{ "type": "page", "identifier": "page_18552453", "title": "Nieuws", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsoverzicht.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuwsoverzicht", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsoverzicht.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "overview_page", "name": "Overzichtspagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "" }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "identifier": "element_19696023", "type": "contentitemslist", "subtype": "normal", "title": "", "mediaitems": [ { "identifier": "mediaitem_902924", "title": "Tussenresultaten praktijkmetingen bekend van onderzoek ammoniak- en methaanemissies uit melkveestallen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/tussenresultaten-praktijkmetingen-bekend-van-onderzoek-ammoniak-en-methaanemissies-uit-melkveestallen.htm" }, "lead": "De emissie van methaan en ammoniak van melkveebedrijven in het project Netwerk Praktijkbedrijven blijkt duidelijk lager te zijn dan in eerder onderzoek is gemeten. Tegen de verwachting in is de emissie van ammoniak in de drie meetjaren wel licht gestegen. Dat blijkt uit het rapport “Emissies van ammoniak en methaan uit melkveestallen in het Netwerk Praktijkbedrijven”, waarin de eerste resultaten van de stalmetingen beschreven zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/4/7/902925_fullimage_dsc01249%20%281%29.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": 601, "focuspoint-y": 374, "alternative_text": "koeien in stal - ©LTO", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "©LTO", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["integraal aanpakken"] }, "publication_date": "2024-06-14T08:10+02:00", "lastmodified_date": "2024-06-14T09:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_880970", "title": "Voeradditieven om methaanemissies door melkvee te reduceren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/voeradditieven-om-methaanemissies-door-melkvee-te-reduceren.htm" }, "lead": "Tijdens de COP26 heeft Nederland zich gecommitteerd aan de Global Methane Pledge, met als doel de methaanuitstoot tegen 2030 met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van 2020. Een significante bron van methaanuitstoot in Nederland is afkomstig van koeien, die ongeveer 45% van de totale methaanemissie voor hun rekening nemen. Het voeren van additieven of vetsupplementen aan melkvee draagt bij aan de reductie van methaanuitstoot.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/0/819811_fullimage_istock-1194292313.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Hoofden van koeien in een rij in een schuur tijdens de voedertijd, Clara Bastian", "photographer": "Clara Bastian", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/ClaraBastian?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/hoofden-van-koeien-in-een-rij-in-een-schuur-tijdens-de-voedertijd-gm1194292313-340014235?phrase=melkvee+nederland", "keywords": [ "veevoer", "tractor" ] }, "publication_date": "2024-05-24T11:15+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-24T11:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [{ "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "methaan, emissie, voer", "target_audience_abstract": "melkveehouders, adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_879828", "title": "Emissiereductie methaan, ammoniak en geur in varkensstallen met dagontmesting – het vervolg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/emissiereductie-methaan-ammoniak-en-geur-in-varkensstallen-met-dagontmesting-het-vervolg.htm" }, "lead": "De Nederlandse veehouderij staat voor de uitdaging om zijn uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen als onderdeel van het Klimaatakkoord, met als doel een reductie van 49% in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. Methaan, dat ongeveer 20% bijdraagt aan het broeikaseffect, is een van de belangrijkste gassen die in de veehouderij worden uitgestoten, voor varkens met name door mestopslag. In een onderzoek door Paria Sefeedpari en Andre Aarnink van Wageningen Livestock Research wordt gezocht naar de beste methode om methaanemissies uit varkensmest bij de bron te reduceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/f/8/879832_fullimage_office%20use%20150%20dpi-img_2640%20%282%29.jpg", "width": 871, "height": 581, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen in stal via Brand Portal WUR", "photographer": "©Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=07F49E66-0396-4511-91F5FD48A1EEBBA8", "keywords": [ "varken", "pig" ] }, "publication_date": "2024-05-23T10:38+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-24T11:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "emissiereductie, broeikasgassen, geur, varkensstal", "target_audience_abstract": "varkenshouders, adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_872086", "title": "Werking en aandachtspunten bij verschillende methaanoxidatie technieken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/werking-en-aandachtspunten-bij-verschillende-methaanoxidatie-technieken.htm" }, "lead": "In mest kunnen gassen ontstaan door omzetting van bacteriën of door chemische processen. Methaan is een van de gassen die kunnen ontstaan en vrijkomen. Methaan is een broeikasgas met een ruim 20x sterker effect dan CO2. Binnen het project is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om methaan bij mestopslagen af te vangen om te kunnen omzetten (oxideren) in CO2. Deze omzetting levert dan ongeveer een 10x kleiner effect op de totale broeikasgasuitstoot, de zogenaamde CO2-equivalent. Dit project is een samenwerking tussen WUR, Oonkay, Schuttelaar & Partners en LTO Noord.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/1/3/884227_fullimage_veldfilter.jpg", "width": 720, "height": 480, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veldfilter, buitenopslagen van drijfmest, Hans Oonk via Integraal Aanpakken", "photographer": "Hans Oonk", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2024-05-16T13:51+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-27T12:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [{ "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "mest, mestopslag, methaan", "target_audience_abstract": "melkveehouders, adviseurs, beleidsmakers, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_813149", "title": "Sensortesten in Nederland en Vlaanderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/sensortesten-in-nederland-en-vlaanderen.htm" }, "lead": "Nederlandse overheden en veehouderijsectoren streven naar een verschuiving van middelsturing naar doelsturing in het beleid. Dit betekent een verschuiving van vergunningenbeleid op basis van vaste emissiefactoren die gemiddeldes weergeven, naar een beleid dat focust op emissies op bedrijfsniveau.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/8/813143_fullimage_dsc06223_hr%20%28002%29.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Sensor, Proefboerderij de Marke via Integraal Aanpakken", "photographer": "Proefboerderij de Marke", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["sensortechnologie"] }, "publication_date": "2024-04-02T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-03-28T13:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [{ "title": "Sensor­technologie in de groene sector", "url": "/nl/groenpactdigitech/dossier/sensortechnologie-in-de-groene-sector-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "NH3-sensoren, sensorprotocol, emissies op bedrijfsniveau", "target_audience_abstract": "adviseurs, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_813146", "title": "Spoelen met water: verminderen van ammoniakemissie uit de melkveehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/spoelen-met-water-verminderen-van-ammoniakemissie-uit-de-melkveehouderij.htm" }, "lead": "Om de melkveehouderij duurzamer te maken, zet de sector zich in om de uitstoot van ammoniak en methaan te verminderen. Een manier om ammoniakvorming tegen te gaan is door het spoelen van de roosters met water. Recent onderzoek heeft laten zien dat het spoelen van de een traditionele roostervloer in bestaande stallen de ammoniakuitstoot met wel 40% kan verminderen. Dit is meer dan wat de huidige regels en wetten erkennen. Daarom zijn onderzoekers van Wageningen Livestock Research en Netwerk Praktijkbedrijven samen met enkele melkveehouders een project gestart om hier verandering in te brengen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/2/3/813144_fullimage_20230505_092637%20%28002%29.jpg", "width": 1000, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Spoelen met water, Dairy Campus via Integraal Aanpakken", "photographer": "Dairy Campus", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["ammoniakemissie"] }, "publication_date": "2024-03-29T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-04T09:51+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Milieu­kansen van melkvee­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/milieukansen-van-melkveehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "ammoniak, methaan, spoelen met water, verduurzamen", "target_audience_abstract": "melkveehouders, adviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_810815", "title": "Nieuwe generatie aan zet met ammoniak- en methaanemissiereductie via het voerspoor", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/nieuwe-generatie-aan-zet-met-ammoniak-en-methaanemissiereductie-via-het-voerspoor.htm" }, "lead": "Vanuit verschillende doelstellingen zoals klimaat, natuur en volksgezondheid, moeten de komende jaren emissies van ammoniak en methaan uit de melkveehouderij fors worden gereduceerd. Deze emissies kunnen, op relatief korte termijn, beïnvloed worden via het voer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/9/3/744869_fullimage_istock-1460599618.jpg", "width": 1274, "height": 824, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Jonge boerin voedt koeien in de stal - JackF via iStock", "photographer": "JackF", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/JackF?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/help/licenses", "source_info": "iStock", "source_info_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/foto/young-female-farmer-feeding-cows-on-dairy-farm-gm1460599618-494750868", "keywords": [ "melkveehouderij", "melkkoeien", "stal", "jonge boerin", "toekomst", "generaties" ] }, "publication_date": "2024-03-28T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-04-02T10:40+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "reduceren emissies, voermanagement", "target_audience_abstract": "melkveehouders, adviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_810809", "title": "Graslandmanagement als sleutel tot reductie van methaan- en ammoniakemissies bij melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/graslandmanagement-als-sleutel-tot-reductie-van-methaan-en-ammoniakemissies-bij-melkvee.htm" }, "lead": "Hoe kan een melkveehouder de graskwaliteit inzetten om emissies afkomstig van melkvee te reduceren? En welke informatie mist er nog om een melkveehouder hierover te adviseren? Dat zijn de vragen waar Jantine van Middelkoop en haar collega’s van Wageningen Livestock Research het komende jaar antwoord op willen geven. Dit onderzoek maakt deel uit van het programma 'Integraal Aanpakken' en vormt een van de zes nieuwe studies die begin dit jaar van start zijn gegaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/e/d/609990_fullimage_207.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker op het land - Insa Osterhagen via Pixabay", "photographer": "Insa Osterhagen", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/insapictures-8883526/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "via Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/john-deere-krone-big-pack-1290-xc-3436611/", "keywords": [ "maaien", "veehouderij", "landbouw", "tractor", "trekker", "gras" ] }, "publication_date": "2024-03-26T08:46+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-03T14:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "graslandmanagement, methaan- en ammoniakemissies", "target_audience_abstract": "melkveehouders, adviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_793500", "title": "Fokken voor lagere methaanemissies bij melkvee", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/fokken-voor-lagere-methaanemissies-bij-melkvee.htm" }, "lead": "Welke eigenschappen bepalen de hoeveelheid methaan die via enterische fermentatie door melkkoeien wordt uitgestoten, en kunnen deze eigenschappen worden gebruikt om dieren te fokken die minder methaan uitstoten? Dit is de centrale vraag in het nieuwe onderzoek aangepakt door Birgit Gredler-Grandl, Anouk van Breukelen, Coralia Manzanilla-Pech en Roel Veerkamp van Wageningen Livestock Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/2/7/620729_fullimage_img_2062%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koeien op stal - Eddy Teenstra via WUR Brandportal", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/media/?mediaId=2F2C4FBA-6D69-4EA3-8C6B308AC72214FB", "keywords": [ "koe", "koeien", "melk", "methaan", "stalsysteem", "melkvee", "stal", "ammoniak", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2024-03-12T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-05-03T14:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Milieu­kansen van melkvee­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/milieukansen-van-melkveehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "fokkerij, emissie", "target_audience_abstract": "melkveehouders, adviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_755841", "title": "Terugblik op het symposium 'Bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-op-het-symposium-bedrijfsspecifiek-meten-stalemissies-met-sensoren.htm" }, "lead": "250 experts uit de wetenschap, praktijk en beleid verzamelden op donderdag 25 januari in Ede voor het symposium 'Bedrijfsspecifiek meten van stalemissies met sensoren'. De dag stond volledig in het teken van het delen van de meest recente kennis uit wetenschap, fieldlabs en praktijkcasussen met betrekking tot het meten van stalemissies.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/9/9/cid755841_1706871949369_jaws240125-080.jpg", "width": 1000, "height": 666, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-02-05T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-02-07T21:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "stalemmissie, symposium", "target_audience_abstract": "experts over emissies uit de wetenschap, praktijk en beleid", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_749749", "title": "Aanbieding nieuw meetprotocol aan de ministeries LNV en IenW", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/aanbieding-nieuw-meetprotocol-aan-de-ministeries-lnv-en-ienw.htm" }, "lead": "Het vernieuwde meetprotocol is aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Albert Winkel van Wageningen Livestock Research heeft vanuit zijn rol als landelijk coördinator emissiemonitoring het rapport overhandigd aan Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal. Dit was tijdens het landelijk symposium Bedrijfsspecifiek meten stalemissies met sensoren in Ede op donderdag 25 januari 2024.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/1/b/cid749749_1706539815448_jaws240125-002.jpg", "width": 1000, "height": 686, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-29T15:17+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-29T15:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "stalemmissie, nieuw onderzoeksrapport", "target_audience_abstract": "bedrijfsadviseurs, beleidsmakers, veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_749261", "title": "Graslandbeheer voor minder methaan en ammoniak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/graslandbeheer-voor-minder-methaan-en-ammoniak.htm" }, "lead": "Gras is een waardevol product voor melkkoeien en naast de nutritionele waarde heeft gras ook invloed op de emissie van methaan en ammoniak. Daarbij is graslandmanagement bepalend voor de hoeveelheid vers gras die opgenomen wordt en de kwaliteit van het verse en ingekuilde gras voor melkvee. De verteerbaarheid en het eiwitgehalte is daarmee direct een sturingsmechanisme op de reductie van methaan en ammoniak. Om die reden heeft Wageningen University & Research in een meerjarig praktijkproject onderzoek gedaan naar een integrale aanpak in de reductie van CH4 (uit de pens) en NH3 op melkveebedrijven met het management van grasland als sturingsmechanisme.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/a/8/744265_fullimage_cow-4092161_1280.jpg", "width": 1280, "height": 853, "focuspoint-x": 736, "focuspoint-y": 305, "alternative_text": "Grazende koeien - AlkeMade via Pixabay", "photographer": "AlkeMade", "photographer_hyperlink": "AlkeMade", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-koeien-roodbont-vee-weide-4092161/", "keywords": [ "weiland", "weide", "etende" ] }, "publication_date": "2024-01-19T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-19T09:20+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Beweiding", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/beweiding-dossier.htm" }, { "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "graslandbeheer, nutritionele waarde, emissies", "target_audience_abstract": "melkveehouders, adviseurs, onderzoekers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_748727", "title": "Samenwerken voor een emissiearme landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/samenwerken-voor-een-emissiearme-landbouw.htm" }, "lead": "De landbouw staat voor de opgave om emissies te reduceren en integraal te verduurzamen. De ontwikkeling, het vergunbaar maken en toepassing van innovatieve technologieën en managementmaatregelen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Om dit te bereiken werken de 6 zandprovincies samen met de veehouderijsectoren en het Ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/4/3/cid748727_1704790602419_symposium%20Innovatie%20Netwerk%20Landbouw%20%28002%29.jpg", "width": 700, "height": 466, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2024-01-09T09:07+02:00", "lastmodified_date": "2024-01-09T10:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "emissiereductie", "target_audience_abstract": "veehouders, adviseurs, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747611", "title": "Kennis- en Innovatieagenda Biologische Landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/kennis-en-innovatieagenda-biologische-landbouw.htm" }, "lead": "De biologische landbouw is de afgelopen decennia in Nederland en wereldwijd gestaag gegroeid. Biologische landbouw streeft naar het minimaliseren van negatieve milieueffecten, het bevorderen van dierenwelzijn en het leveren van gezond en hoogwaardig voedsel. In lijn met deze doelen heeft de overheid in samenwerking met verschillende belanghebbenden een Kennis- en Innovatieagenda voor biologische landbouw opgesteld. Deze agenda draagt, naast de nationale milieu- en klimaatdoelen, bij aan het doel om in 2030 15% biologisch landbouwareaal in Nederland te hebben.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/2/b/733861_fullimage_cows-5507929_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 582, "focuspoint-y": 704, "alternative_text": "Koeien in stal 2 - Eddy-Rita via Pixabay", "photographer": "Eddy-Rita", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/eddy-rita-4066971/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license-summary/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koeien-cattles-boerderij-platteland-5507929/", "keywords": [ "koe", "koeien", "buiten", "eten", "voeden", "hooi" ] }, "publication_date": "2023-12-08T10:19+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-08T10:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [ { "title": "Omschakeling naar biologische melkvee­houderij", "url": "/nl/biokennis/dossier/omschakeling-naar-biologische-melkveehouderij-dossier.htm" }, { "title": "Biologische landbouw - sectoren", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/biologische-landbouw-sectoren-1.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek biologisch", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmakers, (melk)veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747562", "title": "Terugblik Symposium voor erfbetreders: 'Methaan in de veehouderij'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-symposium-voor-erfbetreders-methaan-in-de-veehouderij.htm" }, "lead": "Op donderdag 23 november verzamelden 140 deskundigen op het gebied van wetenschap, beleid en praktijk zich op het ZLTO-kantoor in Den Bosch voor een symposium over methaanuitstoot in de veehouderij, en de mogelijkheden tot reductie. Het Symposium voor erfbetreders met als thema 'Methaan in de veehouderij', georganiseerd door het programma 'Integraal Aanpakken', was een dag vol inzichten en discussies over methaan en de verduurzaming van de sector. Erfbetreders kregen de laatste inzichten uit het onderzoek en konden met de onderzoekers en elkaar in gesprek.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/e/b/cid747562_1701955145324_1701679195560e.jpeg", "width": 800, "height": 438, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-12-07T13:48+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-07T14:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "methaanreductie", "target_audience_abstract": "erfbetreders en bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747557", "title": "Programma Integraal Aanpakken 2024: verduurzaming van de veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/programma-integraal-aanpakken-2024-verduurzaming-van-de-veehouderij.htm" }, "lead": "Binnen het kader van Integraal Aanpakken is het afgelopen jaar de Advies Commissie (AC) tot stand gebracht. De AC is verantwoordelijk voor het geven van advies aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) met betrekking tot ingediende onderzoeksvoorstellen. Deze commissie bestaat uit senior onderzoekers van diverse afdelingen van Wageningen Livestock Research, met Karel de Greef, Léon Sebek en Bram Bos als vertegenwoordigers voor respectievelijk Genetica, Diervoeding en Animal Farming Systems.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/a/658475_fullimage_artikel%20gerard%20biodiversiteit.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Harry Kolenbrander", "photographer_hyperlink": "https://www.het-boerenleven.nl/de-fotograaf.html", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-12-07T13:22+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-07T14:08+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoeksagenda Integraal Aanpakken", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmakers, (melk)veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_747282", "title": "Wat is onze haalbaarheid voor de methaan­reductiedoelen 2030?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/wat-is-onze-haalbaarheid-voor-de-methaanshyreductiedoelen-2030.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft in haar Nationale Methaanstrategie stevige reductiedoelen benoemd voor de reductie van methaan in de landbouw. Er is onderzocht welke maatregelen er naast krimp nodig zijn voor de benodigde vermindering van methaanemissie. Dit zodat we de klimaatdoelen van 2030 kunnen bereiken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/b/592225_fullimage_toetsen%20van%20maatregelen%20om%20uitstoot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-12-01T11:19+02:00", "lastmodified_date": "2023-12-01T11:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "methaanreductie", "target_audience_abstract": "melkveehouders, varkenshouders, erfbetreders en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745833", "title": "Nieuw-Zeelandse wetenschapper bespreekt klimaatuitdagingen in Wageningen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/nieuw-zeelandse-wetenschapper-bespreekt-klimaatuitdagingen-in-wageningen.htm" }, "lead": "Dr. John Roche, de hoofdwetenschapper van het Nieuw-Zeelandse ministerie van Landbouw, heeft vorige week een bezoek gebracht aan Wageningen Universiteit & Research (WUR). Hij sprak daar met Nederlandse experts en onderzoekers over de uitdagingen en gezamenlijke acties om de klimaatimpact van de landbouw te verminderen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/1/d/cid745833_1698919815974_nieuwzeeland.JPG", "width": 1041, "height": 718, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-11-02T11:07+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-02T11:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "samenwerking, onderzoek, methaanreductie, ammoniakreductie, veehouderij, klimaat", "target_audience_abstract": "onderzoekers, beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_745824", "title": "Milieutechnologieën in de melkveehouderij tegen klimaatverandering", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/milieutechnologieen-in-de-melkveehouderij-tegen-klimaatverandering.htm" }, "lead": "Daniel Puente-Rodríguez, Bram Bos en Jan Vonk hebben samen met andere collega’s van Wageningen University & Research onderzoek gedaan naar diverse combinaties van technieken om methaanemissie uit mest te verminderen. Het doel was om te komen tot werkbare oplossingen voor bestaande melkveestallen. De verschillende (bijna) praktijkrijpe technieken waren geïnstalleerd op melkveebedrijven en de effecten zijn bemeten met behulp van innovatieve technieken. De combinaties van maatregelen zijn niet alleen beoordeeld op hun technische potentie, maar op alle relevante aspecten. Daarbij is bekeken of technieken makkelijk zijn in te passen in de bedrijfsvoering, bedrijfseconomische haalbaarheid, en of er geen negatieve effecten zijn op ammoniak- en andere broeikasgasemissies, koe-gezondheid en dierenwelzijn of de gezondheid van veehouders en omwonenden. Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van LNV en onderdeel van het programma Integraal Aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/d/9/745828_fullimage_foto%20bij%20artikel%20werkbare%20milieutechnologie%C3%ABn.png", "width": 1218, "height": 683, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Testen en bemeten van (bijna) praktijkrijpe combinaties van technieken om methaanemissie uit mest in bestaande melkveestallen te verminderen", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Testen en bemeten van (bijna) praktijkrijpe combinaties van technieken om methaanemissie uit mest in bestaande melkveestallen te verminderen", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-11-02T10:14+02:00", "lastmodified_date": "2023-11-02T10:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [{ "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Veehouderij, methaan, ammoniak, technologie, staltechniek", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_733100", "title": "De lange weg naar een duurzame landbouw", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/de-lange-weg-naar-een-duurzame-landbouw.htm" }, "lead": "Met het Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 heeft Noord-Brabant alle ambities en doelstellingen vastgelegd voor de transitie van de land- en tuinbouw. Het provinciaal gebiedsprogramma dat in de maak is, moet het terugdringen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen versnellen. Maar de provincie heeft nog een lange weg te gaan.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/d/9/733109_fullimage_istock-178591049.jpg", "width": 1205, "height": 870, "focuspoint-x": 614, "focuspoint-y": 276, "alternative_text": "", "photographer": "f9photos", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/f9photos?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": ["toekomst"] }, "publication_date": "2023-06-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-06-12T19:50+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_multifunctionele_landbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Natuur- en landschapsinclusieve landbouw", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "Provincie Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_729060", "title": "Nieuw onderzoek naar spoelen vloeren met water", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/nieuw-onderzoek-naar-spoelen-vloeren-met-water.htm" }, "lead": "Hoe kan op een eenvoudige, praktische en erkende manier de ammoniakemissie verder gereduceerd worden in bestaande melkveestallen? In het tweejarig project “Spoelen van water voor reductie van ammoniakemissie uit melkveestallen: van innovatie naar praktijkimplementatie” wordt onderzocht of het spoelen van de stalvloer daarvoor ingezet kan worden. Dit is een nieuw onderzoek in het kader van het programma Integraal Aanpakken dat wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/8/a/cid729060_1681197241336_integraal%20installatie.JPG", "width": 1320, "height": 801, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-04-11T09:04+02:00", "lastmodified_date": "2023-04-11T12:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "stalinnovatie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_676544", "title": "Integrale aanpak van ammoniak en methaan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integrale-aanpak-van-ammoniak-en-methaan-2.htm" }, "lead": "De Nederlandse melkveehouderij staat voor de opgave om een belangrijke bijdrage te leveren aan de emissiereductie van methaan en ammoniak. Een integrale aanpak moet er voor zorgen dat de reductie gepaard gaat met werkbare maatregelen in de praktijk. Onderzoekers van Wageningen Livestock Research hebben op vijf Koeien & Kansen-bedrijven jaarrond voermaatregelen getoetst op effectiviteit en werkbaarheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/598734_fullimage_emissiearme%20koeien.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Jolan Chapin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jolanchapin-8631146", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2023-03-16T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T18:00+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "integraal_aanpakken_melkvee" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "integraal_aanpakken_melkvee", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [{ "title": "Milieu­kansen van melkvee­houderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/milieukansen-van-melkveehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_724880", "title": "Integrale gebiedsaanpak voor buitengebied, niet versnipperd", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integrale-gebiedsaanpak-voor-buitengebied-niet-versnipperd.htm" }, "lead": "Het Louis Bolk Instituut (LBI) pleit voor een integrale gebiedsaanpak voor het buitengebied. Niet één maar meerdere problemen in het buitengebied tegelijk en in samenhang aanpakken. Zorg ervoor dat zo veel mogelijk belanghebbenden in het gebied betrokken zijn en werk samen aan oplossingen. Een nieuwe landingspagina Integrale Gebiedsaanpak op de website van het 45-jarige LBI wijst de weg!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/4/cid724880_1677667471189_integrale-gebiedsaanpak.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-03-10T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-15T09:30+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_groenvoorziening", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_biokennis", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biokennis", "gkn_groenvoorziening", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_natuurinclusieve_landbouw", "gkn_terreinbeheer", "gkn_biodiversiteit" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Louis Bolk Instituut", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/louis-bolk-instituut-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integrale gebiedsaanpak buitengebied", "target_audience_abstract": "Alle betrokkenen inrichting buitengebied", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_725227", "title": "Microbioom niet uitsluitend door moeder bepaald", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/microbioom-niet-uitsluitend-door-moeder-bepaald-1.htm" }, "lead": "Op Dairy Campus is in 2022 een proef gedaan waarbij werd onderzocht of de moeder het microbioom, bijvoorbeeld door het kalf te likken, over kon brengen op haar nakomeling. Dit blijkt niet zo te zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/8/2/688710_fullimage_istock-1148620874.jpg", "width": 1207, "height": 815, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Ben Schonewille", "photographer_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/portfolio/Ben-Schonewille?mediatype=photography", "photo_license": "iStock", "photo_license_hyperlink": "https://www.istockphoto.com/nl/legal/license-agreement", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [ "zwarte koe", "roodbruin kalf", "weide", "knuffel" ] }, "publication_date": "2023-03-02T13:35+02:00", "lastmodified_date": "2023-03-02T13:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [ { "title": "Maatregelen voor natuurinclusieve melkveehouderij", "url": "/nl/toolbox-all4biodiversity/dossier/maatregelen-voor-natuurinclusieve-melkveehouderij-dossier.htm" }, { "title": "Kringloop­landbouw", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/kringlooplandbouw-dossier.htm" } ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Onderzoek methaanreductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713327", "title": "Mestverwerking, mestverwaarding, mesttechnologieën en mest aanzuren: nieuwe inzichten samengevat", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/mestverwerking-mestverwaarding-mesttechnologieen-en-mest-aanzuren-nieuwe-inzichten-samengevat.htm" }, "lead": "In de afgelopen jaren zijn er meerdere rapporten verschenen over allerlei facetten van mestverwerking en mestbewerking in verschillende sectoren. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van NL Next Level Mestverwaarden en Integraal Aanpakken. In dit artikel worden de meest opvallende conclusies beschreven, waarvan sommigen ook direct toepasbaar zijn. De onderzoeksmethoden zijn te lezen in de volledige rapporten via de toegevoegde links.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/5/8/e/cid713327_1674819103033_mest%202%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2023-01-27T12:25+02:00", "lastmodified_date": "2023-07-24T17:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "Mest en milieu in de veehouderij", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/mest-en-milieu-in-de-veehouderij-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mest, ammoniakreductie, methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713324", "title": "Terugblik Informatiebijeenkomsten voor beleidsmedewerkers van de provincie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-informatiebijeenkomsten-voor-beleidsmedewerkers-van-de-provincie.htm" }, "lead": "Voor beleidsmedewerkers van de provincies Groningen, Zeeland, Drenthe en Utrecht zijn in het najaar van 2022 bijeenkomsten georganiseerd vanuit het programma Integraal Aanpakken over emissiereductie in de veehouderij. Hierbij werd de stand van zaken van mogelijke oplossingen besproken om methaan- en ammoniakemissie in de veehouderij te reduceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/609118_fullimage_melkkoe.jpg", "width": 1280, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in wei - GregMontani via Pixabay", "photographer": "GregMontani", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/gregmontani-1014946/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-weiland-alm-bergen-berg-weide-3466106/", "keywords": [ "koe", "weide", "platteland", "veehouderij", "nederland", "vee", "wei", "melkkoe", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2023-01-27T12:08+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T12:21+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Betrekken provincie", "target_audience_abstract": "Beleidsmedewerkers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713319", "title": "Tips van veehouders in rapportage bedrijfsbeslisingen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/tips-van-veehouders-in-rapportage-bedrijfsbeslisingen.htm" }, "lead": "De stikstofaanpak evenals de invulling en implementatie van de gebiedsgerichte aanpak roept veel vragen op. In het kader van het programma Integraal Aanpakken is Schuttelaar & Partners, in samenwerking met ZLTO, LLTB en LTO Noord, op bezoek gegaan bij boeren die al emissies reduceren. Hun ervaringen en verhalen zijn in deze rapportage te zien en te lezen. Deze rapportage laat aan zowel veehouder, de (lokale) overheid als andere betrokkenen bij gebiedsprocessen zien dat er handelingsperspectief is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/8/4/609325_fullimage_sensortechnologie%20in%20de%20melkveehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Etende koeien in stal- Matthias Boekel-pixabay", "photographer": "Matthias boeckel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/matthiasboeckel-3930681/", "photo_license": "Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/stal-boerenerf-koeien-schuur-vee-4464199/", "keywords": [ "koe", "koeien", "sensortechonolgie in de melkveehouderij", "vreten", "eten", "stal", "schuur" ] }, "publication_date": "2023-01-27T11:36+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T13:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Uitstoot reductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_713331", "title": "Mesttoediening en ammoniakreductie: informatiesessie beleidsmedewerkers Zeeland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/mesttoediening-en-ammoniakreductie-informatiesessie-beleidsmedewerkers-zeeland-.htm" }, "lead": "De provincies hebben een belangrijke rol op het gebied van ammoniak- en klimaatbeleid. Daarom organiseerde Integraal Aanpakken samen met de ZLTO op 19 december een dialoogsessie voor provinciale beleidsmedewerkers op de dossiers landbouw, natuur, water, veehouderij en het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Omdat Zeeland vooral ook veel akkerbouw heeft, kwam onderzoeker Jan Huijsmans van Wageningen Plant Research mee om te vertellen over de mogelijkheden voor ammoniakreductie bij mesttoediening.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/c/f/607965_fullimage_229dike-gc16a1f274_1280.jpg", "width": 1280, "height": 960, "focuspoint-x": 723, "focuspoint-y": 505, "alternative_text": "Dijk in Nederland - Frank Hartel via Pixabay", "photographer": "Frank Hartel", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/3hartel-6574673/", "photo_license": "Pixabay licence", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/dike-water-holland-coast-2797167/", "keywords": [ "dijken", "watermanagement", "nederland", "dijk", "water" ] }, "publication_date": "2023-01-27T10:00+02:00", "lastmodified_date": "2023-01-27T13:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "dialoogsessie beleidsmedewerkers", "target_audience_abstract": "Zeeuwse veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_683468", "title": "Alles over methaan- en ammoniakreductie op vernieuwde Integraal Aanpakken website", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/alles-over-methaan-en-ammoniakreductie-op-vernieuwde-integraal-aanpakken-website.htm" }, "lead": "Integraal Aanpakken is het platform waar veehouders en andere stakeholders antwoord vinden op vragen over het verlagen van methaan- en ammoniakuitstoot. De informatie is met de vernieuwing van de website niet alleen geactualiseerd, maar ook een stuk overzichtelijker gepresenteerd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/6/cid683468_1669021091936_voer%201%20cropped.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-21T09:49+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-20T10:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [{ "title": "TEST met Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/test-stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanreductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_681680", "title": "Heleen Lansink: ''vakmanschap is essentieel om duurzaam te produceren''", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/heleen-lansink-vakmanschap-is-essentieel-om-duurzaam-te-produceren.htm" }, "lead": "Rogier en Heleen Lansink wonen en werken samen met hun kinderen Sanne, Mieke, Vera en Thijs op een melkveebedrijf in Twente. Zij willen op hun bedrijf de kringlopen zoveel mogelijk sluiten, duurzaam produceren met oog voor koeien, omgeving en gezin. Tegelijkertijd dient de hoeveelheid werk behapbaar te blijven voor het familiebedrijf. Heleen is zeer actief in de communicatie van de melkveehouderij naar de burger. In feite is Heleen hiermee een echte ‘agro-influencer’. Harry Kager van Schuttelaar & Partners sprak Heleen over het programma Integraal Aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/4/f/cid681680_1668089337822_heleen%20lansink%20integraal%20aanpakken.JPG", "width": 1232, "height": 642, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-11-16T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-11-15T10:10+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Kringlooplandbouw", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_678359", "title": "Terugblik Informatie­bijeenkomst Provinciale Staten, provincie Gelderland en Overijssel", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-informatieshybijeenkomst-provinciale-staten-provincie-gelderland-en-overijssel.htm" }, "lead": "Op woensdagavond 21 september werd een informatiebijeenkomst over het programma Integraal Aanpakken georganiseerd voor de provincies Gelderland en Overijssel op agro-innovatiecentrum De Marke. Van beide provincies waren zowel beleidsmedewerkers aanwezig (werkzaam op dossiers zoals stikstof, natuurinclusieve landbouw en gebiedsgerichte aanpak) als statenleden (CDA, PVDA en Groep Brommer).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/a/0/cid678359_1666517868661_header2.PNG", "width": 1441, "height": 609, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-21T11:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-31T09:15+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanreductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_676546", "title": "Integraal aanpakken op ATF in Porto", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-aanpakken-op-atf-in-porto-1.htm" }, "lead": "Op 5 september 2022 vond er in Porto een symposium plaats georganiseerd door de Animal Task Force (ATF) samen met de EAAP Study Commission on Livestock Farming Systems. Dit symposium was onderdeel van het European Federation of Animal Science (EAAP) jaarcongres dat dit jaar in Porto werd gehouden met als thema “Livestock emission and the COP26 targets”. Het ging dus met name over hoe de veehouderij in Europa de emissies van broeikasgassen kan reduceren in het kader van de gestelde klimaatdoelen in Europa (COP26 targets)", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/c/6/cid676546_1665648764542_integraal%20ATF.JPG", "width": 1205, "height": 623, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-10-13T10:11+02:00", "lastmodified_date": "2022-10-13T10:32+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Internationale samenwerking", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers en veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_674032", "title": "Zeven vragen over stikstof meten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/zeven-vragen-over-stikstof-meten.htm" }, "lead": "Nederland staat in Europa te boek als het slechtste jongetje van de klas wat betreft de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden. Tegelijkertijd zijn we het enige land dat de impact op Natura 2000-gebieden uitvoerig meet en de uitkomsten consequent elke zes jaar op Europees niveau deelt. Hoe komt ons land tot de metingen, berekeningen en stikstofmodellen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/e/a/674053_fullimage_boerderij_modern.jpg", "width": 1279, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Vrij gebruik", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-10-04T10:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-12-19T16:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_terreinbeheer", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_terreinbeheer", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [{ "title": "Stikstof", "url": "/nl/groenkennisnet/dossier/stikstof-dossier.htm" }], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Michiel Elands", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/michiel-elands.