{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_615084", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "ZLTO betrekt gemeenten en omgevingsdiensten bij integrale aanpak", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/ZLTO-betrekt-gemeenten-en-omgevingsdiensten-bij-integrale-aanpak-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "metadata" : { "id": 615084, "identifier": "mediaitem_615084", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/ZLTO-betrekt-gemeenten-en-omgevingsdiensten-bij-integrale-aanpak-1.htm", "title": "ZLTO betrekt gemeenten en omgevingsdiensten bij integrale aanpak", "lead": "Met een opkomst van 65 deelnemers kan ZLTO terugzien op een succesvol verlopen webinar ‘Reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij’.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/d/c/1/615085_fullimage_e4ca9080-1838-4d85-81a0-921217088d6b_artikel%207%20-%20gemeenten%20en%20od_72aecb40_530x357.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Biggen - via Integraal Aanpakken", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Integraal Aanpakken", "source_info_hyperlink": "https://www.integraalaanpakken.nl/nl/integraalaanpakken/show/ZLTO-betrekt-gemeenten-en-omgevingsdiensten-bij-integrale-aanpak.htm" }, "publication_date": "2021-11-05T06:35+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-09T18:53+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Webinar ZLTO", "target_audience_abstract": "Melkveehouder, Varkenshouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Het webinar op 22 september was gericht op het informeren en een dialoog met vertegenwoordigers van omgevingsdiensten en gemeentes. Ton van korven (ZLTO) ging samen met Nico Ogink van Wageningen Livestock Research en Fred Stouthart van omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant in op de mogelijkheden van een integrale aanpak in de vergunningverlening op basis van real time monitoring, doelvoorschriften en bedrijfsmanagement, met als uitgangspunt: de ondernemer aan het stuur. De webinar diende dit doel dichterbij te brengen door onderzoekers en betrokken overheden te informeren en dialoog mogelijk te maken over de benodigde ontwikkelingen.<\/p>

Een vervolgsessie, waarbij samen met agrarisch ondernemers dieper op het centrale onderwerp zal worden ingegaan, staat op de planning. <\/p>

Bekijk hieronder het webinar terug over reductie van methaan en ammoniak bij varkens- en melkveehouderij<\/p>" } , { "identifier": "element_19904632", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Webinar reductie methaan en ammoniak", "source": "ZLTO", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=PVg59xaOO-0", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

(Bron foto: Integraal Aanpakken <\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }