "startdatetime": "2024-03-15T00:00+01:00", "enddate": "15-03-2024", "endtime": "00:00", "enddatetime": "2024-03-15T00:00+01:00" }], "location": "Nijkerk", "organiser": ["BoerenNatuur"], "price": "", "jumplinktext": "Meer informatie", "link_url": "https://www.boerennatuur.nl/actueel/boerennatuurdag-2024-de-voorbereidingen-zijn-volop-in-gang/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } ] } ] }