{ "type": "page", "identifier": "page_19267793", "title": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Portaal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_19495327", "title": "Leermateriaal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/leermateriaal.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content2_page", "name": "Rijke contentpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/c17bcd39-f489-406c-878e-59807ec6ed20_828fc602-907c-46dd-af95-700765a74d40_c156ee98-5213-425f-93f3-ef2271dd830e_shutterstock_12496027_laptop_akker_d9cb84b3_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve landbouw zal een stevige plaats krijgen in het groene (en niet groene) onderwijs op vmbo tot wo-instellingen. Leerlingen, docenten, managers, teamleiders, onderzoekers, lectoren, hoogleraren, ondernemers en erfbetreders zullen kennis en kunde ontwikkelen over Natuurinclusieve landbouw. Voorbeeld is dat de regelgeving nog vrij sectoraal is opgezet, terwijl er behoefte is aan een meer integrale werkwijze of dat regelgeving onduidelijk is omdat het niet past bij een hele manier van werken. Voorbeeld van een stimulerende maatregel kan zijn het deels vergoeden van studieclubs zodat ondernemers van elkaar kunnen leren. Er zijn natuurinclusieve pilots die experimenten buiten huidige wet- en regelgeving om mogelijk maken. Maar echt gebaat is de ondernemer met een lange termijn plan om natuurinclusieve landbouw en voedselproductie mogelijk te maken." } }, { "identifier": "page_19268328", "title": "Nieuws", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lees het laatste nieuws van Groen Kennisnet en partners over natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19513799", "title": "Dossiers", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kennisnet en partners die relateren aan het thema natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19513895", "title": "Agenda", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/agenda.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_30283621", "title": "Projecten", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/projecten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In dit overzicht vind je projecten die zich richten op kennisontwikkeling voor onderwerpen binnen het thema natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_41470836", "title": "Kaart", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/kaart.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "map_page", "name": "Kaart pagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" } }, { "identifier": "page_19525484", "title": "Over ons", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Voor versterking van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de productiemiddelen zoals de bodem, agribiodiversiteit en landschap. Portaal Natuurinclusieve landbouw draagt bij aan het onderwijs en de verspreiding van kennis over natuurinclusieve landbouw." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/6/609306_fullimage_212.jpg", "width": 1920, "height": 767, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap - Robert Soen via Shutterstock", "photographer": "Robert Soen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rsoen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-landscape-11667034", "keywords": [ "bomen", "natuur", "landbouw", "boom", "landschap", "wilg", "boerderij", "wilgen", "water" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor versterking van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de productiemiddelen zoals de bodem, agribiodiversiteit en landschap. Natuurinclusieve landbouw is een integrale aanpak waarbij de ondernemer optimaal gebruik maakt van én zorgt voor de natuurlijke omgeving en dit integreert in de bedrijfsvoering.", "elements": [ { "identifier": "element_19976411", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurinclusieve landbouw: het conceptuele kader", "source": "Louis Bolk Instituut, 2020", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=6tBvF04wZpc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_33133087", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Thema's", "linktext1": "Boer en Natuur", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Boer en natuur", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/boer-en-natuur-dossier.htm" }, "linktext2": "Bodem", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Bodem", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/bodem.htm" }, "linktext3": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/akkerbouw-en-vollegrondsteelt.htm" }, "linktext4": "Glastuinbouw", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Glastuinbouw", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/glastuinbouw.htm" }, "linktext5": "Dier- en veehouderij", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/maatregelen-natuurinclusieve-dier-en-veehouderij.htm" }, "linktext6": "Landschap en biodiversiteit", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Landschap en biodiversiteit", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/landschap-en-biodiversiteit.htm" }, "linktext7": "De keten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "De keten", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/de-keten.htm" }, "linktext8": "Verdienmodellen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Verdienmodellen", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/natuurinclusieve-verdienmodellen.htm" }, "linktext9": "Beleid en wetgeving", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Beleid en wetgeving", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/beleid-en-wetgeving.htm" }, "linktext10": "Loonwerk en technologie", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Loonwerk en technologie", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/loonwerk-en-technologie.htm" }, "linktext11": "Leermateriaal", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Leermateriaal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/leermateriaal.htm" }, "linktext12": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "link_url12": "https://www.boerenlandvogels.info" } } ] }, { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Laatste nieuwsberichten van Groen Kennisnet en komende evementen over natuurinclusieve landbouw in de agenda.", "elements": [ { "identifier": "element_31398345", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_768862", "title": "Maak bodem en water echt sturend", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/maak-bodem-en-water-echt-sturend.htm" }, "lead": "Onder onze voeten ligt de toekomst van de landbouw én een deel van de oplossing voor veel maatschappelijke opgaven zoals biodiversiteit, woningbouw en waterberging. Op de Nationale Bodemtop 2024 was extra aandacht voor de rol van de bodem in de regio. Een gebiedsgerichte aanpak, gecombineerd met doelsturing, is cruciaal om samen voor een duurzame toekomst te zorgen, vinden sprekers van de plenaire opening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/a/768856_fullimage_istock-1145283661.jpg", "width": 1273, "height": 808, "focuspoint-x": 585, "focuspoint-y": 429, "alternative_text": "Doorsnede van een bodem met wortels - VR19 via iStock", "photographer": "VR19", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/VR19?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/wortels-in-de-bodem-gm1145283661-308235726", "keywords": ["doorsnede"] }, "publication_date": "2024-02-19T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-20T13:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Nieuws", "Dutch", "gkn_biokennis", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_tuinbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [ { "title": "Bodem", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodem-dossier.htm" }, { "title": "Bodem­gezond­heid", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemgezondheid-dossier.htm" }, { "title": "Bodem­verdich­ting", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/bodemverdichting-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "bodem, water, natuurinclusief", "target_audience_abstract": "akkerbouwers, terreinbeheerders, melkveehouders, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_22101119", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_754804", "title": "Sloten schoon houden met oog voor flora en fauna", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/sloten-schoon-houden-met-oog-voor-flora-en-fauna.htm" }, "lead": "Nederland telt ruim 300.000 kilometer aan sloten die onderhouden moeten worden voor een goede aan- en afvoer van water. Bij ecologisch slootschonen hebben beheerders oog voor flora en fauna in de sloot. Ze combineren een juiste werkwijze met het juiste materieel, zodat diertjes kunnen overleven en een deel van de waterplanten verder kan groeien.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/1/9/754806_fullimage_print%20version%20300%20dpi-baggerspuiten_6-van-6_korrel_img_0053.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Trekker schoont sloot", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "sloot", "trekker", "weide", "slootschonen", "polder", "water" ] }, "publication_date": "2024-02-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-09T14:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Nieuws", "Dutch", "gkn_loonwerk", "gkn_terreinbeheer" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [{ "title": "Ecologisch bermbeheer", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/ecologisch-bermbeheer-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "slootbeheer", "target_audience_abstract": "melkveehouders, terreinbeheerders, loonwerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_748068", "title": "Winters voedsel voor akkervogels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/winters-voedsel-voor-akkervogels.htm" }, "lead": "In de winter hebben akkervogels het moeilijk om voldoende voedsel te verzamelen, er zijn weinig zaden van granen en onkruiden beschikbaar voor de dieren. Met een aantal maatregelen kunnen deze vogels in de winter toch op akkers terecht voor hun voedsel.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/3/688747_fullimage_yellow-hammer-g7fde856c5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 771, "focuspoint-y": 508, "alternative_text": "Geelgors op boomtak - Afbeelding van Yvonne Huijbens via Pixabay", "photographer": "Yvonne Huijbens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/yvonnehuijbens-504485/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geelgors-vogel-boomtak-natuur-507834/", "keywords": [ "geelgors", "boerenlandvogel", "natuurinclusief", "natuurinclusieve akkerbouw", "vogel", "boom" ] }, "publication_date": "2024-01-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-11T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Nieuws", "Dutch", "gkn_vollegrondsgroente" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_tuinbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boerenlandvogels" ], "related_dossier": [ { "title": "Wintervoedsel voor akkervogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/wintervoedsel-voor-akkervogels-dossier.htm" }, { "title": "Monitoring van akkervogels", "url": "/nl/boerenlandvogels/dossier/monitoring-van-akkervogels-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Kirsten van Valkenburg", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/kirsten-van-valkenburg.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "voedsel, akkervogels, akkers", "target_audience_abstract": "melkveehouders, akkerbouwers, tuinders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747883", "title": "Longread: Kennisdag Boerenlandvogels 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/longread-kennisdag-boerenlandvogels-2023.htm" }, "lead": "Na de kennisdag in 2022 was de vraag naar een vervolg groot. Op 12 oktober 2023 ontvingen we een kleine honderd deelnemers bij De Dyck in Woubrugge. Een divers gezelschap van o.a. boeren, agrarische collectieven, terreinbeheerders, vrijwilligers, onderzoekers en andere betrokkenen bij boerenlandvogels nam deel aan deze dag in het teken van kennis uitwisselen, inspireren & leren van elkaar en netwerken. Lees de samenvatting van de dag en klik via de buttons door naar de workshop presentaties.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/2/9/cid747883_1702653738908_231012-kennisdag-boerenlandvogels-d-natuur-1%20%281%29.jpg", "width": 1616, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-12-15T16:20+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-21T10:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Nieuws", "Dutch" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [ { "title": "Monitoring van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/monitoring-van-weidevogels.htm" }, { "title": "Predatie van weidevogels", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/predatie-van-weidevogels-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vogelbeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren, natuurbeheerders, onderzoekers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "id": 33690206, "url": "https://api.groenkennisnet.nl/web/searchretrieve/v1/json", "type": "search_retrieve_query", "title": "Agenda", "query": "{\r\n "search": {\r\n "types": ["wmammodularcontent_gkn_activity"],\r\n "modular_theme": "gkn_natuurinclusieve_landbouw",\r\n "from": 1,\r\n "to": 3,\r\n "sortBy": "wmamodularcontent0gkn_activity0datetime_sort",\r\n "sortOrder": "asc"\r\n }\r\n}", "frontendPresentation": "default", "useSSL": "true" } , { "identifier": "element_19525610", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuws.htm" } } } ] }, { "area": "nieuwsbriefnatuurinclusievelandbouw", "title": "Nieuwsbrief Natuurinclusieve landbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van nieuws over natuurinclusieve landbouw? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van portaal Natuurinclusieve landbouw.", "elements": [ { "identifier": "element_35905238", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "491f89f9-dc6c-48af-a5d7-bab57b221ada", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] }, { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Met agroforestry worden meerjarige (houtige) gewassen en bomen gecombineerd met veeteelt of éénjarige akkerbouw- en tuinbouwgewassen. Agroforestry kan de biodiversiteit versterken en bijdragen aan een gezonde bodem. Ook kan het een positieve invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap.", "elements": [ { "identifier": "element_20281928", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_607174", "title": "Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/agroforestry-dossier.htm" }, "lead": "Agroforestry wordt ook wel boslandbouw of agrobosbouw genoemd. Er worden namelijk bomen en struiken gecombineerd met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/e/609328_fullimage_hen-5824077_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay", "photographer": "Diana /oohajo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/oohajo-6450309/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-tuin-vogel-dier-gevogelte-5824077/", "keywords": [ "hen", "bomen", "kip", "fruitbomen" ] }, "publication_date": "2021-09-27T11:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-11T11:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mu6tjlLfJoA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maria-Franca Dekkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maria-franca-dekkers.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_20090550", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1021390", "1033404", "1033669" ] } } , { "identifier": "element_20095740", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer over agroforestry, landschap en biodiversiteit", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Landschap en biodiversiteit", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/landschap-en-biodiversiteit.htm" } } } ] }, { "area": "leermateriaal", "title": "Leermateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Voor docenten is er veel lesmateriaal beschikbaar over natuurinclusieve landbouw. Er is naast dit lesmateriaal nog veel meer bruikbaar leermateriaal beschikbaar voor docenten én studenten in de zoekbox bovenaan de pagina.", "elements": [ { "identifier": "element_19978164", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "634493", "1050795", "1029562" ] } } , { "identifier": "element_20690904", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601535", "title": "E-zine over natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/e-zine-over-natuurinclusieve-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "‘Nu de landbouw in beweging is, is kennis opnieuw de motor’, zegt landbouwminister Carola Schouten: ‘Wil je iets bereiken op gebied van natuurinclusieve landbouw, dan moet je in het onderwijs beginnen.’ Een e-zine laat zien wat er gebeurd is binnen de Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/5/cid601535_poppy-3108057_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-16T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-05T14:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_39012411", "type": "contentitemslist", "subtype": "banner", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_742437", "title": "Natuurinclusieve projectontwikkeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_banner", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_banner", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/banner-1/natuurinclusieve-projectontwikkeling.htm" }, "lead": "Een pleidooi om de bouwstop door stikstof te gebruiken voor bezinning over hoe natuur een duurzame plaats te geven in het ontwerp van de woonomgeving.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/f/742104_fullimage_tree-274958_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 617, "focuspoint-y": 350, "alternative_text": "Kastanjeboom - Hans via Pixabay", "photographer": "Hans", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/hans-2/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/boom-boomstam-takken-kastanje-274958/", "keywords": [ "kastanje", "boom", "kaal", "tak", "takken", "dood", "dode", "winter" ] }, "publication_date": "2023-08-28T12:05+02:00", "lastmodified_date": "2023-08-28T12:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": ["Dutch"], "item_metadata": { "linktext": "Bekijk het rapport (pdf)", "link_url": "https://edepot.wur.nl/583051" } }] } , { "identifier": "element_19979031", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermateriaal", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20289691", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Op weg naar agroforestry : landbouw met bomen - Wilco de Zeeuw", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=mu6tjlLfJoA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19432433", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ecologisch slootschonen door Loonbedrijf A.A.M. van Leeuwen", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=srvRkb2fM_8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20052726", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=*&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] } ] }