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stikstof meten", "target_audience_abstract": "Veehouders, terreinbeheerders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_661630", "title": "Emissies reduceren in de veehouderij: integraal en samen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/emissies-reduceren-in-de-veehouderij-integraal-en-samen.htm" }, "lead": "Het programma Integraal Aanpakken is in 2020 door het ministerie van LNV geïnitieerd en gestart om kansen voor het integraal verduurzamen van de veehouderij te identificeren. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan, zijn \nverschillende pilots opgezet en maatregelen getest in de praktijk bij deelnemers van het Netwerk Praktijkbedrijven. Door \neen unieke samenwerking van veehouders, onderzoekers en overheid komen we tot integrale en rendabele oplossingen \nvoor de Nederlandse praktijk. Hoe kun je nú al ammoniak- en methaanemissies reduceren, wat wordt er nog onderzocht \nen wat doen andere partijen in de dierlijke keten? Een nieuw digitaal magazine geeft antwoord op al deze vragen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/b/4/cid661630_1658238324228_Integraal%20Aanpakken%20melkveehouderij.png", "width": 1500, "height": 1000, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-07-19T15:10+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-30T07:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Magazine Integraal Aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660838", "title": "Interview Bert van den Berg (Dierenbescherming)", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interview-bert-van-den-berg-dierenbescherming.htm" }, "lead": "Integraal aanpakken sprak met Bert van den Berg, Programmamaker Veehouderij bij de Dierenbescherming over dierenwelzijn en emissiereductie in de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/8/e/cid660838_1657794119201_BertVanDenBerg2_Dierenbescherming.jpg", "width": 1772, "height": 1102, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-07-14T12:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T12:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Bert van den Berg", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/bert-van-den-berg-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Bert van den Berg", "target_audience_abstract": "Veehouders en beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660832", "title": "Directeur Nevedi: “Een helder begrippenkader voor circulair diervoer maakt het sluiten van kringlopen nog beter mogelijk”", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/directeur-nevedi-een-helder-begrippenkader-voor-circulair-diervoer-maakt-het-sluiten-van-kringlopen-nog-beter-mogelijk.htm" }, "lead": "Het gebruik van co-producten uit de levensmiddelenindustrie en andere reststromen die niet (meer) geschikt zijn voor humane consumptie is al lang gemeengoed in de Nederlandse veehouderij. Maar er is meer inspanning nodig om in te kunnen spelen op vraagstukken als een groeiende wereldbevolking, een kleinere afhankelijkheid van overzeese grondstoffen en het terugdringen van landgebruik voor de teelt van diervoedergewassen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/8/d/651082_fullimage_anker_201712_0009%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 726, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Veevoer - Foto: Eddy Teenstra", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Wageningen University & Research", "photo_license_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/19f0f0916b899b75/", "source_info": "Veevoer", "source_info_hyperlink": "https://brandportal.wur.nl/l/19f0f0916b899b75/", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-07-14T12:01+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T12:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Henk Flipsen", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/henk-flipsen-2.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Henk Flipsen", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660826", "title": "Interview Gerben Zijlstra (Beleidsmedewerker Bodem)", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interview-gerben-zijlstra-beleidsmedewerker-bodem.htm" }, "lead": "Integraal aanpakkn sprak met Gerben Zijlstra van Cumela over de reductie van methaan en ammoniak uitstoot in relatie tot de Cumelasector.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/1/f/617742_fullimage_tractor-gc5da516f7_1280.jpg", "width": 1280, "height": 855, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Trekker met mestinjector - Elsemargriet via Pixabay", "photographer": "Elsemargriet", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/users/elsemargriet-1614842/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "Pixabay", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/photos/tractor-agricultural-machine-4990321/", "keywords": [ "mestinjectie", "drijfmest", "giertank", "trekker" ] }, "publication_date": "2022-07-14T11:21+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T11:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Gerben Zijlstra", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/gerben-zijlstra-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Gerben Zijlstra", "target_audience_abstract": "Veehouders, loonwerkers en bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_660866", "title": "Interview Carin van Huët, Directeur F&A Rabobank Nederland", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interview-carin-van-huet-directeur-fa-rabobank-nederland.htm" }, "lead": "Integraal aanpakken sprak met Carin van Huët, Directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland over emissiereductie in de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/601862_fullimage_stal%20overzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Integraal Aanpakken", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-07-14T11:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-14T16:09+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Carin van Huet", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/carin-van-huet.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Interview Carin van Huët", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_658526", "title": "Inzetten op verduurzaming", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/inzetten-op-verduurzaming.htm" }, "lead": "De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, heeft op 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze notitie staat een kaart van Nederland met daarin richtinggevende emissiereductiedoelstellingen voor ammoniak uit de landbouw per gebied. Voor overige sectoren is er nog geen taakstelling. Voor oktober is een vervolgbrief aangekondigd met kaders op het gebied van water en klimaat. Het oplossen van problemen op het gebied van stikstof, water en klimaat is essentieel. Emissies reduceren kan echter veel slimmer dan dat nu wordt voorgesteld en meer met de boeren samen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/609118_fullimage_melkkoe.jpg", "width": 1280, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in wei - GregMontani via Pixabay", "photographer": "GregMontani", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/gregmontani-1014946/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-weiland-alm-bergen-berg-weide-3466106/", "keywords": [ "koe", "weide", "platteland", "veehouderij", "nederland", "vee", "wei", "melkkoe", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2022-06-30T16:15+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-05T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Harry Kager", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/harry-kager-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column Harry Kager", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_658474", "title": "Integraal Aanpakken en biodiversiteit", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-aanpakken-en-biodiversiteit.htm" }, "lead": "Biodiversiteit en Integraal Aanpakken, gaat dat samen? Gerard Migchels, werkzaam bij Wageningen University & Research is werkzaam op beide thema’s. Hij is als senior projectleider betrokken bij tal van projecten, zoals Met precisie naar meer biodiversiteit en Netwerk Praktijkbedrijven waarbij hij wetenschappelijke kennis vertaalt naar praktische tools voor de agrarisch ondernemer.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/6/a/658475_fullimage_artikel%20gerard%20biodiversiteit.jpg", "width": 1920, "height": 1280, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Harry Kolenbrander", "photographer_hyperlink": "https://www.het-boerenleven.nl/de-fotograaf.html", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-06-30T09:20+02:00", "lastmodified_date": "2022-07-01T09:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_eiwittransitie", "gkn_biodiversiteit" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_biodiversiteit", "gkn_eiwittransitie", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_precisielandbouw", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biodiversiteit", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_658085", "title": "Informatiebijeenkomst Integraal Aanpakken - emissiereductie voor de Provincies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/informatiebijeenkomst-integraal-aanpakken-emissiereductie-voor-de-provincies.htm" }, "lead": "Op 16 juni jl. is een informatiebijeenkomst over Integraal Aanpakken georganiseerd. Beleidsexperts en geïnteresseerde Statenleden van de provincies Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland kregen meer te horen over hoe het reduceren van emissies in de praktijk plaatsvindt. De bijeenkomst vond plaats te Bunschoten-Spakenburg. Het melkveebedrijf van de familie Brouwer was beschikbaar voor het geven van meer uitleg bij reduceren van zowel ammoniak- als methaanemissies in de praktijk. Als onderzoeksbedrijf binnen het project Netwerk Praktijkbedrijven meet Wageningen University & Research op dit bedrijf continu in de stal. De familie Brouwer en onderzoeker Annemieke Hol namen de bezoekers mee op een rondleiding over het bedrijf en gaven uitleg over de meettechnieken en de meetresultaten. Daarnaast werd een toelichting gegeven over Integraal Aanpakken, lopende onderzoeken en de praktische en goedkope reductiemogelijkheden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/6/f/cid658085_1656409866114_20220616%20Brouwer%20bezoek%20staten%20uitleg%20stalmetingen%202.jpg", "width": 1672, "height": 1254, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-06-28T11:42+02:00", "lastmodified_date": "2022-06-28T11:52+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emmissiereductie", "target_audience_abstract": "Beleidsmakers", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_649401", "title": "Ammoniak- en methaanreductie met een nieuw ontwerp vloeistofdichte vloer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/ammoniak-en-methaanreductie-met-een-nieuw-ontwerp-vloeistofdichte-vloer.htm" }, "lead": "Door urine en feces in de stal zo veel mogelijk gescheiden te houden, kunnen emissies gereduceerd worden. Ammoniak ontstaat immers door het samenkomen van mest en urine: de ureum in urine wordt omgezet naar ammoniak door urease, dat aanwezig is in feces. Onderzoekers van Wageningen Livestock Research (WLR) hebben op de Dairy Campus in Leeuwarden een nieuw ontwerp van een vloeistofdichte vloer getest op functionaliteit en emissiereductiepotentieel. Door mest en urine te scheiden met behulp van een aflopende vloer, een mestrobot en een afvoergoot voor urine wordt de vorming van ammoniak voorkomen en worden dus emissies gereduceerd. De vloer heeft de potentie zowel ammoniak- als methaanemissie te reduceren – wat de doelstelling is van het programma Integraal Aanpakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/b/1/cid649401_1652102386107_SchoneStal2_Gerard%20de%20Jong_CSR.jpeg", "width": 4032, "height": 3024, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-09T15:17+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-27T12:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_kalverhouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_kalverhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiearme stalvloeren", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_649350", "title": "Provinciale Statenleden op de Dairy Campus", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/provinciale-statenleden-op-de-dairy-campus.htm" }, "lead": "De provincies hebben een belangrijke rol als het gaat om beleidsvorming in de veehouderij. Om goed invulling te kunnen geven aan die rol is inhoudelijke kennis over emissies, onderzoek en oplossingsrichtingen heel bruikbaar. Daarom nodigde Integraal Aanpakken donderdagavond 7 april Provinciale Statenleden van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen uit op de Dairy Campus. Centraal stonden de mogelijkheden die er zijn om emissies te reduceren via maatregelen op gebied van voer, stal, dier en mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/e/cid649350_1652082504357_Dairy%20campus%201.jpg", "width": 3630, "height": 2048, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-05-09T09:46+02:00", "lastmodified_date": "2022-05-09T09:48+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Terugblik bezoek provinciale staten", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_644849", "title": "Terugblik: Bijeenkomst vergroten impact Integraal Aanpakken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-bijeenkomst-vergroten-impact-integraal-aanpakken.htm" }, "lead": "In ‘Integraal aanpakken’ gaan onderzoekers, veehouders, sector en overheid samen aan de slag. Doel van het programma is om praktische en rendabele maatregelen te identificeren die de emissies van methaan en ammoniak verlagen. Op 16 maart jl. zijn 26 belanghebbenden, waaronder veehouders, sectorpartijen, sector­vertegenwoordigers en brancheorganisaties, bijeengekomen op de Eemlandhoeve om stil te staan hoe de impact van Integraal Aanpakken te vergroten. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/6/cid644849_1650024122958_integraal1.PNG", "width": 1470, "height": 739, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-15T13:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-15T14:11+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643100", "title": "Praatplaat helpt bij keuzes emissiebeperkende maatregelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/praatplaat-helpt-bij-keuzes-emissiebeperkende-maatregelen-1.htm" }, "lead": "ZLTO heeft een zogenoemde praatplaat ontwikkeld waarmee ZLTO-adviseurs het gesprek aan kunnen gaan met agrarisch ondernemers. Doel is om sámen te kijken welke emissiebeperkende maatregelen op bedrijfsniveau mogelijk zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/c/3/cid643100_1649235781641_praatplaat.jpg", "width": 1385, "height": 918, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-04-06T10:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiebeperking", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_590960", "title": "Oplossingsrichtingen emissiereductie melkvee- en varkenshouderij in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/oplossingsrichtingen-emissiereductie-melkvee-en-varkenshouderij-in-beeld.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft Schuttelaar & Partners gevraagd om een momentopname te maken van de huidige mogelijke maatregelen, technieken en oplossingen om te komen tot methaan en ammoniakreductie in de melkvee- en varkenshouderij. Het ging hierbij zowel om maatregelen die nu al toegepast kunnen worden als maatregelen die nog in ontwikkeling zijn. Veehouders hebben de afgelopen decennia de emissies van broeikasgassen en ammoniak reeds verminderd. Maar er zijn meer mogelijkheden om deze verder te reduceren. Zeker als er voldoende praktijkrijpe maatregelen worden ontwikkeld die aansluiten op de bedrijfsvoering, bijdragen aan betere verdiensten, dierenwelzijn, diergezondheid, weidegang en/of biodiversiteit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/d/642079_fullimage_img_2575%20crop.jpeg", "width": 1280, "height": 733, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Eddy Teenstra", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "© Eddy Teenstra", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Koe in stal", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-03-31T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-09-30T11:24+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emmissiereductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouders en varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_640579", "title": "Lager ruw eiwit, de koe kan het aan!", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/lager-ruw-eiwit-de-koe-kan-het-aan.htm" }, "lead": "Het verlagen van het ruw eiwit in het rantsoen is een belangrijk sturingsmechanisme om de ammoniakuitstoot te verminderen. Onderzoeker Harmen van Laar van Wageningen University & Research en Boerenveearts Gerrit Hegen laten zien in een webinar van Netwerk Praktijkbedrijven voor voeradviseurs dat de koe het aankan met goede voeding en dat de melkproductie ondersteund kan worden bij een rantsoen met 150 gram ruw eiwit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/b/592225_fullimage_toetsen%20van%20maatregelen%20om%20uitstoot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2022-03-24T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-30T14:13+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kalverhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ruwvoer voor melkvee", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636813", "title": "Reductie van methaan en ammoniak door aangepast grasland­management", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/reductie-van-methaan-en-ammoniak-door-aangepast-graslandshymanagement.htm" }, "lead": "De kwaliteit van het verse en ingekuilde gras voor melkvee hangt af van het graslandmanagement. Het is vanuit eerdere onderzoeken bekend dat verteerbaarheid en het eiwitgehalte van het grasrantsoen bepalende factoren zijn voor methaan- en ammoniakemissies. In dit praktijkonderzoek wordt onderzocht hoe je deze emissies tégelijk kunt beïnvloeden door keuzes in graslandmanagement. De deelnemende bedrijven verschillen in bedrijfsopzet, bedrijfsintensiteit, grondsoort en graslandmanagement en daardoor ook in emissies. Over 2020 is op deze bedrijven een analyse uitgevoerd van grasland-management en het effect van meer weiden. Dat leidt tot nieuwe inzichten over de gelijktijdige reductie van methaan en ammoniak.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/5/8/cid636813_Foto%20grasland.jpg", "width": 1920, "height": 1419, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-07T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-04T14:56+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Graslandmanagement", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636817", "title": "Werken aan een simpel, robuust systeem voor methaanoxidatie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/werken-aan-een-simpel-robuust-systeem-voor-methaanoxidatie-1.htm" }, "lead": "Microbiologie is de basis achter het concept biofilter. De bacteriën in het filter dragen eraan bij dat methaan in combinatie met zuurstof omgezet wordt in koolstofdioxide (CO2). Een eenvoudig proces dat de totale uitstoot van broeikasgassen vermindert. Het is reeds bekend dat biofilters kunnen worden gebruikt om ammoniak af te vangen. Binnen het project ‘Methaanoxidatie bij mestopslagen’ kijken onderzoekers hoe ze dit principe toepasbaar kunnen maken voor de veehouderij.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/0/9/cid636817_Foto%20biofilter.jpg", "width": 575, "height": 431, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-03T15:04+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Biofilters", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636334", "title": "Keldervloeren en mestgassen: Hoe verminder ik risico’s op mestexplosies?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/keldervloeren-en-mestgassen-hoe-verminder-ik-risicos-op-mestexplosies-1.htm" }, "lead": "In de afgelopen jaren zijn er verschillende ongelukken gebeurd bij hoge concentraties mestgassen in melkveestallen. Naast gezondheidsrisico’s, kunnen brand- en explosierisico’s ontstaan bij hoge concentraties methaangassen in de mestkelder. Een recent voorbeeld is de explosie op een melkveebedrijf in Maarsbergen. Hieronder vind je tips hoe je deze risico’s op jouw melkveebedrijf kunt voorkomen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/d/b/cid636334_integraal%20koe.JPG", "width": 1301, "height": 760, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-03-01T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-02T15:46+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_kalverhouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding", "gkn_agri24" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_agrikennis", "gkn_agri24", "gkn_kalverhouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stalexplosies", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_636165", "title": "In gesprek met de Provinciale Staten van Limburg", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/in-gesprek-met-de-provinciale-staten-van-limburg-1.htm" }, "lead": "De provincies hebben een belangrijke rol op het gebied van ammoniak- en klimaatbeleid. Daarom organiseerde Integraal Aanpakken samen met de LLTB op vrijdag 21 januari een informatiebijeenkomst voor de Provinciale Staten van Limburg. Bij de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van vijf politieke partijen en een vertegenwoordiger van het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontact (LAJK) aanwezig.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/a/cid636165_geitjes.JPG", "width": 1271, "height": 776, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-24T11:57+02:00", "lastmodified_date": "2022-02-24T12:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_mestverwaarding", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emmissiereductie", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "Limburg", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643105", "title": "Pilot brongerichte aanpak stallen met doelvergunning", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/pilot-brongerichte-aanpak-stallen-met-doelvergunning-1.htm" }, "lead": "ZLTO en LLTB trekken samen op om een innovatief mestscheidingssysteem van vijf varkenshouders in Deurne vergund te krijgen op basis van doelvoorschriften.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/8/6/cid643105_1649236756117_pilot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-03T11:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:23+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Doelvergunning", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643103", "title": "Vergunning op basis van doelen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vergunning-op-basis-van-doelen-1.htm" }, "lead": "Vergunningverlening op basis van doelen in plaats van middelen. Volgens ZLTO en LLTB kan dit een uitkomst bieden voor veehouders die met innovatieve technieken en stalsystemen aan de slag willen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/5/1/cid643103_1649236456406_stal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-02-03T11:07+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:16+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_loonwerk", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Vergunningverlening", "target_audience_abstract": "Omgevingsdiensten, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_630027", "title": "Positieve resultaten integrale, emissiearme varkensstal", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/positieve-resultaten-integrale-emissiearme-varkensstal-1.htm" }, "lead": "Recent zijn de proeven met innovatieve stalsystemen om emissies van methaan en andere broeikasgassen te voorkomen, afgerond. Dit nieuwe stalsysteem werd bij Familie Egelmeers in Wanroy in de praktijk getest in hun bestaande varkensstal. Er werd gebruik gemaakt van een meststripsysteem, bestaande uit een mestscheider en een ammoniakstripper. Hierdoor ontstond een spoelvloeistof die hergebruikt werd. Er werd dus geen vloeistof aan het systeem toegevoegd.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/2/2/cid630027_agrifirm.JPG", "width": 1208, "height": 620, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2022-01-20T12:04+02:00", "lastmodified_date": "2022-01-20T12:17+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "ammoniakreductie", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643107", "title": "Mestkanalen spoelen en het verdunnen van mest blijken effectief", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/mestkanalen-spoelen-en-het-verdunnen-van-mest-blijken-effectief-1.htm" }, "lead": "Varkenshouders die de uitstoot van ammoniak, methaan en geuroverlast willen verminderen, kunnen allerlei innovatieve stalconcepten en nieuwe technieken inzetten die voorkomen dat deze stoffen ontstaan. Ook zijn zogeheten ‘nageschakelde technieken’ mogelijk, zoals luchtwassers en filters. Maar al die techniek is behoorlijk prijzig en brongerichte maatregelen hebben vanwege bijkomende voordelen de voorkeur. Brongerichte maatregelen moeten dan wel zijn bewezen en toegestaan. Daarom is het van belang om te onderzoeken wat het effect is van vrij eenvoudige oplossingen zoals frequent spoelen. Dat kan met water, met een spoelvloeistof gemaakt uit mest, of met de mest zelf. Zo kan het voor veel varkenshouders haalbaar worden, om ammoniak-, methaan- en geuremissie bij de bron te reduceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/3/5/cid643107_1649237511636_pilot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-21T11:24+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:33+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_varkenshouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stal van de Toekomst", "target_audience_abstract": "Varkenshouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643109", "title": "Column – Ruimte voor een duurzame veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/column-ruimte-voor-een-duurzame-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Door Harry Kager, Partner & strategisch adviseur duurzame landbouw bij Schuttelaar & Partners\n\nDe formerende politieke partijen hebben grote plannen om de veehouderij te verduurzamen. Het verkleinen van de veestapel en omschakelen naar extensieve bedrijfsvormen wordt soms als enige oplossingsrichting gepresenteerd. Dat zou voor Nederland echter een gemiste kans zijn. Er zijn namelijk oplossingen om de veehouderij integraal te verduurzamen en te zorgen voor dierlijke producten met een lagere footprint. Door in te zetten op voer-, dier- en graslandmanagement en daarin slim te investeren kunnen emissies worden verlaagd en kan een inkrimping zo beperkt mogelijk blijven.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/1/d/9/cid643109_1649237739809_geitjes2.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-16T11:33+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:38+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Column Harry Kager", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643098", "title": "Affakkelen methaan levert klimaatwinst op", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/affakkelen-methaan-levert-klimaatwinst-op-1.htm" }, "lead": "Op het erf van melkveehouder Peter van Roessel in het Brabantse Haarsteeg is met grote regelmaat een intrigerend fenomeen te zien: een forse vlam wijst erop dat hier iets bijzonders gebeurt. En dat klopt: Peters bedrijf Mts. Van Roessel-Brock doet mee aan een onderzoek naar methaanoxidatie, uitgevoerd door Wageningen University & Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/f/c/cid643098_1649235242108_Affakkelen%20methaan530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-12-14T10:48+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaan affakkelen", "target_audience_abstract": "Melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643104", "title": "Schouten: verminderen methaanemissie blijft nodig", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/schouten-verminderen-methaanemissie-blijft-nodig-1.htm" }, "lead": "Ook nieuwe rekenmethodes laten volgens landbouwminister Schouten zien dat vermindering van de methaanemissie een efficiënte manier is om op korte termijn de opwarming van de aarde af te zwakken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/0/4/cid643104_1649236941251_koeien%20in%20wei530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-11-19T11:18+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:25+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Beleidsmedewerkers, melkveehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614458", "title": "4 Najaars-tips voor melkveehouders", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/4-najaars-tips-voor-melkveehouders.htm" }, "lead": "In het najaar heb je als veehouder vaak iets meer tijd om zaken te overdenken en om plannen te maken voor volgende seizoenen. Het groeiseizoen eindigt en de melkkoeien gaan minder de wei in en brengen meer tijd in de stal door. Melkveehouders dragen vanuit hun kennis en ervaring al bij aan het verminderen van ammoniak- en methaanemissies. Zij doen dat wellicht niet per se gericht op het verminderen van emissies, maar als onderdeel van een goede landbouwpraktijk. Een kort overzicht van enkele ‘best practice’ maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/9/3/614459_fullimage_koeien%20in%20wei.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Dutch Cows - Erik de Graaf via Shutterstock", "photographer": "Erik de Graaf", "photographer_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/g/erikdegraaf", "photo_license": "Shutterstock license", "photo_license_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/license", "source_info": "Shutterstock", "source_info_hyperlink": "https://www.shutterstock.com/nl/image-photo/dutch-cows-78663463", "keywords": [ "koe", "koeien", "polder", "melkvee", "gras", "weiland" ] }, "publication_date": "2021-11-08T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-23T16:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_loonwerk", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_kringlooplandbouw", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_loonwerk" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/groen-kennisnet-2.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Groen Kennisnet", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/redactie-groen-kennisnet.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Veehouderij, ammoniak, methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_614913", "title": "VLOG Integraal Aanpakken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vlog-integraal-aanpakken-1.htm" }, "lead": "Wat is integraal aanpakken en waarom is het belangrijk? Kijk hier naar de antwoorden van Gemma Verijdt, beleidsmedewerker ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/6/614914_fullimage_gemaverijdt.png", "width": 960, "height": 540, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Gemma Verijdt interview - Youtube via Integraal Aanpakken", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Integraal Aanpakken", "source_info_hyperlink": "https://www.youtube.com/watch?v=Lp3ZgFMLQPw", "keywords": [ "gemma verijdt", "integraal aanpakken", "ministerie lnv" ] }, "publication_date": "2021-11-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beleid", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_615084", "title": "ZLTO betrekt gemeenten en omgevingsdiensten bij integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/zlto-betrekt-gemeenten-en-omgevingsdiensten-bij-integrale-aanpak-1.htm" }, "lead": "Met een opkomst van 65 deelnemers kan ZLTO terugzien op een succesvol verlopen webinar ‘Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/1/615085_fullimage_e4ca9080-1838-4d85-81a0-921217088d6b_artikel%207%20-%20gemeenten%20en%20od_72aecb40_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen - via Integraal Aanpakken", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Integraal Aanpakken", "source_info_hyperlink": "https://www.integraalaanpakken.nl/nl/integraalaanpakken/show/ZLTO-betrekt-gemeenten-en-omgevingsdiensten-bij-integrale-aanpak.htm", "keywords": [ "biggen", "varkens", "varkenshouderij" ] }, "publication_date": "2021-11-05T06:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-09T18:53+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Webinar ZLTO", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593823", "title": "Integraal Aanpakken maatregelen voor het najaar", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-aanpakken-maatregelen-voor-het-najaar-1.htm" }, "lead": "In het najaar heb je als veehouder vaak iets meer tijd om zaken te overdenken en om plannen te maken voor volgende seizoenen. Het groeiseizoen eindigt en de melkkoeien gaan minder de wei in en brengen meer tijd in de stal door. Melkveehouders dragen vanuit hun kennis en ervaring al bij aan het verminderen van ammoniak- en methaanemissies. Zij doen dat wellicht niet per se gericht op het verminderen van emissies, maar als onderdeel van een goede landbouwpraktijk. Een kort overzicht van enkele ‘best practices’ maatregelen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-05T06:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:43+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Maatregelen najaar", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614911", "title": "Methaanoxidatie met bodemfilter ‘Simpel, goedkoop én het werkt’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/methaanoxidatie-met-bodemfilter-simpel-goedkoop-en-het-werkt-1.htm" }, "lead": "‘Ik ben eigenlijk altijd al bezig geweest met emissies en hoe je die kunt beperken. Door de dieren niet te veel eiwit te voeren bijvoorbeeld, en door mest vóór het uitrijden te verdunnen met water. Als je daarnaast met een laagdrempelige techniek ook nog eens een keer het ontsnappen van methaan uit je mestopslag voor een groot deel kunt voorkomen, juich ik dat natuurlijk alleen maar toe!’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/2/592276_fullimage_melkveebedrijf%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-05T06:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bodemfilter, Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614910", "title": "Stalmetingen: van concentraties naar emissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/stalmetingen-van-concentraties-naar-emissies-1.htm" }, "lead": "Om de stikstof- en koolstofkringloop op melkveebedrijven in kaart te brengen, vinden gedurende vier jaar bij 8 onderzoeks- en 7 demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven stalmetingen plaats naar ammoniak- en methaanemissies. Een intensief meettraject waarin Wageningen UR en CLM samen optrekken. Wat daarbij komt kijken en wat er wordt gemeten, is in een filmpje bij een van de deelnemers tijdens de installatie van de meetapparatuur in beeld gebracht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/3/600574_fullimage_koe%20vooraanzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-11-04T09:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:26+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Metingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608380", "title": "Bronscheiding van mest: nieuwe inzichten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/bronscheiding-van-mest-nieuwe-inzichten-1.htm" }, "lead": "Op Verantwoorde Veehouderij schrijft Paul Galama van Wageningen Livestock Research over de kansen en problemen van het scheiden van mest aan de bron. Hij ziet perspectiefvolle oplossingsrichtingen maar meldt ook tegenvallers.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/d/a/cid608380_Print%2520version%2520300%2520DPI-IMG_4899.jpg", "width": 1620, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-27T11:56+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T08:58+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Mestscheiding", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_608409", "title": "Uitnodiging Webinar voor omgevingsdiensten en gemeenten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/uitnodiging-webinar-voor-omgevingsdiensten-en-gemeenten-1.htm" }, "lead": "Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij; hoe zien we de toekomstige vergunningverlening en wat kan real time monitoring betekenen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/6/9/cid608409_emissiearme%2520vloer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-09-06T12:41+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T08:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Omgeving, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Varkenshouder, Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593814", "title": "Vroeg weiden is vakwerk", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vroeg-weiden-is-vakwerk-1.htm" }, "lead": "Velen zijn ondanks de koude start van april, al begonnen met weidegang. Begrijpelijk, want vroeg starten met weiden draagt bij aan een goede grasbenutting. Vroeg én goed weiden is wel echt vakwerk. Daarom hebben we 5 praktische tips en ervaringen van boeren en begeleiders op een rijtje gezet waarmee je van een vroege start ook een succesvol begin van het beweidingsseizoen kunt maken. Lees hier de praktische tips", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/a/9/609118_fullimage_melkkoe.jpg", "width": 1280, "height": 782, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Koe in wei - GregMontani via Pixabay", "photographer": "GregMontani", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/gregmontani-1014946/", "photo_license": "Pixabay License", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/service/license/", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/photos/koe-weiland-alm-bergen-berg-weide-3466106/", "keywords": [ "koe", "weide", "platteland", "veehouderij", "nederland", "vee", "wei", "melkkoe", "melkveehouderij" ] }, "publication_date": "2021-08-23T15:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:12+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Weidegang", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592275", "title": "SBV-regeling centraal tijdens workshop ZLTO", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/sbv-regeling-centraal-tijdens-workshop-zlto-1.htm" }, "lead": "Welke mogelijkheden hebben veehouders om met technische oplossingen stalemissies te verminderen? Die vraag kwam onlangs aan de orde tijdens een interactieve workshop van ZLTO.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/2/2/592276_fullimage_melkveebedrijf%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-08-18T15:33+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:35+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "SBV-regeling", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592216", "title": "Terugblik op webinar 'Stallen en emissies'", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-op-webinar-stallen-en-emissies-1.htm" }, "lead": "Op dinsdag 11 mei werd vanuit het programma Integraal Aanpakken het webinar ‘Stallen en emissies’ georganiseerd voor de Omgevingsdiensten in Nederland.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/c/a/cid592216_terugblik%20op%20webinar%20stallen%20en%20klimaat.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-08-18T13:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T13:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592139", "title": "Melkveehouder doet mee aan onderzoek om ammoniak en methaanuitstoot te verminderen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/melkveehouder-doet-mee-aan-onderzoek-om-ammoniak-en-methaanuitstoot-te-verminderen-1.htm" }, "lead": "Meer dan honderd boerenbedrijven werken sinds kort mee aan een groot praktijkonderzoek, schrijft Omroep Gelderland. Samen met de Wageningen Universiteit (WUR) en LTO Noord onderzoeken zij welke maatregelen in de praktijk helpen bij het verminderen van uitstoot. Omroep Gelderland sprak met Veehouder Evert Luchtenbelt: \"Hier kunnen we zien of dat wat in het laboratorium werkt, in de praktijk ook effect heeft.\"", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/2/592140_fullimage_melkveehouder%20doet%20mee%20aan%20onderzoek.jpg", "width": 800, "height": 536, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Shutterstock", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-08-16T10:11+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-01T12:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Koeien", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/koeien-2.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak en methaanuitstoot", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "Gelder", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592167", "title": "40 melkveehouders pakken ammoniak en methaan integraal aan", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/40-melkveehouders-pakken-ammoniak-en-methaan-integraal-aan-1.htm" }, "lead": "Samen aan de bak voor minder methaan en ammoniak. Dat is het motto van de 10 onderzoeksbedrijven, 30 demonstratiebedrijven en 76 ambassadeurs in Netwerk Praktijkbedrijven. Gedreven melkveehouders door heel Nederland, die samen leren, onderzoeken en ontwikkelen om emissiereductie-doelen te realiseren. Maak kennis met de boeren!", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/2/e/592163_fullimage_40%20praktijkbedrijven.png", "width": 1194, "height": 834, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Harry Kolenbrander", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-07-29T11:05+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T11:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_kennisbank", "gkn_etalage_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_mestverwaarding" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_mestverwaarding", "gkn_melkveehouderij", "gkn_home", "gkn_precisielandbouw", "gkn_dier", "gkn_etalage_home", "gkn_etalage_kennisbank" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601593", "title": "Resultaten monitoring emissies uit melkveestallen periode 2018 - 2020", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/resultaten-monitoring-emissies-uit-melkveestallen-periode-2018-2020-1.htm" }, "lead": "Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben vastgesteld hoeveel methaan de gemiddelde Nederlandse melkveestal uitstoot. In 2012 werd dit onderzoek voor het laatst gedaan. De nieuwe cijfers wijzen uit dat het gaat om gemiddeld 189 kilo methaan per dierplaats per jaar. Wel blijkt dat er grote verschillen zijn in uitstoot per stal. “Dat biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek”, zegt Nico Ogink van Wageningen Livestock Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/c/cid601593_JB18-0919-5898.jpg", "width": 1000, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-22T13:23+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-23T10:52+02:00", "expiration_date": "2026-07-22T13:23+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_integraal_aanpakken", "livestock_environment", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "methane_emission" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Monitoring, Emissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_590961", "title": "Vijf dingen die je moet weten over ammoniak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/vijf-dingen-die-je-moet-weten-over-ammoniak-1.htm" }, "lead": "Wat is ammoniak? Hoe komt het in de stal tot stand? En hoe verminder je ammoniakemissies? In vijf punten praten we je bij over dit sterk ruikende gas.