{ "type": "page", "identifier": "page_19267793", "title": "Portaal Natuurinclusieve landbouw", "navtitle": "", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Portaal Natuurinclusieve Landbouw", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw.htm" }], "subPages": [ { "identifier": "page_19495327", "title": "Leermateriaal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/leermateriaal.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Natuurinclusieve landbouw zal een stevige plaats krijgen in het groene (en niet groene) onderwijs op vmbo tot wo-instellingen. Leerlingen, docenten, managers, teamleiders, onderzoekers, lectoren, hoogleraren, ondernemers en erfbetreders zullen kennis en kunde ontwikkelen over Natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19268328", "title": "Nieuws", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuws.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Lees het laatste nieuws van Groen Kennisnet en partners over natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19513799", "title": "Dossiers", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossiers.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Hieronder vind je alle dossiers van Groen Kennisnet en partners die relateren aan het thema natuurinclusieve landbouw." } }, { "identifier": "page_19525484", "title": "Over ons", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/over-ons.htm", "gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Voor versterking van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de productiemiddelen zoals de bodem, agribiodiversiteit en landschap. Portaal Natuurinclusieve landbouw draagt bij aan het onderwijs en de verspreiding van kennis over natuurinclusieve landbouw." } } ], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "partner_page", "name": "Partnerpagina" }, "headerimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/f/6/609306_fullimage_212.jpg", "width": 1920, "height": 767, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Nederlands landschap - Robert Soen via Shutterstock", "photographer": "Robert Soen", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/rsoen", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-landscape-11667034" }, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "Wat zoek je?", "lead": "" }} , "contents": [ { "area": "uitgelicht", "title": "Uitgelicht", "contentarea_template": "contenttemplate_a","background": false,"contentarea_leadtext": "Voor versterking van biodiversiteit is een andere vorm van landbouw nodig, een landbouw die niet gericht is op topproductie, maar op kwaliteit van de productiemiddelen zoals de bodem, agribiodiversiteit en landschap.\r\n\r\nNatuurinclusieve landbouw is een intergrale aanpak waarbij de ondernemer optimaal gebruik maakt van de natuurlijke omgeving en dit integreert in de bedrijfsvoering.", "elements": [ { "identifier": "element_19425631", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Nieuws", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_608415", "title": "Start ‘Samenwerking landbouw en openbaar groen’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/Start-Samenwerking-landbouw-en-openbaar-groen-1.htm" }, "lead": "Landbouw en openbaar groen versterken elkaar in het landelijk gebied als goede afstemming plaatsvindt: ze versterken de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw, verhogen de natuurwaarde door jaarrond voedsel en de beschutting voor dieren en planten, verminderen uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en zorgen voor een aantrekkelijk recreatief landschap.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/b/cid608415_akkerranden2.JPG", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-16T11:37+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-04T12:07+02:00", "expiration_date": "2026-09-16T11:37+02:00", "keywords": [ "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_veehouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "GKN2IMPORT" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }] } , { "identifier": "element_19486618", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_608426", "title": "Weidevogelbeheer en landbouw: zoeken naar balans", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/Weidevogelbeheer-en-landbouw-zoeken-naar-balans-1.htm" }, "lead": "Weidevogelbeheer en een succesvol agrarisch bedrijf runnen, dat het kan laten diverse boeren zien. Een sterke motivatie om iets te betekenen voor hun omgeving is daarbij de basis. Beleidsmakers, onderzoekers en terreinbeheerders maken zich zorgen: kan de weidevogel nog gered worden? Want de regie ontbreekt. En dat helpt niet om boeren te motiveren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/d/0/cid608426_weidevogelbeheer.jpg", "width": 800, "height": 530, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-13T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T10:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_boerenlandvogels", "gkn_agrikennis", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_lectoraat", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Balans Weidevogelbeheer En Landbouw", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer, Beleidsmaker", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608384", "title": "Hommelvriendelijk graslandbeheer werkt: zandhommels in de Hoeksche waard", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/Hommelvriendelijk-graslandbeheer-werkt-zandhommels-in-de-Hoeksche-waard-1.htm" }, "lead": "Het gaat slecht met hommels en andere bijen, zowel in Nederland als daarbuiten. Meer dan de helft van de inheemse hommels staat op de Rode Lijst, een kwart is zelfs uitgestorven. Ook de zandhommel is getroffen door de aantastingen van haar leefgebied. De zandhommel is een typische soort van extensief, open agrarisch gebied, en kan dan ook dienen als icoonsoort voor een soortenrijk boerenland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/9/8/cid608384_clover-790779_1920.jpg", "width": 1920, "height": 1278, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-23T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T13:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_akkerbouw", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_bijen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Hommelvriendelijk Graslandbeheer", "target_audience_abstract": "Akkerbouwer, Multifuntionele Landbouwer, Melkveehouder, Terreinbeheerder", "region_abstract": "Hoeksche Waard", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608419", "title": "Leefomgeving: 5 favoriete stukken van de redactie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuwsitem/Leefomgeving-5-favoriete-stukken-van-de-redactie-1.htm" }, "lead": "In deze serie presenteert Groen Kennisnet de 5 beste stukken voor elk thema binnen het groene domein. Deze week zetten we de favorieten van het thema Leefomgeving voor je op een rij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/6/6/cid608419_top5%2520leefomgeving.png", "width": 900, "height": 600, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-11T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-05T21:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_home", "gkn_leefomgeving", "gkn_plant", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_boomkwekerij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_exoten", "GKN2IMPORT", "GKN2GEDAAN", "gkn_veerkrachtige_natuur" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_home", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Top Artikelen Leefomgeving", "target_audience_abstract": "Terreinbeheerder, Grond- en Loonwerker, Hovenier / Groenvoorziener", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } , { "identifier": "element_19495976", "type": "modularcontent", "gkn_link_menu": { "menu_title": "Info over", "linktext1": "Boer en Natuur", "link_url1": "", "link_intern1": { "title": "Boer en natuur", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/boer-en-natuur.htm" }, "linktext2": "Bodem", "link_url2": "", "link_intern2": { "title": "Bodem", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/bodem.htm" }, "linktext3": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "link_url3": "", "link_intern3": { "title": "Akkerbouw en vollegrondsteelt", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/akkerbouw-en-vollegrondsteelt.htm" }, "linktext4": "Glastuinbouw", "link_url4": "", "link_intern4": { "title": "Glastuinbouw", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/glastuinbouw.htm" }, "linktext5": "Dier- en veehouderij", "link_url5": "", "link_intern5": { "title": "Dier- en veehouderij", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dier-en-veehouderij.htm" }, "linktext6": "Landschap en biodiversiteit", "link_url6": "", "link_intern6": { "title": "Landschap en biodiversiteit", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/landschap-en-biodiversiteit.htm" }, "linktext7": "De keten", "link_url7": "", "link_intern7": { "title": "De keten", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/de-keten.htm" }, "linktext8": "Verdienmodellen", "link_url8": "", "link_intern8": { "title": "Verdienmodellen", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/verdienmodellen.htm" }, "linktext9": "Beleid en wetgeving", "link_url9": "", "link_intern9": { "title": "Beleid en wetgeving", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/beleid-en-wetgeving.htm" }, "linktext10": "Technologie", "link_url10": "", "link_intern10": { "title": "Technologie", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/technologie.htm" }, "linktext11": "Kennisportaal Boerenlandvogels", "link_url11": "https://www.boerenlandvogels.info", "linktext12": "", "link_url12": "" } } , { "identifier": "element_19525610", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Naar het nieuwsoverzicht", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Nieuws", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/nieuws.htm" } } } ] }, { "area": "over", "title": "Over", "contentarea_template": "contenttemplate_b","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19525603", "type": "contentitemslist", "subtype": "highlight", "title": "Dossiers", "mediaitems": [{ "identifier": "mediaitem_607373", "title": "Kringloop­landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_dossier", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_dossier", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-gkn.htm" }, "lead": "In de visie van de rijksoverheid moet Nederland in 2030 voedsel duurzaam produceren. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij niets verspild wordt en waar reststromen maximaal worden ingezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/9/5/609320_fullimage_pinwheel-4550711_1280.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Graanveld met windmolens- van Al3xanderD op pixabay", "photographer": "Al3xanderD- Alexander Droegen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/al3xanderd-1476718/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/windmolen-veld-korrel-hemel-4550711/" }, "publication_date": "2021-09-28T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-10-13T16:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Dutch", "gkn_home", "Dossier", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Dossier", "theme": [ "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw" ], "keywords": [], "video_header": "", "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Groen-Kennisnet-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "experts": [{ "title": "Dirk van Apeldoorn", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Dirk-van-Apeldoorn-1.htm" }], "link_extra_image": "", "last_update": "" } }] } , { "identifier": "element_19495192", "type": "modularcontent", "gkzindexmanual": {"gkz_content_id": [ "66382", "461320" ]} } , { "identifier": "element_19534697", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer dossiers", "link_url": "", "link_intern": { "title": "Dossiers", "url": "/nl/natuurinclusieve-landbouw/dossiers.htm" } } } ] }, { "area": "video's", "title": "Video's", "contentarea_template": "contenttemplate_video","background": false,"contentarea_leadtext": "", "elements": [ { "identifier": "element_19432395", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Agroforestry - Piet Hermus plant hagen aan op zijn akker", "source": "Future Farmers Film Productions", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=snibuN3NitA", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19432433", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Ecologisch slootschonen door Loonbedrijf A.A.M. van Leeuwen", "source": "Groen Kennisnet", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=srvRkb2fM_8", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "identifier": "element_19432472", "type": "modularcontent", "GKZ_searchelementquery": { "gkz_linktext": "Meer video's", "gkz_search_query": "" } } ] } ] }