{ "type": "page", "identifier": "page_18552453", "title": "Nieuws", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsoverzicht.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuwsoverzicht", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsoverzicht.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19696023", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_713327", "title": "Mestverwerking, mestverwaarding, mesttechnologieën en mest aanzuren: nieuwe inzichten samengevat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/mestverwerking-mestverwaarding-mesttechnologieen-en-mest-aanzuren-nieuwe-inzichten-samengevat.htm" }, "lead": "In de afgelopen jaren zijn er meerdere rapporten verschenen over allerlei facetten van mestverwerking en mestbewerking in verschillende sectoren. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van NL Next Level Mestverwaarden en Integraal Aanpakken. In dit artikel worden de meest opvallende conclusies beschreven, waarvan sommigen ook direct toepasbaar zijn. De onderzoeksmethoden zijn te lezen in de volledige rapporten via de toegevoegde links.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/e/cid713327_1674819103033_mest%202%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-01-27T12:25+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-30T11:29+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mest, ammoniakreductie, methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713324", "title": "Terugblik Informatiebijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van de provincie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-informatiebijeenkomsten-voor-beleidsmedewerkers-van-de-provincie.htm" }, "lead": "Voor beleidsmedewerkers van de provincies Groningen, Zeeland, Drenthe en Utrecht zijn in het najaar van 2022 bijeenkomsten georganiseerd vanuit het programma Integraal Aanpakken over emissiereductie in de veehouderij. Hierbij werd de stand van zaken van mogelijke oplossingen besproken om methaan- en ammoniakemissie in de veehouderij te reduceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/609118_fullimage_melkkoe.jpg", "width": 1280, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in wei - GregMontani via Pixabay", "photographer": "GregMontani", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/gregmontani-1014946/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-weiland-alm-bergen-berg-weide-3466106/", "keywords": [ "koe", "weide", "platteland", "veehouderij", "nederland", "vee", "wei", "melkkoe", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-01-27T12:08+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T12:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Betrekken provincie", "target_audience_abstract": "Beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713319", "title": "Tips van veehouders in rapportage bedrijfsbeslisingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/tips-van-veehouders-in-rapportage-bedrijfsbeslisingen.htm" }, "lead": "De stikstofaanpak evenals de invulling en implementatie van de gebiedsgerichte aanpak roept veel vragen op. In het kader van het programma Integraal Aanpakken is Schuttelaar & Partners, in samenwerking met ZLTO, LLTB en LTO Noord, op bezoek gegaan bij boeren die al emissies reduceren. Hun ervaringen en verhalen zijn in deze rapportage te zien en te lezen. Deze rapportage laat aan zowel veehouder, de (lokale) overheid als andere betrokkenen bij gebiedsprocessen zien dat er handelingsperspectief is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/609325_fullimage_sensortechnologie%20in%20de%20melkveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay", "photographer": "Matthias boeckel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/matthiasboeckel-3930681/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-boerenerf-koeien-schuur-vee-4464199/", "keywords": [ "koe", "koeien", "sensortechonolgie in de melkveehouderij", "vreten", "eten", "stal", "schuur" ] }, "publication_date": "2023-01-27T11:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T13:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Uitstoot reductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713331", "title": "Mesttoediening en ammoniakreductie: informatiesessie beleidsmedewerkers Zeeland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/mesttoediening-en-ammoniakreductie-informatiesessie-beleidsmedewerkers-zeeland-.htm" }, "lead": "De provincies hebben een belangrijke rol op het gebied van ammoniak- en klimaatbeleid. Daarom organiseerde Integraal Aanpakken samen met de ZLTO op 19 december een dialoogsessie voor provinciale beleidsmedewerkers op de dossiers landbouw, natuur, water, veehouderij en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Omdat Zeeland vooral ook veel akkerbouw heeft, kwam onderzoeker Jan Huijsmans van Wageningen Plant Research mee om te vertellen over de mogelijkheden voor ammoniakreductie bij mesttoediening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/f/607965_fullimage_229dike-gc16a1f274_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 723, "focuspoint-y": 505, "alternative_text": "Dijk in Nederland - Frank Hartel via Pixabay", "photographer": "Frank Hartel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/3hartel-6574673/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/dike-water-holland-coast-2797167/", "keywords": [ "dijken", "watermanagement", "nederland", "dijk", "water" ] }, "publication_date": "2023-01-27T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T13:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "dialoogsessie beleidsmedewerkers", "target_audience_abstract": "Zeeuwse veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_683468", "title": "Alles over methaan- en ammoniakreductie op vernieuwde Integraal Aanpakken website", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/alles-over-methaan-en-ammoniakreductie-op-vernieuwde-integraal-aanpakken-website.htm" }, "lead": "Integraal Aanpakken is het platform waar veehouders en andere stakeholders antwoord vinden op vragen over het verlagen van methaan- en ammoniakuitstoot. De informatie is met de vernieuwing van de website niet alleen geactualiseerd, maar ook een stuk overzichtelijker gepresenteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/6/cid683468_1669021091936_voer%201%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T09:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-20T10:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_681680", "title": "Heleen Lansink: ''vakmanschap is essentieel om duurzaam te produceren''", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/heleen-lansink-vakmanschap-is-essentieel-om-duurzaam-te-produceren.htm" }, "lead": "Rogier en Heleen Lansink wonen en werken samen met hun kinderen Sanne, Mieke, Vera en Thijs op een melkveebedrijf in Twente. Zij willen op hun bedrijf de kringlopen zoveel mogelijk sluiten, duurzaam produceren met oog voor koeien, omgeving en gezin. Tegelijkertijd dient de hoeveelheid werk behapbaar te blijven voor het familiebedrijf. Heleen is zeer actief in de communicatie van de melkveehouderij naar de burger. In feite is Heleen hiermee een echte ‘agro-influencer’. Harry Kager van Schuttelaar & Partners sprak Heleen over het programma Integraal Aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/f/cid681680_1668089337822_heleen%20lansink%20integraal%20aanpakken.JPG", "width": 1232, "height": 642, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-15T10:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_678359", "title": "Terugblik Informatie­bijeenkomst Provinciale Staten, provincie Gelderland en Overijssel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-informatieshybijeenkomst-provinciale-staten-provincie-gelderland-en-overijssel.htm" }, "lead": "Op woensdagavond 21 september werd een informatiebijeenkomst over het programma Integraal Aanpakken georganiseerd voor de provincies Gelderland en Overijssel op agro-innovatiecentrum De Marke. Van beide provincies waren zowel beleidsmedewerkers aanwezig (werkzaam op dossiers zoals stikstof, natuurinclusieve landbouw en gebiedsgerichte aanpak) als statenleden (CDA, PVDA en Groep Brommer).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/0/cid678359_1666517868661_header2.PNG", "width": 1441, "height": 609, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-21T11:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-31T09:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanreductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_676546", "title": "Integraal aanpakken op ATF in Porto", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-aanpakken-op-atf-in-porto-1.htm" }, "lead": "Op 5 september 2022 vond er in Porto een symposium plaats georganiseerd door de Animal Task Force (ATF) samen met de EAAP Study Commission on Livestock Farming Systems. Dit symposium was onderdeel van het European Federation of Animal Science (EAAP) jaarcongres dat dit jaar in Porto werd gehouden met als thema “Livestock emission and the COP26 targets”. Het ging dus met name over hoe de veehouderij in Europa de emissies van broeikasgassen kan reduceren in het kader van de gestelde klimaatdoelen in Europa (COP26 targets)", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/6/cid676546_1665648764542_integraal%20ATF.JPG", "width": 1205, "height": 623, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-13T10:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-13T10:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Internationale samenwerking", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers en veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_674032", "title": "Zeven vragen over stikstof meten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/zeven-vragen-over-stikstof-meten.htm" }, "lead": "Nederland staat in Europa te boek als het slechtste jongetje van de klas wat betreft de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Tegelijkertijd zijn we het enige land dat de impact op Natura 2000-gebieden uitvoerig meet en de uitkomsten consequent elke zes jaar op Europees niveau deelt. Hoe komt ons land tot de metingen, berekeningen en stikstofmodellen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/a/674053_fullimage_boerderij_modern.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-10-04T10:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T16:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [{ "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stikstof meten", "target_audience_abstract": "Veehouders, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_661630", "title": "Emissies reduceren in de veehouderij: integraal en samen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/emissies-reduceren-in-de-veehouderij-integraal-en-samen.htm" }, "lead": "Het programma Integraal Aanpakken is in 2020 door het ministerie van LNV geïnitieerd en gestart om kansen voor het integraal verduurzamen van de veehouderij te identificeren. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan, zijn \nverschillende pilots opgezet en maatregelen getest in de praktijk bij deelnemers van het Netwerk Praktijkbedrijven. Door \neen unieke samenwerking van veehouders, onderzoekers en overheid komen we tot integrale en rendabele oplossingen \nvoor de Nederlandse praktijk. Hoe kun je nú al ammoniak- en methaanemissies reduceren, wat wordt er nog onderzocht \nen wat doen andere partijen in de dierlijke keten? Een nieuw digitaal magazine geeft antwoord op al deze vragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/4/cid661630_1658238324228_Integraal%20Aanpakken%20melkveehouderij.png", "width": 1500, "height": 1000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-07-19T15:10+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-30T07:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Magazine Integraal Aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660838", "title": "Interview Bert van den Berg (Dierenbescherming)", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interview-bert-van-den-berg-dierenbescherming.htm" }, "lead": "Integraal aanpakken sprak met Bert van den Berg, Programmamaker Veehouderij bij de Dierenbescherming over dierenwelzijn en emissiereductie in de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/e/cid660838_1657794119201_BertVanDenBerg2_Dierenbescherming.jpg", "width": 1772, "height": 1102, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-07-14T12:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T12:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Bert van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bert-van-den-berg-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Bert van den Berg", "target_audience_abstract": "Veehouders en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660832", "title": "Directeur Nevedi: “Een helder begrippenkader voor circulair diervoer maakt het sluiten van kringlopen nog beter mogelijk”", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/directeur-nevedi-een-helder-begrippenkader-voor-circulair-diervoer-maakt-het-sluiten-van-kringlopen-nog-beter-mogelijk.htm" }, "lead": "Het gebruik van co-producten uit de levensmiddelenindustrie en andere reststromen die niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie is al lang gemeengoed in de Nederlandse veehouderij. Maar er is meer inspanning nodig om in te kunnen spelen op vraagstukken als een groeiende wereldbevolking, een kleinere afhankelijkheid van overzeese grondstoffen en het terugdringen van landgebruik voor de teelt van diervoedergewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/d/651082_fullimage_anker_201712_0009%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veevoer - Foto: Eddy Teenstra", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/19f0f0916b899b75/", "source_info": "Veevoer", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/19f0f0916b899b75/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-07-14T12:01+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T12:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Henk Flipsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/henk-flipsen-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Henk Flipsen", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660826", "title": "Interview Gerben Zijlstra (Beleidsmedewerker Bodem)", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interview-gerben-zijlstra-beleidsmedewerker-bodem.htm" }, "lead": "Integraal aanpakkn sprak met Gerben Zijlstra van Cumela over de reductie van methaan en ammoniak uitstoot in relatie tot de Cumelasector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/f/617742_fullimage_tractor-gc5da516f7_1280.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tractor-agricultural-machine-4990321/", "keywords": [ "mestinjectie", "drijfmest", "giertank", "trekker" ] }, "publication_date": "2022-07-14T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T11:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Gerben Zijlstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerben-zijlstra-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Gerben Zijlstra", "target_audience_abstract": "Veehouders, loonwerkers en bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660866", "title": "Interview Carin van Huët, Directeur F&A Rabobank Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interview-carin-van-huet-directeur-fa-rabobank-nederland.htm" }, "lead": "Integraal aanpakken sprak met Carin van Huët, Directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland over emissiereductie in de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/601862_fullimage_stal%20overzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-07-14T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T16:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Carin van Huet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/carin-van-huet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Carin van Huët", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_658526", "title": "Inzetten op verduurzaming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/inzetten-op-verduurzaming.htm" }, "lead": "De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, heeft op 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie staat een kaart van Nederland met daarin richtinggevende emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak uit de landbouw per gebied. Voor overige sectoren is er nog geen taakstelling. Voor oktober is een vervolgbrief aangekondigd met kaders op het gebied van water en klimaat. Het oplossen van problemen op het gebied van stikstof, water en klimaat is essentieel. Emissies reduceren kan echter veel slimmer dan dat nu wordt voorgesteld en meer met de boeren samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/609118_fullimage_melkkoe.jpg", "width": 1280, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in wei - GregMontani via Pixabay", "photographer": "GregMontani", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/gregmontani-1014946/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-weiland-alm-bergen-berg-weide-3466106/", "keywords": [ "koe", "weide", "platteland", "veehouderij", "nederland", "vee", "wei", "melkkoe", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2022-06-30T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Harry Kager", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-kager-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column Harry Kager", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_658474", "title": "Integraal Aanpakken en biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-aanpakken-en-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Biodiversiteit en Integraal Aanpakken, gaat dat samen? Gerard Migchels, werkzaam bij Wageningen University & Research is werkzaam op beide thema’s. Hij is als senior projectleider betrokken bij tal van projecten, zoals Met precisie naar meer biodiversiteit en Netwerk Praktijkbedrijven waarbij hij wetenschappelijke kennis vertaalt naar praktische tools voor de agrarisch ondernemer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/a/658475_fullimage_artikel%20gerard%20biodiversiteit.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Harry Kolenbrander", "photographer_hyperlink": "https://www.het-boerenleven.nl/de-fotograaf.html", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-06-30T09:20+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-01T09:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_eiwittransitie", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_eiwittransitie", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_658085", "title": "Informatiebijeenkomst Integraal Aanpakken - emissiereductie voor de Provincies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/informatiebijeenkomst-integraal-aanpakken-emissiereductie-voor-de-provincies.htm" }, "lead": "Op 16 juni jl. is een informatiebijeenkomst over Integraal Aanpakken georganiseerd. Beleidsexperts en geïnteresseerde Statenleden van de provincies Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland kregen meer te horen over hoe het reduceren van emissies in de praktijk plaatsvindt. De bijeenkomst vond plaats te Bunschoten-Spakenburg. Het melkveebedrijf van de familie Brouwer was beschikbaar voor het geven van meer uitleg bij reduceren van zowel ammoniak- als methaanemissies in de praktijk. Als onderzoeksbedrijf binnen het project Netwerk Praktijkbedrijven meet Wageningen University & Research op dit bedrijf continu in de stal. De familie Brouwer en onderzoeker Annemieke Hol namen de bezoekers mee op een rondleiding over het bedrijf en gaven uitleg over de meettechnieken en de meetresultaten. Daarnaast werd een toelichting gegeven over Integraal Aanpakken, lopende onderzoeken en de praktische en goedkope reductiemogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/f/cid658085_1656409866114_20220616%20Brouwer%20bezoek%20staten%20uitleg%20stalmetingen%202.jpg", "width": 1672, "height": 1254, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-28T11:42+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-28T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emmissiereductie", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_649401", "title": "Ammoniak- en methaanreductie met een nieuw ontwerp vloeistofdichte vloer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/ammoniak-en-methaanreductie-met-een-nieuw-ontwerp-vloeistofdichte-vloer.htm" }, "lead": "Door urine en feces in de stal zo veel mogelijk gescheiden te houden, kunnen emissies gereduceerd worden. Ammoniak ontstaat immers door het samenkomen van mest en urine: de ureum in urine wordt omgezet naar ammoniak door urease, dat aanwezig is in feces. Onderzoekers van Wageningen Livestock Research (WLR) hebben op de Dairy Campus in Leeuwarden een nieuw ontwerp van een vloeistofdichte vloer getest op functionaliteit en emissiereductiepotentieel. Door mest en urine te scheiden met behulp van een aflopende vloer, een mestrobot en een afvoergoot voor urine wordt de vorming van ammoniak voorkomen en worden dus emissies gereduceerd. De vloer heeft de potentie zowel ammoniak- als methaanemissie te reduceren – wat de doelstelling is van het programma Integraal Aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/1/cid649401_1652102386107_SchoneStal2_Gerard%20de%20Jong_CSR.jpeg", "width": 4032, "height": 3024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-09T15:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-27T12:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kalverhouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_kalverhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiearme stalvloeren", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_649350", "title": "Provinciale Statenleden op de Dairy Campus", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/provinciale-statenleden-op-de-dairy-campus.htm" }, "lead": "De provincies hebben een belangrijke rol als het gaat om beleidsvorming in de veehouderij. Om goed invulling te kunnen geven aan die rol is inhoudelijke kennis over emissies, onderzoek en oplossingsrichtingen heel bruikbaar. Daarom nodigde Integraal Aanpakken donderdagavond 7 april Provinciale Statenleden van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen uit op de Dairy Campus. Centraal stonden de mogelijkheden die er zijn om emissies te reduceren via maatregelen op gebied van voer, stal, dier en mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/e/cid649350_1652082504357_Dairy%20campus%201.jpg", "width": 3630, "height": 2048, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-09T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-09T09:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik bezoek provinciale staten", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_644849", "title": "Terugblik: Bijeenkomst vergroten impact Integraal Aanpakken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-bijeenkomst-vergroten-impact-integraal-aanpakken.htm" }, "lead": "In ‘Integraal aanpakken’ gaan onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen aan de slag. Doel van het programma is om praktische en rendabele maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Op 16 maart jl. zijn 26 belanghebbenden, waaronder veehouders, sectorpartijen, sector­vertegenwoordigers en brancheorganisaties, bijeengekomen op de Eemlandhoeve om stil te staan hoe de impact van Integraal Aanpakken te vergroten. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/6/cid644849_1650024122958_integraal1.PNG", "width": 1470, "height": 739, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-15T13:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-15T14:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643100", "title": "Praatplaat helpt bij keuzes emissiebeperkende maatregelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/praatplaat-helpt-bij-keuzes-emissiebeperkende-maatregelen-1.htm" }, "lead": "ZLTO heeft een zogenoemde praatplaat ontwikkeld waarmee ZLTO-adviseurs het gesprek aan kunnen gaan met agrarisch ondernemers. Doel is om sámen te kijken welke emissiebeperkende maatregelen op bedrijfsniveau mogelijk zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/3/cid643100_1649235781641_praatplaat.jpg", "width": 1385, "height": 918, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-06T10:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiebeperking", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_590960", "title": "Oplossingsrichtingen emissiereductie melkvee- en varkenshouderij in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/oplossingsrichtingen-emissiereductie-melkvee-en-varkenshouderij-in-beeld.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft Schuttelaar & Partners gevraagd om een momentopname te maken van de huidige mogelijke maatregelen, technieken en oplossingen om te komen tot methaan en ammoniakreductie in de melkvee- en varkenshouderij. Het ging hierbij zowel om maatregelen die nu al toegepast kunnen worden als maatregelen die nog in ontwikkeling zijn. Veehouders hebben de afgelopen decennia de emissies van broeikasgassen en ammoniak reeds verminderd. Maar er zijn meer mogelijkheden om deze verder te reduceren. Zeker als er voldoende praktijkrijpe maatregelen worden ontwikkeld die aansluiten op de bedrijfsvoering, bijdragen aan betere verdiensten, dierenwelzijn, diergezondheid, weidegang en/of biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/d/642079_fullimage_img_2575%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 733, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Koe in stal", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-03-31T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-30T11:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emmissiereductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders en varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_640579", "title": "Lager ruw eiwit, de koe kan het aan!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/lager-ruw-eiwit-de-koe-kan-het-aan.htm" }, "lead": "Het verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen is een belangrijk sturingsmechanisme om de ammoniakuitstoot te verminderen. Onderzoeker Harmen van Laar van Wageningen University & Research en Boerenveearts Gerrit Hegen laten zien in een webinar van Netwerk Praktijkbedrijven voor voeradviseurs dat de koe het aankan met goede voeding en dat de melkproductie ondersteund kan worden bij een rantsoen met 150 gram ruw eiwit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/b/592225_fullimage_toetsen%20van%20maatregelen%20om%20uitstoot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-03-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-30T14:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kalverhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ruwvoer voor melkvee", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636813", "title": "Reductie van methaan en ammoniak door aangepast grasland­management", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/reductie-van-methaan-en-ammoniak-door-aangepast-graslandshymanagement.htm" }, "lead": "De kwaliteit van het verse en ingekuilde gras voor melkvee hangt af van het graslandmanagement. Het is vanuit eerdere onderzoeken bekend dat verteerbaarheid en het eiwitgehalte van het grasrantsoen bepalende factoren zijn voor methaan- en ammoniakemissies. In dit praktijkonderzoek wordt onderzocht hoe je deze emissies tégelijk kunt beïnvloeden door keuzes in graslandmanagement. De deelnemende bedrijven verschillen in bedrijfsopzet, bedrijfsintensiteit, grondsoort en graslandmanagement en daardoor ook in emissies. Over 2020 is op deze bedrijven een analyse uitgevoerd van grasland-management en het effect van meer weiden. Dat leidt tot nieuwe inzichten over de gelijktijdige reductie van methaan en ammoniak.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/8/cid636813_Foto%20grasland.jpg", "width": 1920, "height": 1419, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-04T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Graslandmanagement", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636817", "title": "Werken aan een simpel, robuust systeem voor methaanoxidatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/werken-aan-een-simpel-robuust-systeem-voor-methaanoxidatie-1.htm" }, "lead": "Microbiologie is de basis achter het concept biofilter. De bacteriën in het filter dragen eraan bij dat methaan in combinatie met zuurstof omgezet wordt in koolstofdioxide (CO2). Een eenvoudig proces dat de totale uitstoot van broeikasgassen vermindert. Het is reeds bekend dat biofilters kunnen worden gebruikt om ammoniak af te vangen. Binnen het project ‘Methaanoxidatie bij mestopslagen’ kijken onderzoekers hoe ze dit principe toepasbaar kunnen maken voor de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/9/cid636817_Foto%20biofilter.jpg", "width": 575, "height": 431, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-03T15:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biofilters", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636334", "title": "Keldervloeren en mestgassen: Hoe verminder ik risico’s op mestexplosies?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/keldervloeren-en-mestgassen-hoe-verminder-ik-risicos-op-mestexplosies-1.htm" }, "lead": "In de afgelopen jaren zijn er verschillende ongelukken gebeurd bij hoge concentraties mestgassen in melkveestallen. Naast gezondheidsrisico’s, kunnen brand- en explosierisico’s ontstaan bij hoge concentraties methaangassen in de mestkelder. Een recent voorbeeld is de explosie op een melkveebedrijf in Maarsbergen. Hieronder vind je tips hoe je deze risico’s op jouw melkveebedrijf kunt voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/b/cid636334_integraal%20koe.JPG", "width": 1301, "height": 760, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-02T15:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_kalverhouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_kalverhouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stalexplosies", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636165", "title": "In gesprek met de Provinciale Staten van Limburg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/in-gesprek-met-de-provinciale-staten-van-limburg-1.htm" }, "lead": "De provincies hebben een belangrijke rol op het gebied van ammoniak- en klimaatbeleid. Daarom organiseerde Integraal Aanpakken samen met de LLTB op vrijdag 21 januari een informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten van Limburg. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van vijf politieke partijen en een vertegenwoordiger van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontact (LAJK) aanwezig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/a/cid636165_geitjes.JPG", "width": 1271, "height": 776, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-24T11:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-24T12:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emmissiereductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "Limburg", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643105", "title": "Pilot brongerichte aanpak stallen met doelvergunning", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/pilot-brongerichte-aanpak-stallen-met-doelvergunning-1.htm" }, "lead": "ZLTO en LLTB trekken samen op om een innovatief mestscheidingssysteem van vijf varkenshouders in Deurne vergund te krijgen op basis van doelvoorschriften.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/8/6/cid643105_1649236756117_pilot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-03T11:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Doelvergunning", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643103", "title": "Vergunning op basis van doelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vergunning-op-basis-van-doelen-1.htm" }, "lead": "Vergunningverlening op basis van doelen in plaats van middelen. Volgens ZLTO en LLTB kan dit een uitkomst bieden voor veehouders die met innovatieve technieken en stalsystemen aan de slag willen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/1/cid643103_1649236456406_stal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-03T11:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_loonwerk", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vergunningverlening", "target_audience_abstract": "Omgevingsdiensten, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630027", "title": "Positieve resultaten integrale, emissiearme varkensstal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/positieve-resultaten-integrale-emissiearme-varkensstal-1.htm" }, "lead": "Recent zijn de proeven met innovatieve stalsystemen om emissies van methaan en andere broeikasgassen te voorkomen, afgerond. Dit nieuwe stalsysteem werd bij Familie Egelmeers in Wanroy in de praktijk getest in hun bestaande varkensstal. Er werd gebruik gemaakt van een meststripsysteem, bestaande uit een mestscheider en een ammoniakstripper. Hierdoor ontstond een spoelvloeistof die hergebruikt werd. Er werd dus geen vloeistof aan het systeem toegevoegd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/2/cid630027_agrifirm.JPG", "width": 1208, "height": 620, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-20T12:04+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-20T12:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "ammoniakreductie", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643107", "title": "Mestkanalen spoelen en het verdunnen van mest blijken effectief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/mestkanalen-spoelen-en-het-verdunnen-van-mest-blijken-effectief-1.htm" }, "lead": "Varkenshouders die de uitstoot van ammoniak, methaan en geuroverlast willen verminderen, kunnen allerlei innovatieve stalconcepten en nieuwe technieken inzetten die voorkomen dat deze stoffen ontstaan. Ook zijn zogeheten ‘nageschakelde technieken’ mogelijk, zoals luchtwassers en filters. Maar al die techniek is behoorlijk prijzig en brongerichte maatregelen hebben vanwege bijkomende voordelen de voorkeur. Brongerichte maatregelen moeten dan wel zijn bewezen en toegestaan. Daarom is het van belang om te onderzoeken wat het effect is van vrij eenvoudige oplossingen zoals frequent spoelen. Dat kan met water, met een spoelvloeistof gemaakt uit mest, of met de mest zelf. Zo kan het voor veel varkenshouders haalbaar worden, om ammoniak-, methaan- en geuremissie bij de bron te reduceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/5/cid643107_1649237511636_pilot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-21T11:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stal van de Toekomst", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643109", "title": "Column – Ruimte voor een duurzame veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/column-ruimte-voor-een-duurzame-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Door Harry Kager, Partner & strategisch adviseur duurzame landbouw bij Schuttelaar & Partners\n\nDe formerende politieke partijen hebben grote plannen om de veehouderij te verduurzamen. Het verkleinen van de veestapel en omschakelen naar extensieve bedrijfsvormen wordt soms als enige oplossingsrichting gepresenteerd. Dat zou voor Nederland echter een gemiste kans zijn. Er zijn namelijk oplossingen om de veehouderij integraal te verduurzamen en te zorgen voor dierlijke producten met een lagere footprint. Door in te zetten op voer-, dier- en graslandmanagement en daarin slim te investeren kunnen emissies worden verlaagd en kan een inkrimping zo beperkt mogelijk blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/9/cid643109_1649237739809_geitjes2.