{ "type": "page", "identifier": "page_19267793", "title": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Portaal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_19495327", "title": "Leermateriaal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/leermateriaal.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve landbouw zal een stevige plaats krijgen in het groene (en niet groene) onderwijs op vmbo tot wo-instellingen. Leerlingen, docenten, managers, teamleiders, onderzoekers, lectoren, hoogleraren, ondernemers en erfbetreders zullen kennis en kunde ontwikkelen over Natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19268328", "title": "Nieuws", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lees het laatste nieuws van Groen Kennisnet en partners over natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19513799", "title": "Dossiers", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kennisnet en partners die relateren aan het thema natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_30283621", "title": "Projecten", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/projecten.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In dit overzicht vind je projecten die zich richten op kennisontwikkeling voor onderwerpen binnen het thema natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19525484", "title": "Over ons", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Voor versterking van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de productiemiddelen zoals de bodem, agribiodiversiteit en landschap. Portaal Natuurinclusieve landbouw draagt bij aan het onderwijs en de verspreiding van kennis over natuurinclusieve landbouw." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/6/609306_fullimage_212.jpg", "width": 1920, "height": 767, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap - Robert Soen via Shutterstock", "photographer": "Robert Soen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rsoen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-landscape-11667034", "keywords": [ "bomen", "natuur", "landbouw", "boom", "landschap", "wilg", "boerderij", "wilgen", "water" ] }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "introductie", "title": "Introductie", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_text", "name": "contenttemplate_text"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Voor versterking van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de productiemiddelen zoals de bodem, agribiodiversiteit en landschap. Natuurinclusieve landbouw is een integrale aanpak waarbij de ondernemer optimaal gebruik maakt van én zorgt voor de natuurlijke omgeving en dit integreert in de bedrijfsvoering.", "elements": [ { "identifier": "element_19976411", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Natuurinclusieve landbouw: het conceptuele kader", "source": "Louis Bolk Instituut, 2020", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=6tBvF04wZpc", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_33133087", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Thema's", "linktext1": "Boer en Natuur", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Boer en natuur", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/boer-en-natuur.htm" }, "linktext2": "Bodem", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Bodem", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/bodem.htm" }, "linktext3": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/akkerbouw-en-vollegrondsteelt.htm" }, "linktext4": "Glastuinbouw", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Glastuinbouw", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/glastuinbouw.htm" }, "linktext5": "Dier- en veehouderij", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/maatregelen-natuurinclusieve-dier-en-veehouderij.htm" }, "linktext6": "Landschap en biodiversiteit", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Landschap en biodiversiteit", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/landschap-en-biodiversiteit.htm" }, "linktext7": "De keten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "De keten", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/de-keten.htm" }, "linktext8": "Verdienmodellen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Verdienmodellen", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/verdienmodellen.htm" }, "linktext9": "Beleid en wetgeving", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Beleid en wetgeving", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/beleid-en-wetgeving.htm" }, "linktext10": "Loonwerk en technologie", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Loonwerk en technologie", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/loonwerk-en-technologie.htm" }, "linktext11": "Leermateriaal", "link_url11": "", "link_intern11": { "title": "Leermateriaal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/leermateriaal.htm" }, "linktext12": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "link_url12": "https://www.boerenlandvogels.info" } } ] }, { "area": "actueel", "title": "Actueel", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_a", "name": "contenttemplate_a"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Laatste nieuwsberichten van Groen Kennisnet en komende evementen over natuurinclusieve landbouw in de agenda.", "elements": [ { "identifier": "element_31398345", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_715830", "title": "Interview René Lubberdink: Van koeien naar agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/interview-rene-lubberdink-van-koeien-naar-agroforestry.htm" }, "lead": "René ontvangt ons op zijn boerderij in Barchem, gelegen tussen de weilanden en andere boerenbedrijven in de Achterhoek. Al van jongs af aan heeft René hart voor de natuur. Ook in zijn werk is hij bewust bezig met zijn omgeving. Vol passie vertelt hij over zijn bedrijf en zijn visie voor de toekomst. ‘’In 1998 namen mijn vrouw en ik de boerderij van de familie mijn vrouw over die al sinds 1908 bestaat’’, vertelt René. ‘’Toentertijd bestond de boerderij voornamelijk uit melkvee. Na enkele succesvolle jaren brak in 2015 een moeizame periode aan. Door het fosfaatrechtenstelsel kwamen we in een spagaat terecht en moesten er keuzes gemaakt worden over het voortbestaan van het bedrijf.’’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/f/0/cid715830_1675439794870_IMG_2095.JPG", "width": 6000, "height": 4000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-02-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-08T13:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis" ], "related_dossier": [{ "title": "Agroforestry", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/agroforestry-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Toolbox Biodiversiteit", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/toolbox-biodiversiteit.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Agroforestry", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_22101119", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_713350", "title": "Boerenlandvogels en vernatting van de veenweiden", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/boerenland-vogels-en-vernatting-van-de-veenweiden.htm" }, "lead": "Het vernatten van de veenweiden is al jaren een relevant thema, met name vanwege de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast weten we ook dat vernatting veel kan betekenen voor weidevogels.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/2/a/613649_fullimage_print%20version%20300%20dpi-img_2371.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sloot", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Brand Portal WUR", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "weide", "oever", "polder", "hoogwater", "peil", "water" ] }, "publication_date": "2023-01-27T16:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T10:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "gkn_coe_groen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_boerenlandvogels", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_coe_groen", "gkn_lectoraat" ], "related_dossier": [{ "title": "Maatregelen natuurinclusieve dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/maatregelen-natuurinclusieve-dier-en-veehouderij.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "author": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Kennisportaal Boerenlandvogels", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-kennisportaal-boerenlandvogels.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidebeheer", "target_audience_abstract": "Natuurinclusieve boeren", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_708032", "title": "Nieuwe website biokennis.nl nu live!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/nieuwe-website-biokennis.nl-nu-live.htm" }, "lead": "De nieuwe BioKennissite is gelanceerd. BioKennis is van oudsher de plek waar je kennis kunt vinden over biologische landbouw en voeding. De site is nu volledig vernieuwd en onderdeel van Groen Kennisnet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/c/588742_fullimage_student-849821_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1338, "focuspoint-x": 0, "focuspoint-y": 0, "alternative_text": "Digitaal leren alt text", "photographer": "StartupStockPhotos", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/startupstockphotos-690514/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/student-vrouw-opstarten-business-849821/", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-01-17T13:30+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-19T12:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biokennis", "gkn_kom_project" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biokennis", "gkn_home", "gkn_kom_project", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Nieuwe biokennissite", "target_audience_abstract": "Biologische ondernemers, studenten", "region_abstract": "Nederland en Vlaanderen", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_688723", "title": "Natuurinclusief boeren op eeuwenoude Westeresch", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/natuurinclusief-boeren-op-eeuwenoude-westeresch.htm" }, "lead": "Op de Westeresch in het Groningse Vlagtwedde draait het al vijf jaar om natuurinclusieve landbouw. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, ecologen van Staatsbosbeheer en pachtende boeren zijn samen op zoek naar een goede balans tussen biodiversiteit en een inkomen voor de boer. De resultaten zijn positief.