{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601593", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_news", "title": "Resultaten monitoring emissies uit melkveestallen periode 2018 - 2020", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/resultaten-monitoring-emissies-uit-melkveestallen-periode-2018-2020-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "metadata" : { "id": 601593, "identifier": "mediaitem_601593", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/resultaten-monitoring-emissies-uit-melkveestallen-periode-2018-2020-1.htm", "title": "Resultaten monitoring emissies uit melkveestallen periode 2018 - 2020", "lead": "Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben vastgesteld hoeveel methaan de gemiddelde Nederlandse melkveestal uitstoot. In 2012 werd dit onderzoek voor het laatst gedaan. De nieuwe cijfers wijzen uit dat het gaat om gemiddeld 189 kilo methaan per dierplaats per jaar. Wel blijkt dat er grote verschillen zijn in uitstoot per stal. “Dat biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek”, zegt Nico Ogink van Wageningen Livestock Research.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/0/8/c/cid601593_JB18-0919-5898.jpg", "width": 1000, "height": 750, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "publication_date": "2021-07-22T13:23+02:00", "lastmodified_date": "2021-12-23T10:52+02:00", "expiration_date": "2026-07-22T13:23+02:00", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "news", "kennisonline", "gkn_integraal_aanpakken", "livestock_environment", "Klimaatslimme_landbouw_climate-smart_agriculture", "methane_emission" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "related_dossier": [], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/integraal-aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/redactie-integraal-aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Monitoring, Emissie", "target_audience_abstract": "Melkveehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Methaan is een krachtig broeikasgas. Het opwarmingseffect van methaan is tot wel 35 keer sterker dan dat van CO2<\/sub>. Van de totale Nederlandse methaanuitstoot komt 64% uit de veehouderij. Die sector staat dus aan de lat om de methaanemissie drastisch te reduceren. Dat is dan ook vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord uit juni 2019: in 2030 moet de sector circa 2 megaton CO2-equivalenten hebben bespaard.<\/p>

De onderzoekers hebben tussen november 2018 en maart 2020 op 18 melkveebedrijven in totaal 130 24-uurs emissiemetingen gedaan. Hiermee is verder zicht gekomen op de gemiddelde methaan-, ammoniak- en lachgasemissie op melkveebedrijven en de spreiding daarvan binnen en tussen bedrijven. De gemiddelde emissie +/- de standaarddeviatie tussen bedrijven bedroeg:<\/p>