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/7/7/592200_fullimage_vijf%20dingen%20die%20je%20moet%20weten%20over%20ammoniak.png", "width": 1027, "height": 696, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-07-15T13:52+02:00", "lastmodified_date": "2021-08-18T12:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_etalage_home", "gkn_agrikennis", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_agrikennis", "gkn_etalage_home", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "extra_image": { "title": "Geitenstal (Integraal Aanpakken)", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/geitenstal-integraal-aanpakken.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak, veehouderij", "target_audience_abstract": "Veehouders", "region_abstract": "", "jumplinktext": "Meer informatie" } }, { "identifier": "mediaitem_601694", "title": "Methaan- en stikstofmaatregelen die je nu al kunt nemen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/methaan-en-stikstofmaatregelen-die-je-nu-al-kunt-nemen-1.htm" }, "lead": "In dit artikel zetten we vier praktische handvaten voor het verminderen van emissies op een rijtje. Hierbij letten we op de (financiële) haalbaarheid van de maatregelen én de impact op andere factoren zoals diergezondheid.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/5/cid601694_Methaan-%2520en%2520stikstofmaatregelen%2520die%2520je%2520nu%2520al%2520kunt%2520nemen.png", "width": 816, "height": 613, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-14T14:27+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-02T14:28+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Verminderen Methaan- en Stikstofemissies", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601680", "title": "Innovatiepark De Vlier initiatiefrijk op gebied integrale aanpak emissies", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/innovatiepark-de-vlier-initiatiefrijk-op-gebied-integrale-aanpak-emissies-1.htm" }, "lead": "Tweeëneenhalf jaar geleden sloten vijf varkenshouders uit het Primair Agrarisch Gebied in Deurne de handen ineen om duurzaam ondernemerschap een flinke boost te geven. Het idee: een andere manier van mestverwerking, waarbij een brongerichte integrale aanpak centraal staat. Wat daar volgens hen voor nodig is? Een systeem van doelvergunningen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/b/8/cid601680_Innovatiepark%2520De%2520Vlier%2520initiatiefrijk%2520op%2520gebied%2520integrale%2520aanpak%2520emissies.PNG", "width": 924, "height": 614, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-14T13:54+02:00", "lastmodified_date": "2022-03-08T09:01+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Innovatiepark De Vlier, Integrale Aanpak Emmissies", "target_audience_abstract": "Varkenshouder", "region_abstract": "Noord-Brabant", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614010", "title": "Genetische achtergrond van enterische methaanuitstoot van Nederlandse melkkoeien", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/genetische-achtergrond-van-enterische-methaanuitstoot-van-nederlandse-melkkoeien-1.htm" }, "lead": "Fokken op koeien die minder methaan uitstoten is mogelijk, zoals we hebben aangetoond in onze studie waar we data van individuele koeien op 16 bedrijven hebben verzameld. Dit project is uitgevoerd binnen het programma Integraal Aanpakken van het Ministerie van LNV om de emissie van methaan en ammoniak in de veehouderij te reduceren.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/f/4/cid614010_mestscheiden21.png", "width": 582, "height": 431, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-09T12:38+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T12:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken", "webi_integraalaanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Fokken, Methaanuitstoot", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601546", "title": "Hoe meet je de emissies uit een open stal?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/hoe-meet-je-de-emissies-uit-een-open-stal-2.htm" }, "lead": "Minder emissies van ammoniak en methaan. Dat is waar het nu allemaal om draait in de veehouderij. Maar hoe gaat het meten van die emissies in z’n werk? Hoe weten we nu hoe hoog de concentraties zijn? En vooral; hoe kan je die stofjes meten in een open melkveestal? Dan waait alles toch weg?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/b/3/cid601546_190118_WUR_1165.jpg", "width": 1500, "height": 1001, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-05T08:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-01T15:59+02:00", "expiration_date": "2027-07-05T15:38+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken", "news_pv", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "ammoniak", "methane_emission", "news_wu", "stikstof_nitrogen" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak- en methaanemissie, Metingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601553", "title": "Integraal maatregelenpakket op sectorniveau kan reductie van 28% ammoniak emissie uit de melkveehouderij opleveren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/integraal-maatregelenpakket-op-sectorniveau-kan-reductie-van-28-ammoniak-emissie-uit-de-melkveehouderij-opleveren-1.htm" }, "lead": "Dit blijkt uit de doorrekening die Wageningen University & Research gemaakt heeft in opdracht van LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie, Rabobank en NAJK. De opdrachtgevers hebben gevraagd om een integraal pakket aan maatregelen door te rekenen op verwachte reductie van ammoniakemissie uit de Nederlandse melkveehouderij, inclusief de bijbehorende economische consequenties. Bij de doorrekening is uitgegaan van een basisscenario rond de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse melkveesector waarbij het huidige beleid en gedrag worden voortgezet.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/3/e/cid601553_shutterstock_1668760900.jpg", "width": 1000, "height": 667, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-06-07T15:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-02T07:43+02:00", "expiration_date": "2026-06-07T15:00+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken", "webi_verantwoordeveehouderij", "livestock_environment", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "ammoniak", "webi_melkveefondsprojecten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniakemissie, Maatregelen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601692", "title": "Koeien & Kansen-ondernemers verkennen maatregelen methaanreductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/koeien-kansen-ondernemers-verkennen-maatregelen-methaanreductie-1.htm" }, "lead": "Binnen het project Koeien & Kansen werken veehouders aan reductie van de uitstoot van het broeikasgas methaan. Op deze bedrijven zijn plannen opgesteld en metingen uitgevoerd om te kijken welke effecten rantsoenveranderingen hebben op de uitstoot van methaan. Daarnaast is in 2020 een verkennende modelstudie gedaan voor 3 bedrijven op zand, klei en veen. Gekeken is welke methaanreductie op korte termijn (binnen een jaar) en welke op langere termijn (na de uitwerking van teeltmaatregelen) mogelijk is.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/1/7/cid601692__greenfeed%2520buiten%25202_daf98636_750x400.jpg", "width": 750, "height": 400, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-05-27T15:44+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-01T15:58+02:00", "expiration_date": "2026-05-27T15:44+02:00", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_integraal_aanpakken", "middle", "webi_verantwoordeveehouderij", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "dairy", "ktc_de_marke", "animal_breeding_genomics", "methane_emission" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592227", "title": "Toetsen van maatregelen om uitstoot van methaan en ammoniak te reduceren", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/toetsen-van-maatregelen-om-uitstoot-van-methaan-en-ammoniak-te-reduceren-2.htm" }, "lead": "De Nederlandse veehouderij staat voor de opgave om de emissie van ammoniak en methaan te reduceren. Het zogenaamde voerspoor is voor (een groot) deel bepalend voor de emissie van ammoniak en methaan. De Koeien & Kansen-ondernemers hebben in 2020 geprobeerd via het voerspoor de gestelde doelen voor ammoniak en methaan te realiseren. Zij hebben de praktische inpasbaarheid van maatregelen getoetst op hun bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/b/592225_fullimage_toetsen%20van%20maatregelen%20om%20uitstoot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-05-06T14:02+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601596", "title": "Terugblik op webinar ‘Stal van de Toekomst’", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/terugblik-op-webinar-stal-van-de-toekomst-1.htm" }, "lead": "Vrijdag 23 april werd het webinar ‘Stal van de Toekomst’ georganiseerd. Centraal stond een systeem waarbij met behulp van dagontmesting emissies worden gereduceerd en tegelijk diergezondheid en arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Als organisatie kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst waarop we veel enthousiaste reacties ontvingen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/3/3/cid601596_Screenshot%25202021-04-30%2520at%252013.28.43.png", "width": 1920, "height": 1080, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-30T12:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:27+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stallen, Mest, Emissies", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592281", "title": "Methaan en ammoniak in een integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/methaan-en-ammoniak-in-een-integrale-aanpak-3.htm" }, "lead": "Integraal aanpakken werkt aan praktijkgerichte oplossingen die de methaan- én ammoniakemissies terugdringen. Maatregelen die aansluiten op de bedrijfsvoering en die geen negatief effect hebben op rentabiliteit, dierenwelzijn of biodiversiteit. Maar hoe ontstaan ammoniak en methaan en wat zijn de verschillen?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/c/2/592280_fullimage_methaan%20en%20ammoniak%20in%20een%20integrale%20aanpak.png", "width": 1146, "height": 1140, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T15:55+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:42+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Ammoniak, Methaan", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592278", "title": "Verschillen in emissies bieden aanknopingspunten", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/verschillen-in-emissies-bieden-aanknopingspunten-2.htm" }, "lead": "Emissies in Nederland worden momenteel berekend aan de hand van modellen. Dit geldt ook voor de emissies in de veehouderij. Nu we de emissies serieus willen terugdringen, is het noodzakelijk om in meer detail te weten waar emissies te beïnvloeden zijn.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T15:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:37+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissies", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_592270", "title": "InDeSpotlight: Gerard Migchels", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/indespotlight-gerard-migchels-1.htm" }, "lead": "", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/f/7/592273_fullimage_gerard%20migchels.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T15:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-01T08:07+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593797", "title": "Even voorstellen: Integrale aanpak emissies veehouderij", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/even-voorstellen-integrale-aanpak-emissies-veehouderij-1.htm" }, "lead": "Nederland heeft zich in het Klimaatakkoord verplicht om ambitieuze doelen te halen. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot met 49% zijn verlaagd. Ook de veehouderij zal daaraan moeten bijdragen door de emissie van methaan te verkleinen. Naast het terugdringen van de methaanuitstoot ligt er ook een opgave om de emissie van ammoniak te beperken.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/7/0/593796_fullimage_even%20voorstellen%20integrale%20aanpak%20emissies%20veehouderij.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T13:54+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T14:55+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integraal aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593793", "title": "Netwerk Praktijkbedrijven van start met 116 deelnemers", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/netwerk-praktijkbedrijven-van-start-met-116-deelnemers-1.htm" }, "lead": "Het Netwerk Praktijkbedrijven is inmiddels met 116 deelnemers van start gegaan. Daarbij ligt de focus op het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. Wat zijn de verschillen tussen de drie soorten praktijkbedrijven (onderzoeksbedrijven, demonstratiebedrijven en ambassadeurs)?", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/7/f/593794_fullimage_netwerk%20praktijkbedrijven%20van%20start%20met%20116%20deelnemers.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T13:40+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-05T06:39+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593791", "title": "Op zoek naar een koe die weinig methaan ademt", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/op-zoek-naar-een-koe-die-weinig-methaan-ademt-1.htm" }, "lead": "Eén van de grootste opgaven voor de veehouderij is om de uitstoot van methaan te reduceren. In de pens van de koe ontstaat methaan bij het verteren van het voer. Deze methaan verlaat de koe voor een groot deel via de adem, en voor een klein deel via de mest.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/7/b/7/593792_fullimage_op%20zoek%20naar%20een%20koe%20die%20weinig%20methaan%20ademt.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T13:25+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-05T06:47+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593785", "title": "De potentie van gras voor emissiereductie", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/de-potentie-van-gras-voor-emissiereductie-1.htm" }, "lead": "Goed grasmanagement en een goed uitgevoerde beweiding kunnen bijdragen aan het verlagen van emissies. Hoe dat zit, wordt nu door Wageningen University & Research samen met melkveehouders verder onderzocht.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/3/b/593789_fullimage_de%20potentie%20van%20gras%20voor%20emissiereductie.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-29T12:50+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:44+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiereductie, Beweiden", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_643108", "title": "Interactieve bijeenkomst over SABE-regeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interactieve-bijeenkomst-over-sabe-regeling-1.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft in 2020 de subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) ingesteld. In het kader van deze regeling kunnen veehouders ook geadviseerd worden over emissiereductie in de veehouderij, een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma Integraal aanpakken. De adviseur moet hiervoor wel opgenomen zijn in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS register) dat bijgehouden wordt door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/1/0/cid643108_1649237552900_ZEDD-Schuttelaar%26Partners_108.jpg", "width": 3600, "height": 2514, "focuspoint-x": 1485, "focuspoint-y": 1290, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-29T11:28+02:00", "lastmodified_date": "2022-04-06T11:34+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_home" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Subsidiergeling, emissiereductie", "target_audience_abstract": "Bedrijfsadviseurs", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_614391", "title": "Meld je aan voor de nieuwsbrief van Integraal Aanpakken", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/meld-je-aan-voor-de-nieuwsbrief-van-integraal-aanpakken-1.htm" }, "lead": "Praktijkgerichte oplossingen vinden die bijdragen aan een duurzame toekomst voor de veehouderij. Met dát doel voor ogen is het onderzoeksprogramma ‘Integraal aanpakken’ van start gegaan. Binnenkort verschijnt de eerste editie van de nieuwsbrief vanuit het programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-20T06:40+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T14:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "integraal_aanpakken_dierspoor", "integraal_aanpakken_voerspoor", "integraal_aanpakken_stalspoor", "integraal_aanpakken_mestspoor", "integraal_aanpakken_melkvee", "integraal_aanpakken_varkens", "integraal_aanpakken_geiten" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "integraal_aanpakken_dierspoor", "integraal_aanpakken_geiten", "integraal_aanpakken_melkvee", "integraal_aanpakken_mestspoor", "integraal_aanpakken_stalspoor", "integraal_aanpakken_varkens", "integraal_aanpakken_voerspoor" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integraal aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593822", "title": "Wat zijn referentiewaarden?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/wat-zijn-referentiewaarden-1.htm" }, "lead": "Wekelijks komen er veel vragen binnen bij het Netwerk Praktijkbedrijven. Elke nieuwsbrief wordt één vraag uitgelicht. Deze keer is dat: ‘Binnen het Netwerk Praktijkbedrijven gaan 40 bedrijven aan de slag met het reduceren van ammoniak- en methaanemissies met een doelstelling van 15 tot 30%. Hoe zijn deze percentages tot stand gekomen en vanaf welk moment geldt deze referentiewaarde?’", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/2/4/1/593813_fullimage_wat%20zijn%20referentiewaarden.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T15:42+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:14+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_agrikennis", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_agrikennis", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Referentiewaarden, Doelstellingen", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593810", "title": "Maak kennis met de bedrijfsbegeleiders van Netwerk Praktijkbedrijven", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/maak-kennis-met-de-bedrijfsbegeleiders-van-netwerk-praktijkbedrijven-1.htm" }, "lead": "De 10 onderzoeksbedrijven en 30 demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven krijgen tijdens het project ieder intensieve begeleiding.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/3/f/c/593811_fullimage_maak%20kennis%20met%20de%20bedrijfsbegeleiders.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T14:58+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:06+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Praktijkbedrijven", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593806", "title": "Focus op de boer en niet op de vloer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/focus-op-de-boer-en-niet-op-de-vloer-1.htm" }, "lead": "Niet op één onderdeel sturen, maar de uitdagingen waar de melkveehouderij voor staat in samenhang oppakken. Voor Gerard Migchels, onderzoeker aan Wageningen Livestock Research en mede- projectleider van Netwerk Praktijkbedrijven is het de enige manier om landbouw met toekomstwaarde te realiseren. “Als het om emissiereductie gaat, moet je met alles aan de slag.”", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/3/5/593808_fullimage_focus%20op%20de%20boer%20en%20niet%20op%20de%20vloer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T14:45+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:02+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Maatregelen, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_593803", "title": "Een ‘integrale’ aanpak: hoe doe je dat?", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/een-integrale-aanpak-hoe-doe-je-dat-1.htm" }, "lead": "Netwerk Praktijkbedrijven maakt onderdeel uit van het overkoepelende programma ‘Integraal Aanpakken’ als onderdeel van het LNV-Klimaatbeleid. Een “integrale aanpak” klinkt goed. Maar wat houdt zo’n aanpak precies in als het om ammoniak en methaan gaat? En waarom gaat het Netwerk vooralsnog niet direct aan de slag met voermaatregelen? Heleen van Kernebeek, onderzoeker bij WUR, legt dit uit.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/9/a/4/593802_fullimage_heleen%20van%20kernebeek.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T14:18+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T14:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_geitenhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integraal aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598733", "title": "3 typen praktijkbedrijven in beeld", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/3-typen-praktijkbedrijven-in-beeld-1.htm" }, "lead": "Het Netwerk Praktijkbedrijven is inmiddels met 116 deelnemers van start gegaan. Daarbij ligt de focus op het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. In de rubriek ‘Praktijkbedrijf in beeld’ geven we steeds een ander kijkje achter de schermen bij deze bedrijven. Maar voordat we dat doen, vertellen we in deze eerste editie van de nieuwsbrief eerst wat over de verschillen tussen de drie soorten praktijkbedrijven: onderzoeksbedrijven, demonstratiebedrijven en ambassadeurs.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/8/4/5/598732_fullimage_netwerk.png", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-04-19T13:04+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:18+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Bedrijfsvoering", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601751", "title": "Interactieve bijeenkomst LLTB over SABE-regeling", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/interactieve-bijeenkomst-lltb-over-sabe-regeling-2.htm" }, "lead": "Het ministerie van LNV heeft in 2020 de subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) ingesteld. In het kader van deze regeling kunnen veehouders ook geadviseerd worden over emissiereductie in de veehouderij, een belangrijk onderdeel van het onderzoeksprogramma Integraal aanpakken. De adviseur moet hiervoor wel opgenomen zijn in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS register) dat bijgehouden wordt door de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs (VAB).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/2/9/cid601751_ZEDD-Schuttelaar%2526Partners_108.jpg", "width": 3600, "height": 2514, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-04-13T16:23+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:19+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "SABEr-regeling", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_598749", "title": "Flink meer methaan in kelder onder emissiearme vloer", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/flink-meer-methaan-in-kelder-onder-emissiearme-vloer-1.htm" }, "lead": "In de kelder van een melkveebedrijf met een emissiearme vloer is de gemiddelde methaanconcentratie flink hoger dan onder een traditionele roostervloer. Dat is een eerste indicatie uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van LNV. Maar omdat het maar om twee bedrijven gaat, zijn hier nog geen definitieve conclusies aan te verbinden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/8/c/598734_fullimage_emissiearme%20koeien.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Jolan Chapin", "photographer_hyperlink": "https://pixabay.com/nl/users/jolanchapin-8631146", "photo_license": "Pixabay", "photo_license_hyperlink": "https://pixabay.com", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-03-16T13:26+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T15:22+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Emissiearme vloer, Methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_599919", "title": "Zeewier als methaanremmer niet vrij van risico’s", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/zeewier-als-methaanremmer-niet-vrij-van-risicos-2.htm" }, "lead": "Methaan is een sterk broeikasgas dat koeien uitademen. Eén van de mogelijke manieren om methaanuitstoot door koeien te beperken is door de dieren het zeewier Asparagopsis taxiformis te voeren. Deze zeewiersoort bevat hoge concentraties bromoform, een stof die de vorming van methaan in de pens van de koe tegengaat. Uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR) blijkt dat bromoform vervolgens in de melk en de urine van de koe terecht kan komen.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/a/3/8/599918_fullimage_koeien%20voer.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "WUR", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-03-15T14:28+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T16:54+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Zeewier, Methaan", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_601863", "title": "Resultaten workshops: kansen en belemmeringen voor adoptie van technieken voor verlaging methaanemissie uit mest in melkveestallen", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/resultaten-workshops-kansen-en-belemmeringen-voor-adoptie-van-technieken-voor-verlaging-methaanemissie-uit-mest-in-melkveestallen-1.htm" }, "lead": "De melkveehouderij staat voor de uitdaging om bij te dragen aan het oplossen van het klimaatprobleem en emissies van broeikasgassen te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en bij voorkeur het rendement verbeteren. Wageningen Livestock Research (onderdeel van Wageningen University & Research), LTO Projecten en een aantal veehouders en adviseurs hebben in twee online workshops de mogelijkheden voor praktijkrijpe combinaties van specifiek stal- en mestmaatregelen verkend.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/c/a/e/601862_fullimage_stal%20overzicht.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "Integraal Aanpakken", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-02-15T17:19+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T16:57+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Methaanemissie, Technieken, Praktijkonderzoek", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, { "identifier": "mediaitem_600571", "title": "De rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "link": { "type": "internal", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/de-rol-van-stalsystemen-binnen-de-integrale-aanpak-1.htm" }, "lead": "De veehouderij in Nederland staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. Het ministerie van LNV wil zorgen voor werkbare oplossingen en financiert daarom het onderzoek naar een integrale aanpak om emissies terug te dringen. De bestaande kaders en doelen op het gebied van onder andere milieu, koeien in de wei, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, zijn daarbij randvoorwaarden.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/b/c/5/600570_fullimage_varkensstal.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "", "keywords": [] }, "publication_date": "2021-02-15T15:06+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T16:59+02:00", "expiration_date": "", "keywords": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_geitenhouderij" ], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "video_header": "", "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Stalsystemen, Emissiereductie", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } } ] } ] } ] }