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/3/3/688747_fullimage_yellow-hammer-g7fde856c5_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 771, "focuspoint-y": 508, "alternative_text": "Geelgors op boomtak - Afbeelding van Yvonne Huijbens via Pixabay", "photographer": "Yvonne Huijbens", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/yvonnehuijbens-504485/", "photo_license": "Pixabay licentie", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/geelgors-vogel-boomtak-natuur-507834/", "keywords": [ "geelgors", "boerenlandvogel", "natuurinclusief", "natuurinclusieve akkerbouw", "vogel", "boom" ] }, "publication_date": "2023-01-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-09T12:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_akkerbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve akkerbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwers", "region_abstract": "Westeresch", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_20051764", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "Agenda", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_717199", "title": "BoerenNatuur Kennisuur: Dag- en nachtvlinders in het boerenland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/activiteit/boerennatuur-kennisuur-dag-en-nachtvlinders-in-het-boerenland.htm" }, "lead": "Elke donderdag van 15:00 – 16:00 wordt een spreker uitgenodigd die vertelt over zijn of haar onderwerp. Je kan vrijblijvend en gratis meekijken en meepraten.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/2/667458_fullimage_shutterstock_449125858_biodiversiteit_gewassen%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 760, "focuspoint-x": 617, "focuspoint-y": 459, "alternative_text": "", "photographer": "IoanaB", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/IoanaB", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Bloemrijke akkerrand naast tarwe en zonnebloem", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/image-photo/two-different-cultures-wheat-sunflowers-hope-449125858", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-02-07T16:43+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-07T16:48+02:00", "expiration_date": "2023-02-16T18:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Webinar", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Webinar", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "16-02-2023", "starttime": "15:00", "startdatetime": "2023-02-16T15:00+01:00", "enddate": "16-02-2023", "endtime": "16:00", "enddatetime": "2023-02-16T16:00+01:00" }], "location": "", "organiser": ["BoerenNatuur"], "price": "Gratis", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.boerennatuur.nl/actueel/nieuw-elke-donderdag-boerennatuur-kennisuur/", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } }, { "identifier": "mediaitem_640325", "title": "Save the date: De Nieuwe Boerenfamiliedag 2023", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_activity", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_activity", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/activiteit/save-the-date-de-nieuwe-boerenfamiliedag-2023.htm" }, "lead": "Vooruitstrevende boeren en niet-boeren komen samen om elkaar en de landbouwtransitie een impuls te geven. De Nieuwe Boerenfamiliedag staat in het teken van het voorhoedegevecht. Deze wordt gevoerd door boeren met kennis, visie en persoonlijk leiderschap. Wat hebben zij nodig om het agrarisch landschap van de toekomst en de spil daarvan - hun bedrijven - tot een blijvend succes te maken?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/d/671300_fullimage_istock-1280116910.jpg", "width": 1208, "height": 868, "focuspoint-x": 588, "focuspoint-y": 584, "alternative_text": "", "photographer": "opico", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/opico?mediatype=illustration", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "groep", "dialoog", "bijeenkomst", "illustratie", "communicatie" ] }, "publication_date": "2023-01-27T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-02-03T14:59+02:00", "expiration_date": "2023-03-09T19:00+02:00", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "Bijeenkomst", "gkn_geitenhouderij" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Bijeenkomst", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "datetime": [{ "startdate": "09-03-2023", "starttime": "13:30", "startdatetime": "2023-03-09T13:30+01:00", "enddate": "09-03-2023", "endtime": "17:30", "enddatetime": "2023-03-09T17:30+01:00" }], "location": "wordt z.s.m. bekendgemaakt", "organiser": ["de nieuwe boerenfamilie"], "price": "", "jumplinktext": "", "link_url": "https://www.denieuweboerenfamilie.nl/boerenfamiliedag", "linktext_externalinfo": "Meer informatie en aanmelden", "role_extra_person": "", "link_extra_image": "" } } ] } , { "identifier": "element_19525610", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuws.htm" } } } ] }, { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_b", "name": "contenttemplate_b"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Met agroforestry worden meerjarige (houtige) gewassen en bomen gecombineerd met veeteelt of éénjarige akkerbouw- en tuinbouwgewassen. Agroforestry kan de biodiversiteit versterken en bijdragen aan een gezonde bodem. Ook kan het een positieve invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap.", "elements": [ { "identifier": "element_20281928", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_607174", "title": "Agroforestry", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossier/agroforestry-dossier.htm" }, "lead": "Agroforestry wordt ook wel boslandbouw of agrobosbouw genoemd. Er worden namelijk bomen en struiken gecombineerd met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/0/e/609328_fullimage_hen-5824077_1280.jpg", "width": 1280, "height": 850, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "kip onder fruitbomen, oohajo, pixabay", "photographer": "Diana /oohajo", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/oohajo-6450309/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/kip-tuin-vogel-dier-gevogelte-5824077/", "keywords": [ "hen", "bomen", "kip", "fruitbomen" ] }, "publication_date": "2021-09-27T11:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-06T08:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_tuinbouw", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_groenteteelt", "gkn_fruitteelt", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_akkerbouw", "gkn_biodiversiteit", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_groenteteelt", "gkn_vollegrondsgroente", "gkn_fruitteelt", "gkn_tuinbouw" ], "keywords": [], "video_header": "https://www.youtube.com/watch?v=mu6tjlLfJoA", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Maria-Franca Dekkers", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/maria-franca-dekkers.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_20090550", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "1021390", "1033404", "1033669" ] } } , { "identifier": "element_20095740", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer over agroforestry, landschap en biodiversiteit", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Landschap en biodiversiteit", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/landschap-en-biodiversiteit.htm" } } } ] }, { "area": "leermateriaal", "title": "Leermateriaal", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_c", "name": "contenttemplate_c"},"background": true,"contentarea_leadtext": "Voor docenten is er veel lesmateriaal beschikbaar over natuurinclusieve landbouw. Er is naast dit lesmateriaal nog veel meer bruikbaar leermateriaal beschikbaar voor docenten én studenten in de zoekbox bovenaan de pagina.", "elements": [ { "identifier": "element_19978164", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": { "title": "", "gkz_content_id": [ "634493", "1050795", "1029562" ] } } , { "identifier": "element_20690904", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_601535", "title": "E-zine over natuurinclusieve landbouw in groen onderwijs", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/e-zine-over-natuurinclusieve-landbouw-in-groen-onderwijs-1.htm" }, "lead": "‘Nu de landbouw in beweging is, is kennis opnieuw de motor’, zegt landbouwminister Carola Schouten: ‘Wil je iets bereiken op gebied van natuurinclusieve landbouw, dan moet je in het onderwijs beginnen.’ Een e-zine laat zien wat er gebeurd is binnen de Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/4/5/cid601535_poppy-3108057_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-02-16T16:37+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-05T14:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_voeding", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_plantgezondheid", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19979031", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer leermateriaal", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=*&wq_flt=edu/onderwijs&wq_val=Leermiddelen&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_video", "name": "contenttemplate_video"},"background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_20289691", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Op weg naar agroforestry : landbouw met bomen - Wilco de Zeeuw", "source": "Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=mu6tjlLfJoA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19432433", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ecologisch slootschonen door Loonbedrijf A.A.M. van Leeuwen", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=srvRkb2fM_8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_20052726", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "https://library.wur.nl/WebQuery/gkn-natuurinclusieve-landbouw?q=*&wq_flt=link/omschrijving&wq_val=Video&wq_srt_desc=publicatiejaar" } } ] }, { "area": "nieuwsbriefnatuurinclusievelandbouw", "title": "Nieuwsbrief Natuurinclusieve landbouw", "contentarea_template": { "id": "contenttemplate_newsletter", "name": "contenttemplate_newsletter"},"background": false,"contentarea_leadtext": "Wil je op de hoogte blijven van nieuws over natuurinclusieve landbouw? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van portaal Natuurinclusieve landbouw.", "elements": [ { "identifier": "element_20961163", "type": "modularcontent", "gkn_newsletter": { "newsletter_id": "491f89f9-dc6c-48af-a5d7-bab57b221ada", "placeholder": "E-mailadres", "button_text": "Aanmelden" } } ] } ] }