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-16T11:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column Harry Kager", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643098", "title": "Affakkelen methaan levert klimaatwinst op", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/affakkelen-methaan-levert-klimaatwinst-op-1.htm" }, "lead": "Op het erf van melkveehouder Peter van Roessel in het Brabantse Haarsteeg is met grote regelmaat een intrigerend fenomeen te zien: een forse vlam wijst erop dat hier iets bijzonders gebeurt. En dat klopt: Peters bedrijf Mts. Van Roessel-Brock doet mee aan een onderzoek naar methaanoxidatie, uitgevoerd door Wageningen University & Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/cid643098_1649235242108_Affakkelen%20methaan530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-14T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaan affakkelen", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643104", "title": "Schouten: verminderen methaanemissie blijft nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/schouten-verminderen-methaanemissie-blijft-nodig-1.htm" }, "lead": "Ook nieuwe rekenmethodes laten volgens landbouwminister Schouten zien dat vermindering van de methaanemissie een efficiënte manier is om op korte termijn de opwarming van de aarde af te zwakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/4/cid643104_1649236941251_koeien%20in%20wei530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-11-19T11:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Beleidsmedewerkers, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614458", "title": "4 Najaars-tips voor melkveehouders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/4-najaars-tips-voor-melkveehouders.htm" }, "lead": "In het najaar heb je als veehouder vaak iets meer tijd om zaken te overdenken en om plannen te maken voor volgende seizoenen. Het groeiseizoen eindigt en de melkkoeien gaan minder de wei in en brengen meer tijd in de stal door. Melkveehouders dragen vanuit hun kennis en ervaring al bij aan het verminderen van ammoniak- en methaanemissies. Zij doen dat wellicht niet per se gericht op het verminderen van emissies, maar als onderdeel van een goede landbouwpraktijk. Een kort overzicht van enkele ‘best practice’ maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/3/614459_fullimage_koeien%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock", "photographer": "Erik de Graaf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-cows-78663463", "keywords": [ "koe", "koeien", "polder", "melkvee", "gras", "weiland" ] }, "publication_date": "2021-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-23T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Veehouderij, ammoniak, methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_614913", "title": "VLOG Integraal Aanpakken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vlog-integraal-aanpakken-1.htm" }, "lead": "Wat is integraal aanpakken en waarom is het belangrijk? Kijk hier naar de antwoorden van Gemma Verijdt, beleidsmedewerker ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/6/614914_fullimage_gemaverijdt.png", "width": 960, "height": 540, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Gemma Verijdt interview - Youtube via Integraal Aanpakken", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Integraal Aanpakken", "source_info_hyperlink": "https://www.youtube.com/watch?v=Lp3ZgFMLQPw", "keywords": [ "gemma verijdt", "integraal aanpakken", "ministerie lnv" ] }, "publication_date": "2021-11-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beleid", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615084", "title": "ZLTO betrekt gemeenten en omgevingsdiensten bij integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/zlto-betrekt-gemeenten-en-omgevingsdiensten-bij-integrale-aanpak-1.htm" }, "lead": "Met een opkomst van 65 deelnemers kan ZLTO terugzien op een succesvol verlopen webinar ‘Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/1/615085_fullimage_e4ca9080-1838-4d85-81a0-921217088d6b_artikel%207%20-%20gemeenten%20en%20od_72aecb40_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen - via Integraal Aanpakken", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Integraal Aanpakken", "source_info_hyperlink": "https://www.integraalaanpakken.nl/nl/integraalaanpakken/show/ZLTO-betrekt-gemeenten-en-omgevingsdiensten-bij-integrale-aanpak.htm", "keywords": [ "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "publication_date": "2021-11-05T06:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-09T18:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Webinar ZLTO", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593823", "title": "Integraal Aanpakken maatregelen voor het najaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-aanpakken-maatregelen-voor-het-najaar-1.htm" }, "lead": "In het najaar heb je als veehouder vaak iets meer tijd om zaken te overdenken en om plannen te maken voor volgende seizoenen. Het groeiseizoen eindigt en de melkkoeien gaan minder de wei in en brengen meer tijd in de stal door. Melkveehouders dragen vanuit hun kennis en ervaring al bij aan het verminderen van ammoniak- en methaanemissies. Zij doen dat wellicht niet per se gericht op het verminderen van emissies, maar als onderdeel van een goede landbouwpraktijk. Een kort overzicht van enkele ‘best practices’ maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-05T06:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Maatregelen najaar", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614911", "title": "Methaanoxidatie met bodemfilter ‘Simpel, goedkoop én het werkt’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/methaanoxidatie-met-bodemfilter-simpel-goedkoop-en-het-werkt-1.htm" }, "lead": "‘Ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met emissies en hoe je die kunt beperken. Door de dieren niet te veel eiwit te voeren bijvoorbeeld, en door mest vóór het uitrijden te verdunnen met water. Als je daarnaast met een laagdrempelige techniek ook nog eens een keer het ontsnappen van methaan uit je mestopslag voor een groot deel kunt voorkomen, juich ik dat natuurlijk alleen maar toe!’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/2/592276_fullimage_melkveebedrijf%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-05T06:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bodemfilter, Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614910", "title": "Stalmetingen: van concentraties naar emissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/stalmetingen-van-concentraties-naar-emissies-1.htm" }, "lead": "Om de stikstof- en koolstofkringloop op melkveebedrijven in kaart te brengen, vinden gedurende vier jaar bij 8 onderzoeks- en 7 demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven stalmetingen plaats naar ammoniak- en methaanemissies. Een intensief meettraject waarin Wageningen UR en CLM samen optrekken. Wat daarbij komt kijken en wat er wordt gemeten, is in een filmpje bij een van de deelnemers tijdens de installatie van de meetapparatuur in beeld gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/3/600574_fullimage_koe%20vooraanzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-04T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Metingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608380", "title": "Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/bronscheiding-van-mest-nieuwe-inzichten-1.htm" }, "lead": "Op Verantwoorde Veehouderij schrijft Paul Galama van Wageningen Livestock Research over de kansen en problemen van het scheiden van mest aan de bron. Hij ziet perspectiefvolle oplossingsrichtingen maar meldt ook tegenvallers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/a/cid608380_Print%2520version%2520300%2520DPI-IMG_4899.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-27T11:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mestscheiding", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608409", "title": "Uitnodiging Webinar voor omgevingsdiensten en gemeenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/uitnodiging-webinar-voor-omgevingsdiensten-en-gemeenten-1.htm" }, "lead": "Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij; hoe zien we de toekomstige vergunningverlening en wat kan real time monitoring betekenen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/9/cid608409_emissiearme%2520vloer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T08:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Omgeving, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Varkenshouder, Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593814", "title": "Vroeg weiden is vakwerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vroeg-weiden-is-vakwerk-1.htm" }, "lead": "Velen zijn ondanks de koude start van april, al begonnen met weidegang. Begrijpelijk, want vroeg starten met weiden draagt bij aan een goede grasbenutting. Vroeg én goed weiden is wel echt vakwerk. Daarom hebben we 5 praktische tips en ervaringen van boeren en begeleiders op een rijtje gezet waarmee je van een vroege start ook een succesvol begin van het beweidingsseizoen kunt maken. Lees hier de praktische tips", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/609118_fullimage_melkkoe.jpg", "width": 1280, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in wei - GregMontani via Pixabay", "photographer": "GregMontani", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/gregmontani-1014946/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-weiland-alm-bergen-berg-weide-3466106/", "keywords": [ "koe", "weide", "platteland", "veehouderij", "nederland", "vee", "wei", "melkkoe", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidegang", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592275", "title": "SBV-regeling centraal tijdens workshop ZLTO", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/sbv-regeling-centraal-tijdens-workshop-zlto-1.htm" }, "lead": "Welke mogelijkheden hebben veehouders om met technische oplossingen stalemissies te verminderen? Die vraag kwam onlangs aan de orde tijdens een interactieve workshop van ZLTO.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/2/592276_fullimage_melkveebedrijf%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-08-18T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "SBV-regeling", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592216", "title": "Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-op-webinar-stallen-en-emissies-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 11 mei werd vanuit het programma Integraal Aanpakken het webinar ‘Stallen en emissies’ georganiseerd voor de Omgevingsdiensten in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/a/cid592216_terugblik%20op%20webinar%20stallen%20en%20klimaat.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-18T13:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T13:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592139", "title": "Melkveehouder doet mee aan onderzoek om ammoniak en methaanuitstoot te verminderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/melkveehouder-doet-mee-aan-onderzoek-om-ammoniak-en-methaanuitstoot-te-verminderen-1.htm" }, "lead": "Meer dan honderd boerenbedrijven werken sinds kort mee aan een groot praktijkonderzoek, schrijft Omroep Gelderland. Samen met de Wageningen Universiteit (WUR) en LTO Noord onderzoeken zij welke maatregelen in de praktijk helpen bij het verminderen van uitstoot. Omroep Gelderland sprak met Veehouder Evert Luchtenbelt: \"Hier kunnen we zien of dat wat in het laboratorium werkt, in de praktijk ook effect heeft.\"", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/2/592140_fullimage_melkveehouder%20doet%20mee%20aan%20onderzoek.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-08-16T10:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-01T12:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "extra_image": { "title": "Koeien", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/koeien-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak en methaanuitstoot", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "Gelder", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592167", "title": "40 melkveehouders pakken ammoniak en methaan integraal aan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/40-melkveehouders-pakken-ammoniak-en-methaan-integraal-aan-1.htm" }, "lead": "Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de 10 onderzoeksbedrijven, 30 demonstratiebedrijven en 76 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven. Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren, onderzoeken en ontwikkelen om emissiereductie-doelen te realiseren. Maak kennis met de boeren!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/e/592163_fullimage_40%20praktijkbedrijven.png", "width": 1194, "height": 834, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Harry Kolenbrander", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-07-29T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T11:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601593", "title": "Resultaten monitoring emissies uit melkveestallen periode 2018 - 2020", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/resultaten-monitoring-emissies-uit-melkveestallen-periode-2018-2020-1.htm" }, "lead": "Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben vastgesteld hoeveel methaan de gemiddelde Nederlandse melkveestal uitstoot. In 2012 werd dit onderzoek voor het laatst gedaan. De nieuwe cijfers wijzen uit dat het gaat om gemiddeld 189 kilo methaan per dierplaats per jaar. Wel blijkt dat er grote verschillen zijn in uitstoot per stal. “Dat biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek”, zegt Nico Ogink van Wageningen Livestock Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/c/cid601593_JB18-0919-5898.jpg", "width": 1000, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-22T13:23+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-23T10:52+02:00", "expiration_date": "2026-07-22T13:23+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_integraal_aanpakken", "livestock_environment", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "methane_emission" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Monitoring, Emissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_590961", "title": "Vijf dingen die je moet weten over ammoniak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vijf-dingen-die-je-moet-weten-over-ammoniak-1.htm" }, "lead": "Wat is ammoniak? Hoe komt het in de stal tot stand? En hoe verminder je ammoniakemissies? In vijf punten praten we je bij over dit sterk ruikende gas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/7/592200_fullimage_vijf%20dingen%20die%20je%20moet%20weten%20over%20ammoniak.png", "width": 1027, "height": 696, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-07-15T13:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T12:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "extra_image": { "title": "Geitenstal (Integraal Aanpakken)", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/geitenstal-integraal-aanpakken.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak, veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_601694", "title": "Methaan- en stikstofmaatregelen die je nu al kunt nemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/methaan-en-stikstofmaatregelen-die-je-nu-al-kunt-nemen-1.htm" }, "lead": "In dit artikel zetten we vier praktische handvaten voor het verminderen van emissies op een rijtje. Hierbij letten we op de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen én de impact op andere factoren zoals diergezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/5/cid601694_Methaan-%2520en%2520stikstofmaatregelen%2520die%2520je%2520nu%2520al%2520kunt%2520nemen.png", "width": 816, "height": 613, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-14T14:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-02T14:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verminderen Methaan- en Stikstofemissies", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601680", "title": "Innovatiepark De Vlier initiatiefrijk op gebied integrale aanpak emissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/innovatiepark-de-vlier-initiatiefrijk-op-gebied-integrale-aanpak-emissies-1.htm" }, "lead": "Tweeëneenhalf jaar geleden sloten vijf varkenshouders uit het Primair Agrarisch Gebied in Deurne de handen ineen om duurzaam ondernemerschap een flinke boost te geven. Het idee: een andere manier van mestverwerking, waarbij een brongerichte integrale aanpak centraal staat. Wat daar volgens hen voor nodig is? Een systeem van doelvergunningen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/8/cid601680_Innovatiepark%2520De%2520Vlier%2520initiatiefrijk%2520op%2520gebied%2520integrale%2520aanpak%2520emissies.PNG", "width": 924, "height": 614, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-14T13:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T09:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Innovatiepark De Vlier, Integrale Aanpak Emmissies", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614010", "title": "Genetische achtergrond van enterische methaanuitstoot van Nederlandse melkkoeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/genetische-achtergrond-van-enterische-methaanuitstoot-van-nederlandse-melkkoeien-1.htm" }, "lead": "Fokken op koeien die minder methaan uitstoten is mogelijk, zoals we hebben aangetoond in onze studie waar we data van individuele koeien op 16 bedrijven hebben verzameld. Dit project is uitgevoerd binnen het programma Integraal Aanpakken van het Ministerie van LNV om de emissie van methaan en ammoniak in de veehouderij te reduceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/4/cid614010_mestscheiden21.png", "width": 582, "height": 431, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-09T12:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T12:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken", "webi_integraalaanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Fokken, Methaanuitstoot", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601546", "title": "Hoe meet je de emissies uit een open stal?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/hoe-meet-je-de-emissies-uit-een-open-stal-2.htm" }, "lead": "Minder emissies van ammoniak en methaan. Dat is waar het nu allemaal om draait in de veehouderij. Maar hoe gaat het meten van die emissies in z’n werk? Hoe weten we nu hoe hoog de concentraties zijn? En vooral; hoe kan je die stofjes meten in een open melkveestal? Dan waait alles toch weg?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/3/cid601546_190118_WUR_1165.jpg", "width": 1500, "height": 1001, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-05T08:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-01T15:59+02:00", "expiration_date": "2027-07-05T15:38+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken", "news_pv", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "ammoniak", "methane_emission", "news_wu", "stikstof_nitrogen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanemissie, Metingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601553", "title": "Integraal maatregelenpakket op sectorniveau kan reductie van 28% ammoniak emissie uit de melkveehouderij opleveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-maatregelenpakket-op-sectorniveau-kan-reductie-van-28-ammoniak-emissie-uit-de-melkveehouderij-opleveren-1.htm" }, "lead": "Dit blijkt uit de doorrekening die Wageningen University & Research gemaakt heeft in opdracht van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie, Rabobank en NAJK. De opdrachtgevers hebben gevraagd om een integraal pakket aan maatregelen door te rekenen op verwachte reductie van ammoniakemissie uit de Nederlandse melkveehouderij, inclusief de bijbehorende economische consequenties. Bij de doorrekening is uitgegaan van een basisscenario rond de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse melkveesector waarbij het huidige beleid en gedrag worden voortgezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/e/cid601553_shutterstock_1668760900.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-07T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-02T07:43+02:00", "expiration_date": "2026-06-07T15:00+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken", "webi_verantwoordeveehouderij", "livestock_environment", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "ammoniak", "webi_melkveefondsprojecten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniakemissie, Maatregelen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601692", "title": "Koeien & Kansen-ondernemers verkennen maatregelen methaanreductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/koeien-kansen-ondernemers-verkennen-maatregelen-methaanreductie-1.htm" }, "lead": "Binnen het project Koeien & Kansen werken veehouders aan reductie van de uitstoot van het broeikasgas methaan. Op deze bedrijven zijn plannen opgesteld en metingen uitgevoerd om te kijken welke effecten rantsoenveranderingen hebben op de uitstoot van methaan. Daarnaast is in 2020 een verkennende modelstudie gedaan voor 3 bedrijven op zand, klei en veen. Gekeken is welke methaanreductie op korte termijn (binnen een jaar) en welke op langere termijn (na de uitwerking van teeltmaatregelen) mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/7/cid601692__greenfeed%2520buiten%25202_daf98636_750x400.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-27T15:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-01T15:58+02:00", "expiration_date": "2026-05-27T15:44+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_integraal_aanpakken", "middle", "webi_verantwoordeveehouderij", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "dairy", "ktc_de_marke", "animal_breeding_genomics", "methane_emission" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592227", "title": "Toetsen van maatregelen om uitstoot van methaan en ammoniak te reduceren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/toetsen-van-maatregelen-om-uitstoot-van-methaan-en-ammoniak-te-reduceren-2.htm" }, "lead": "De Nederlandse veehouderij staat voor de opgave om de emissie van ammoniak en methaan te reduceren. Het zogenaamde voerspoor is voor (een groot) deel bepalend voor de emissie van ammoniak en methaan. De Koeien & Kansen-ondernemers hebben in 2020 geprobeerd via het voerspoor de gestelde doelen voor ammoniak en methaan te realiseren. Zij hebben de praktische inpasbaarheid van maatregelen getoetst op hun bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/b/592225_fullimage_toetsen%20van%20maatregelen%20om%20uitstoot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-05-06T14:02+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601596", "title": "Terugblik op webinar ‘Stal van de Toekomst’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-op-webinar-stal-van-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "Vrijdag 23 april werd het webinar ‘Stal van de Toekomst’ georganiseerd. Centraal stond een systeem waarbij met behulp van dagontmesting emissies worden gereduceerd en tegelijk diergezondheid en arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Als organisatie kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst waarop we veel enthousiaste reacties ontvingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/3/cid601596_Screenshot%25202021-04-30%2520at%252013.28.43.png", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-30T12:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stallen, Mest, Emissies", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592281", "title": "Methaan en ammoniak in een integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/methaan-en-ammoniak-in-een-integrale-aanpak-3.htm" }, "lead": "Integraal aanpakken werkt aan praktijkgerichte oplossingen die de methaan- én ammoniakemissies terugdringen. Maatregelen die aansluiten op de bedrijfsvoering en die geen negatief effect hebben op rentabiliteit, dierenwelzijn of biodiversiteit. Maar hoe ontstaan ammoniak en methaan en wat zijn de verschillen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/2/592280_fullimage_methaan%20en%20ammoniak%20in%20een%20integrale%20aanpak.png", "width": 1146, "height": 1140, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T15:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak, Methaan", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592278", "title": "Verschillen in emissies bieden aanknopingspunten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/verschillen-in-emissies-bieden-aanknopingspunten-2.htm" }, "lead": "Emissies in Nederland worden momenteel berekend aan de hand van modellen. Dit geldt ook voor de emissies in de veehouderij. Nu we de emissies serieus willen terugdringen, is het noodzakelijk om in meer detail te weten waar emissies te beïnvloeden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T15:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissies", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592270", "title": "InDeSpotlight: Gerard Migchels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/indespotlight-gerard-migchels-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": {"error": "no image selected"}, "publication_date": "2021-04-29T15:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-01T08:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593797", "title": "Even voorstellen: Integrale aanpak emissies veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/even-voorstellen-integrale-aanpak-emissies-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Nederland heeft zich in het Klimaatakkoord verplicht om ambitieuze doelen te halen. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot met 49% zijn verlaagd. Ook de veehouderij zal daaraan moeten bijdragen door de emissie van methaan te verkleinen. Naast het terugdringen van de methaanuitstoot ligt er ook een opgave om de emissie van ammoniak te beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/0/593796_fullimage_even%20voorstellen%20integrale%20aanpak%20emissies%20veehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T13:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integraal aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593793", "title": "Netwerk Praktijkbedrijven van start met 116 deelnemers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/netwerk-praktijkbedrijven-van-start-met-116-deelnemers-1.htm" }, "lead": "Het Netwerk Praktijkbedrijven is inmiddels met 116 deelnemers van start gegaan. Daarbij ligt de focus op het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. Wat zijn de verschillen tussen de drie soorten praktijkbedrijven (onderzoeksbedrijven, demonstratiebedrijven en ambassadeurs)?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/f/593794_fullimage_netwerk%20praktijkbedrijven%20van%20start%20met%20116%20deelnemers.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T13:40+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-05T06:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593791", "title": "Op zoek naar een koe die weinig methaan ademt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/op-zoek-naar-een-koe-die-weinig-methaan-ademt-1.htm" }, "lead": "Eén van de grootste opgaven voor de veehouderij is om de uitstoot van methaan te reduceren. In de pens van de koe ontstaat methaan bij het verteren van het voer. Deze methaan verlaat de koe voor een groot deel via de adem, en voor een klein deel via de mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/b/7/593792_fullimage_op%20zoek%20naar%20een%20koe%20die%20weinig%20methaan%20ademt.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T13:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-05T06:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593785", "title": "De potentie van gras voor emissiereductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/de-potentie-van-gras-voor-emissiereductie-1.htm" }, "lead": "Goed grasmanagement en een goed uitgevoerde beweiding kunnen bijdragen aan het verlagen van emissies. Hoe dat zit, wordt nu door Wageningen University & Research samen met melkveehouders verder onderzocht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/3/b/593789_fullimage_de%20potentie%20van%20gras%20voor%20emissiereductie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiereductie, Beweiden", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643108", "title": "Interactieve bijeenkomst over SABE-regeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interactieve-bijeenkomst-over-sabe-regeling-1.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft in 2020 de subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) ingesteld. In het kader van deze regeling kunnen veehouders ook geadviseerd worden over emissiereductie in de veehouderij, een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma Integraal aanpakken. De adviseur moet hiervoor wel opgenomen zijn in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS register) dat bijgehouden wordt door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/0/cid643108_1649237552900_ZEDD-Schuttelaar%26Partners_108.jpg", "width": 3600, "height": 2514, "focuspoint-x": 1485, "focuspoint-y": 1290, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T11:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Subsidiergeling, emissiereductie", "target_audience_abstract": "Bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614391", "title": "Meld je aan voor de nieuwsbrief van Integraal Aanpakken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/meld-je-aan-voor-de-nieuwsbrief-van-integraal-aanpakken-1.htm" }, "lead": "Praktijkgerichte oplossingen vinden die bijdragen aan een duurzame toekomst voor de veehouderij. Met dát doel voor ogen is het onderzoeksprogramma ‘Integraal aanpakken’ van start gegaan. Binnenkort verschijnt de eerste editie van de nieuwsbrief vanuit het programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-20T06:40+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "integraal_aanpakken_dierspoor", "integraal_aanpakken_voerspoor", "integraal_aanpakken_stalspoor", "integraal_aanpakken_mestspoor", "integraal_aanpakken_melkvee", "integraal_aanpakken_varkens", "integraal_aanpakken_geiten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "integraal_aanpakken_dierspoor", "integraal_aanpakken_geiten", "integraal_aanpakken_melkvee", "integraal_aanpakken_mestspoor", "integraal_aanpakken_stalspoor", "integraal_aanpakken_varkens", "integraal_aanpakken_voerspoor" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integraal aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593822", "title": "Wat zijn referentiewaarden?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/wat-zijn-referentiewaarden-1.htm" }, "lead": "Wekelijks komen er veel vragen binnen bij het Netwerk Praktijkbedrijven. Elke nieuwsbrief wordt één vraag uitgelicht. Deze keer is dat: ‘Binnen het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 40 bedrijven aan de slag met het reduceren van ammoniak- en methaanemissies met een doelstelling van 15 tot 30%. Hoe zijn deze percentages tot stand gekomen en vanaf welk moment geldt deze referentiewaarde?’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/1/593813_fullimage_wat%20zijn%20referentiewaarden.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T15:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Referentiewaarden, Doelstellingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593810", "title": "Maak kennis met de bedrijfsbegeleiders van Netwerk Praktijkbedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/maak-kennis-met-de-bedrijfsbegeleiders-van-netwerk-praktijkbedrijven-1.htm" }, "lead": "De 10 onderzoeksbedrijven en 30 demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven krijgen tijdens het project ieder intensieve begeleiding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/c/593811_fullimage_maak%20kennis%20met%20de%20bedrijfsbegeleiders.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T14:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Praktijkbedrijven", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593806", "title": "Focus op de boer en niet op de vloer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/focus-op-de-boer-en-niet-op-de-vloer-1.htm" }, "lead": "Niet op één onderdeel sturen, maar de uitdagingen waar de melkveehouderij voor staat in samenhang oppakken. Voor Gerard Migchels, onderzoeker aan Wageningen Livestock Research en mede- projectleider van Netwerk Praktijkbedrijven is het de enige manier om landbouw met toekomstwaarde te realiseren. “Als het om emissiereductie gaat, moet je met alles aan de slag.”", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/5/593808_fullimage_focus%20op%20de%20boer%20en%20niet%20op%20de%20vloer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Maatregelen, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593803", "title": "Een ‘integrale’ aanpak: hoe doe je dat?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/een-integrale-aanpak-hoe-doe-je-dat-1.htm" }, "lead": "Netwerk Praktijkbedrijven maakt onderdeel uit van het overkoepelende programma ‘Integraal Aanpakken’ als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid. Een “integrale aanpak” klinkt goed. Maar wat houdt zo’n aanpak precies in als het om ammoniak en methaan gaat? En waarom gaat het Netwerk vooralsnog niet direct aan de slag met voermaatregelen? Heleen van Kernebeek, onderzoeker bij WUR, legt dit uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/4/593802_fullimage_heleen%20van%20kernebeek.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T14:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integraal aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598733", "title": "3 typen praktijkbedrijven in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/3-typen-praktijkbedrijven-in-beeld-1.htm" }, "lead": "Het Netwerk Praktijkbedrijven is inmiddels met 116 deelnemers van start gegaan. Daarbij ligt de focus op het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. In de rubriek ‘Praktijkbedrijf in beeld’ geven we steeds een ander kijkje achter de schermen bij deze bedrijven. Maar voordat we dat doen, vertellen we in deze eerste editie van de nieuwsbrief eerst wat over de verschillen tussen de drie soorten praktijkbedrijven: onderzoeksbedrijven, demonstratiebedrijven en ambassadeurs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/5/598732_fullimage_netwerk.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T13:04+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bedrijfsvoering", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601751", "title": "Interactieve bijeenkomst LLTB over SABE-regeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interactieve-bijeenkomst-lltb-over-sabe-regeling-2.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft in 2020 de subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) ingesteld. In het kader van deze regeling kunnen veehouders ook geadviseerd worden over emissiereductie in de veehouderij, een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma Integraal aanpakken. De adviseur moet hiervoor wel opgenomen zijn in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS register) dat bijgehouden wordt door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/9/cid601751_ZEDD-Schuttelaar%2526Partners_108.jpg", "width": 3600, "height": 2514, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-13T16:23+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "SABEr-regeling", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598749", "title": "Flink meer methaan in kelder onder emissiearme vloer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/flink-meer-methaan-in-kelder-onder-emissiearme-vloer-1.htm" }, "lead": "In de kelder van een melkveebedrijf met een emissiearme vloer is de gemiddelde methaanconcentratie flink hoger dan onder een traditionele roostervloer. Dat is een eerste indicatie uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV. Maar omdat het maar om twee bedrijven gaat, zijn hier nog geen definitieve conclusies aan te verbinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/598734_fullimage_emissiearme%20koeien.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Jolan Chapin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jolanchapin-8631146", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-03-16T13:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiearme vloer, Methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599919", "title": "Zeewier als methaanremmer niet vrij van risico’s", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/zeewier-als-methaanremmer-niet-vrij-van-risicos-2.htm" }, "lead": "Methaan is een sterk broeikasgas dat koeien uitademen. Eén van de mogelijke manieren om methaanuitstoot door koeien te beperken is door de dieren het zeewier Asparagopsis taxiformis te voeren. Deze zeewiersoort bevat hoge concentraties bromoform, een stof die de vorming van methaan in de pens van de koe tegengaat. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat bromoform vervolgens in de melk en de urine van de koe terecht kan komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/3/8/599918_fullimage_koeien%20voer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-03-15T14:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T16:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zeewier, Methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601863", "title": "Resultaten workshops: kansen en belemmeringen voor adoptie van technieken voor verlaging methaanemissie uit mest in melkveestallen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/resultaten-workshops-kansen-en-belemmeringen-voor-adoptie-van-technieken-voor-verlaging-methaanemissie-uit-mest-in-melkveestallen-1.htm" }, "lead": "De melkveehouderij staat voor de uitdaging om bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en emissies van broeikasgassen te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en bij voorkeur het rendement verbeteren. Wageningen Livestock Research (onderdeel van Wageningen University & Research), LTO Projecten en een aantal veehouders en adviseurs hebben in twee online workshops de mogelijkheden voor praktijkrijpe combinaties van specifiek stal- en mestmaatregelen verkend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/601862_fullimage_stal%20overzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-02-15T17:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T16:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie, Technieken, Praktijkonderzoek", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600571", "title": "De rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/de-rol-van-stalsystemen-binnen-de-integrale-aanpak-1.htm" }, "lead": "De veehouderij in Nederland staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. Het ministerie van LNV wil zorgen voor werkbare oplossingen en financiert daarom het onderzoek naar een integrale aanpak om emissies terug te dringen. De bestaande kaders en doelen op het gebied van onder andere milieu, koeien in de wei, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, zijn daarbij randvoorwaarden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/600570_fullimage_varkensstal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-02-15T15:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T16:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stalsystemen, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600575", "title": "115 melkveehouders starten in Netwerk Praktijkbedrijven met integrale aanpak ammoniak en methaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/115-melkveehouders-starten-in-netwerk-praktijkbedrijven-met-integrale-aanpak-ammoniak-en-methaan-2.htm" }, "lead": "In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniakemissies en methaanemissie fors gereduceerd te zijn. Hoe haalbaar is dat in de praktijk? In het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 115 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag. Door praktijkonderzoek en een integrale aanpak werken zij samen aan een pakket van maatregelen waarmee ammoniak- en methaanemissies tegelijkertijd reduceerbaar zijn. Het netwerk is een onderdeel van een brede programmatische aanpak van methaan en ammoniak in de melkveehouderij gefinancierd door LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/3/600574_fullimage_koe%20vooraanzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-01-27T15:13+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T10:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak, Methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600578", "title": "Netwerk Praktijkbedrijven onderzoekt emissie na verdunnen van mest", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/netwerk-praktijkbedrijven-onderzoekt-emissie-na-verdunnen-van-mest-1.htm" }, "lead": "Gerard Migchels, onderzoeker bij Wageningen University & Research is nauw betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in totaal 130 melkveebedrijven de komende 4 jaar werken aan het verlagen van ammoniak- en methaanemissies. Het aanlengen van mest met water is één van de maatregelen waar aan gedacht kan worden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/e/600577_fullimage_koeien%20stal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-01-19T15:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_mestverwaarding" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mestverdunning, Emissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601865", "title": "Aan de slag met duurzame veehouderij tijdens Masterclass Klimaatbijeenkomsten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/aan-de-slag-met-duurzame-veehouderij-tijdens-masterclass-klimaatbijeenkomsten-1.htm" }, "lead": "Met de Masterclass Klimaatbijeenkomsten gaat ZLTO integraal aan de slag met verduurzaming van de melkveehouderij, waarbij samen met melkveehouders en deskundigen inzicht wordt verkregen in de verschillende kansen en mogelijkheden om te verduurzamen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/5/8/601864_fullimage_masterclass%20klimaatbijeenkomsten.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-12-24T17:27+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T10:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaat", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601867", "title": "Webinar Integraal Aanpakken in de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/webinar-integraal-aanpakken-in-de-veehouderij-2.htm" }, "lead": "Meer dan 130 mensen waren op donderdag 10 december aanwezig bij het webinar over de eerste resultaten van de onderzoeken Veehouderij & Klimaat en Integraal Aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/1/f/601866_fullimage_varkens%20stal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-12-21T17:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Klimaat, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600580", "title": "Agrifirm: 'Luchtwasser speelt rol in integraal stalconcept'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/agrifirm-luchtwasser-speelt-rol-in-integraal-stalconcept-1.htm" }, "lead": "Agrifirm ontwikkelt een integraal stalconcept. Aan de basis daarvan staat een snelle afvoer van verse mest die is verdund met een ammoniakarme vloeistof. Een ammoniakstripper, warmtewisselaar, chemische luchtwasser en mestbewerking maken er ook deel van uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/8/d/600579_fullimage_agrifirm.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Agrifirm", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-12-21T15:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissie, Luchtwasser", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600582", "title": "Integrale aanpak van emissie uit veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integrale-aanpak-van-emissie-uit-veehouderij-1.htm" }, "lead": "De Nederlandse veehouderijsector heeft al flinke stappen gezet om de emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen, maar er kan meer. Het onderzoeksproject ‘Integraal aanpakken’ zoekt naar nieuwe kennis en maatregelen waar veehouders in de praktijk mee aan de slag kunnen. Vandaag is een portal gelanceerd waar kennis gebundeld wordt.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/d/1/600581_fullimage_koeien%20weide.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-12-10T15:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600587", "title": "Onderzoek: veel verschillen in emissies veehouderijen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/onderzoek-veel-verschillen-in-emissies-veehouderijen-1.htm" }, "lead": "Er zijn grote verschillen in methaanuitstoot tussen veehouderijen. Ook koeien stoten niet allemaal evenveel methaan uit. Die verschillen bieden aanknopingspunten om de emissies van methaan te reduceren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Veehouderij & Klimaat’, uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met partners, en gefinancierd door het ministerie van LNV. In vervolgonderzoek Integraal Aanpakken dat deze partijen nu opstarten, willen onderzoekers de verschillen verklaren en praktisch werkbare maatregelen ontwikkelen voor de diverse type veehouderijen. Zo kunnen veehouders hun bedrijf rendabel aanpassen aan de opgaven voor klimaat en stikstof.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/f/c/600585_fullimage_onderzoeker%20hendrik%20jan%20van%20dooren.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-12-09T15:56+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600584", "title": "Publieksversie onderzoeksresultaten ‘Veehouderij & Klimaat’ gepubliceerd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/publieksversie-onderzoeksresultaten-veehouderij-klimaat-gepubliceerd-1.htm" }, "lead": "In het online magazine ‘Resultaten onderzoek Veehouderij & Klimaat kan iedere veehouder, erfbetreder of andere geïnteresseerde de eerste resultaten van het onderzoek nalezen. Verspreid over tien hoofdstukken wordt verteld wat de resultaten zijn van metingen naar emissies van o.a. methaan en ammoniak op veehouderijbedrijven en het effect van bepaalde reductiemaatregelen op het niveau van voer, dier, stal & mest. Door gebruik van visuals en video’s zijn de resultaten toegankelijk voor iedere lezer. Doel van het onderzoek is om praktische aanknopingspunten voor verdere verduurzaming van de veehouderij te vinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/0/600583_fullimage_onderzoeker%20andr%C3%A9%20bannink.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-12-09T15:47+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoeksresultaten, Klimaat, Veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601037", "title": "Sbv-regeling: subsidie voor investering in innovatieve en duurzame stallen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/sbv-regeling-subsidie-voor-investering-in-innovatieve-en-duurzame-stallen-1.htm" }, "lead": "Veehouders kunnen subsidie krijgen om minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof uit te stoten. Van 2020 tot 2030 is hiervoor € 172 miljoen beschikbaar via de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/7/601036_fullimage_koeien%20duurzame%20stallen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "? Integraal aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-12-08T16:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Subsidies, verduurzaming", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614594", "title": "Onderzoek naar lagere mestemissies in volle gang", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/onderzoek-naar-lagere-mestemissies-in-volle-gang-1.htm" }, "lead": "Melkveehouders kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het verminderen van methaan- en ammoniakemissies. Over grasland op zandgrond uitrijden van met water verdunde mest met een zodenbemester, is een kansrijke mogelijkheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/5/5/610546_fullimage_mest%20uitrijden.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Mest uitrijden - Pascvii via Pixabay", "photographer": "Pascvii", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/pascvii-2888153/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/landbouw-landelijk-bevruchting-6533227/", "keywords": [ "kale akker", "bevruchting", "akker", "tractor", "mest" ] }, "publication_date": "2020-07-07T17:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mest-emissiereductie, Monitoring", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614595", "title": "Zoektocht naar verband tussen uitstoot methaan en fokkerij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/zoektocht-naar-verband-tussen-uitstoot-methaan-en-fokkerij-1.htm" }, "lead": "Met een sniffer wordt de methaan- en kooldioxideconcentratie gemeten in de lucht die de koeien uitademen. Deze metingen vinden op 18 melkveebedrijven in Nederland plaats, waaronder op zes Koeien & Kansen-bedrijven. Op het bedrijf van Rijk Baltus zijn al 1,5 jaar concentratiemetingen verricht. Deze metingen dragen bij aan het in beeld brengen van de verschillende methaanemissies tussen koeien en erfelijkheid daarvan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/601862_fullimage_stal%20overzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-05-18T17:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:36+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie, Fokkerij", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614596", "title": "Ervaringen met methaanmetingen op Koeien & Kansen-bedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/ervaringen-met-methaanmetingen-op-koeien-kansen-bedrijven-1.htm" }, "lead": "Het project Koeien & Kansen is in 2018 gestart met het meten van de methaanemissie van koeien. Daarbij is gebruik gemaakt van de Greedfeed, die de hoeveelheid methaan bepaalt die uit de neus en de bek van de koe komt. Ondertussen heeft de Greenfeed op alle Koeien & Kansen bedrijven methaanmetingen gedaan. Deze gegevens worden nu op verschillende onderdelen geanalyseerd door onderzoekers van Wageningen Livestock Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/7/601036_fullimage_koeien%20duurzame%20stallen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "? Integraal aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-04-06T17:40+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanmetingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615729", "title": "Nieuw onderzoek rondom microbioom en methaan gestart", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/nieuw-onderzoek-rondom-microbioom-en-methaan-gestart-1.htm" }, "lead": "In september 2019 is een nieuw onderzoek met de titel 'Microbioom: reductie van methaan en ammoniak uit de veestapel' van start gegaan. Hierin is aandacht voor de invloed van het microbioom op methaanemissie. Projectleider Leon Sebek van Wageningen Livestock Research ziet mogelijkheden om de uitstoot van methaan én ammoniak te reduceren door het microbioom van de koe te beïnvloeden. In zijn onderzoek combineert hij datasets en pilots om inzicht in het microbioom te krijgen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2020-01-21T19:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Microbioom, Methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615728", "title": "Onderzoek naar effect van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/onderzoek-naar-effect-van-natuurinclusief-boeren-op-methaan-en-ammoniakemissies-1.htm" }, "lead": "In september 2019 is een nieuw onderzoek gestart naar de invloed van natuurinclusief boeren op de emissie van ammoniak en methaan. Onderzoekers Leon Sebek en Gerard Michels van Wageningen Livestock Research zijn verantwoordelijk voor dit onderzoek met de titel 'Natuurinclusieve kringlooplandbouw: reductie enterisch methaan en ammoniak’. Het onderzoek richt zich op het verzamelen van data en het in kaart brengen van het reductiepotentieel via een natuurinclusieve bedrijfsvoering in de melkveehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/3/614459_fullimage_koeien%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock", "photographer": "Erik de Graaf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-cows-78663463", "keywords": [ "koe", "koeien", "polder", "melkvee", "gras", "weiland" ] }, "publication_date": "2020-01-21T19:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuurinclusieve landbouw, Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615730", "title": "Proef met frequent mixen in praktijkstal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/proef-met-frequent-mixen-in-praktijkstal-1.htm" }, "lead": "De eerste meetperiode in de praktijkstal op Dairy Campus in het kader van het project ‘Effect van het frequent mixen van mest op emissies’ zit erop. Met deze metingen proberen we inzicht te krijgen in het effect van frequent mixen van mest op de emissies van methaan, lachgas, koolstofdioxide en ammoniak uit een melkveestal.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/a/615732_fullimage_d08a8cc9-7bf1-459f-861d-89b085b2f5ca_c023caae-7e9b-4b98-accb-1237addfece9_dairycampus_e4c397e6_490x330_b32c79f7_750x400.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dairy Campus - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Proef-met-frequent-mixen-in-praktijkstal.htm", "keywords": [ "koe", "dairy campus", "melkvee" ] }, "publication_date": "2019-12-19T19:48+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Frequent mixen, Emissies", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615727", "title": "Proef met meten emissies bij verschillende stalsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/proef-met-meten-emissies-bij-verschillende-stalsystemen-1.htm" }, "lead": "Op de Dairy Campus vindt een proef plaats met het meten van emissies van methaan, lachgas en ammoniak bij dichte vloer en een beluchte strostal. Dit gebeurt in de milieustal op de proeflocatie in Leeuwarden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/a/615088_fullimage_860aae66-d498-4456-a797-5e201c7bb9bc_img-20190305-wa0006_e28b3482_530x357%20%281%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stalvloer - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ministerie-onderzoekt-gasvorming-in-mestkelder.htm", "keywords": [ "stalvloer", "mest", "mestkelder" ] }, "publication_date": "2019-12-18T19:30+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stalsystemen, Metingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615717", "title": "Metingen mestkeldergassen op bedrijven met traditionele en emissiearme vloer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/metingen-mestkeldergassen-op-bedrijven-met-traditionele-en-emissiearme-vloer-1.htm" }, "lead": "Op twee melkveebedrijven meet CLM komend jaar de concentraties van mestkeldergassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/a/615051_fullimage_e1938108-b73c-4acc-bb02-d3719f1e574d_img_5898_a0055b00_750x400%20%281%29.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koeienstal - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/show/metingen-mestkeldergassen-op-bedrijven-met-traditionele-en-emissiearme-vloer.htm", "keywords": [ "koeien", "stal", "melkvee" ] }, "publication_date": "2019-12-17T18:05+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-08T13:45+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mestkelder, Metingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615718", "title": "Affakkelen methaan als klimaatmaatregel veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/affakkelen-methaan-als-klimaatmaatregel-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Bij proeven om de methaanemissie van rundveebedrijven te beperken, zijn onderzoekers van Wageningen University & Research begonnen met het affakkelen van methaan vanuit een mestzak.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/8/615087_fullimage_0775f5b5-dde9-47cd-b548-78aff4ec8ece_acd9bebc-a104-4b13-80c7-3e87fbc63c28_190206_wur_methaan%2520meten_0253_jpg_90034f00_490x330_e5c3ff7f_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Methaanmeting - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Hoe-warmer-hoe-meer-emissie.htm", "keywords": [ "integraal aanpakken", "methaan", "metingen" ] }, "publication_date": "2019-12-12T18:20+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T18:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615719", "title": "Meten van emissies bij verschillende stalsystemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/meten-van-emissies-bij-verschillende-stalsystemen-1.htm" }, "lead": "Half juli is op Dairy Campus een start gemaakt met het meten van emissies van methaan, lachgas en ammoniak bij dichte vloer en een beluchte strostal. Dit gebeurt in de milieustal op deze proeflocatie in Leeuwarden. Er zijn hiervoor verschillende aanpassingen gedaan aan het vloersysteem. Deze meetronde is een onderdeel in het project ‘Effect van dichte vloeren op de emissie van broeikasgassen uit een melkveestal’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/7/601036_fullimage_koeien%20duurzame%20stallen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "? Integraal aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2019-12-11T18:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T18:31+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissies, Metingen, Stalsystemen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615720", "title": "Video: Methaan uit mest verbranden om klimaat-impact te reduceren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/video-methaan-uit-mest-verbranden-om-klimaat-impact-te-reduceren-1.htm" }, "lead": "Op het erf van de familie Van Roessel uit Haarsteeg (NB) loopt een onderzoek naar methaanuitstoot. Een fakkel moet gevormd methaan omzetten in koolstofdioxide. Het is één van de drie methaanreducerende proeven van Wageningen University & Research op boerenbedrijven in opdracht van het ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/c/e/600577_fullimage_koeien%20stal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2019-12-10T18:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T18:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanreductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615722", "title": "Melkveehouder verstookt honderden kuubs methaan per dag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/melkveehouder-verstookt-honderden-kuubs-methaan-per-dag-1.htm" }, "lead": "Melkveehouder Peter van Roessel uit het Brabantse Haarsteeg loopt voorop met het affakkelen van methaan. Het snel scheiden van mest is een belangrijke sleutel tot succes.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/a/615088_fullimage_860aae66-d498-4456-a797-5e201c7bb9bc_img-20190305-wa0006_e28b3482_530x357%20%281%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stalvloer - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ministerie-onderzoekt-gasvorming-in-mestkelder.htm", "keywords": [ "stalvloer", "mest", "mestkelder" ] }, "publication_date": "2019-11-26T18:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie, Affakkelen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615721", "title": "Methaan reduceren? Mest zo snel mogelijk in opslag", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/methaan-reduceren-mest-zo-snel-mogelijk-in-opslag-1.htm" }, "lead": "Met drie proefopstellingen op drie locaties in het land willen onderzoekers de methaanuitstoot uit de externe mestopslag in kaart brengen. Dit gebeurt in het kader van het klimaatonderzoek, in opdracht van het ministerie van LNV. Ondanks de kinderziektes zijn de eerste resultaten met het affakkelen van biogas uit de mestzak hoopgevend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/2/8/615087_fullimage_0775f5b5-dde9-47cd-b548-78aff4ec8ece_acd9bebc-a104-4b13-80c7-3e87fbc63c28_190206_wur_methaan%2520meten_0253_jpg_90034f00_490x330_e5c3ff7f_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Methaanmeting - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Hoe-warmer-hoe-meer-emissie.htm", "keywords": [ "integraal aanpakken", "methaan", "metingen" ] }, "publication_date": "2019-11-26T18:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T18:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie, Proefopstellingen, Klimaat", "target_audience_abstract": "Veehouder, Akkerbouwer", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615723", "title": "Onderzoek naar gassen mestkelder", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/onderzoek-naar-gassen-mestkelder-1.htm" }, "lead": "Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) laat onderzoek doen naar de vorming van methaan, zwavelwaterstof en ammoniak onder vloeren en melkstallen. Hiermee kunnen veiligheidsrisico's beter in kaart worden gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/6/a/615088_fullimage_860aae66-d498-4456-a797-5e201c7bb9bc_img-20190305-wa0006_e28b3482_530x357%20%281%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Stalvloer - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/nieuws/Ministerie-onderzoekt-gasvorming-in-mestkelder.htm", "keywords": [ "stalvloer", "mest", "mestkelder" ] }, "publication_date": "2019-10-31T19:01+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:05+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiearme vloer", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615724", "title": "Stalvloer heeft waarschijnlijk geen invloed op de uitstoot van methaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/stalvloer-heeft-waarschijnlijk-geen-invloed-op-de-uitstoot-van-methaan-1.htm" }, "lead": "Het gebruik van een dichte vloer voor ammoniakreductie of een reguliere roostervloer in melkveestallen heeft waarschijnlijk geen invloed op de uitstoot op methaan. Dat vertelde onderzoeker Nico Ogink van Wageningen Livestock Research donderdag tijdens een workshop Onderzoek Veehouderij & Klimaat op het melkveebedrijf van Johan Vernooij in Werkhoven (UT).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/a/615051_fullimage_e1938108-b73c-4acc-bb02-d3719f1e574d_img_5898_a0055b00_750x400%20%281%29.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koeienstal - via WUR", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "WUR", "source_info_hyperlink": "https://www.wur.nl/nl/show/metingen-mestkeldergassen-op-bedrijven-met-traditionele-en-emissiearme-vloer.htm", "keywords": [ "koeien", "stal", "melkvee" ] }, "publication_date": "2019-10-21T19:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-13T19:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stalvloer, Methaanuitstoot", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }