{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_614913", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "VLOG Integraal Aanpakken", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/VLOG-Integraal-Aanpakken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "metadata" : { "id": 614913, "identifier": "mediaitem_614913", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/VLOG-Integraal-Aanpakken-1.htm", "title": "VLOG Integraal Aanpakken", "lead": "Wat is integraal aanpakken en waarom is het belangrijk? Kijk hier naar de antwoorden van Gemma Verijdt, beleidsmedewerker ministerie van LNV.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/6/9/6/614914_fullimage_gemaverijdt.png", "width": 960, "height": 540, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "Gemma Verijdt interview - Youtube via Integraal Aanpakken", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "Integraal Aanpakken", "source_info_hyperlink": "https://www.youtube.com/watch?v=Lp3ZgFMLQPw" }, "publication_date": "2021-11-05T07:00+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-08T21:58+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": ["gkn_integraal_aanpakken"], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Beleid", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "identifier": "element_19888035", "type": "modularcontent", "videocontent": { "title": "Interview Gemma voor nieuwsbrief Integraal Aanpakken", "source": "Integraal Aanpakken", "url": "https://www.youtube.com/watch?v=Lp3ZgFMLQPw", "image": {"error": "no image selected"} } } , { "type": "text", "html": "

Cursussen en bijeenkomsten<\/h2>

Het najaar is ook het moment om als ondernemer na te denken of je cursussen of bijeenkomsten wilt gaan volgen over bepaalde onderwerpen. Een cursus over stikstof- en methaanreductie kan bijvoorbeeld best interessant zijn vanwege de reductieopgave waar de sector voor staat. Dat is niet alleen leerzaam voor jezelf als ondernemer, maar voor docenten en onderzoekers is het ook heel leerzaam om over de problematiek en de oplossingen te sparren met veehouders. Via het programma Integraal Aanpakken gaan we deze winterperiode ook diverse bijeenkomsten aanbieden. We houden u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief<\/a> en website<\/a>.<\/p>

(Bron foto: Integraal Aanpakken, Youtube<\/em>)<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }