{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_592227", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Toetsen van maatregelen om uitstoot van methaan en ammoniak te reduceren", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Toetsen-van-maatregelen-om-uitstoot-van-methaan-en-ammoniak-te-reduceren-2.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "metadata" : { "id": 592227, "identifier": "mediaitem_592227", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Toetsen-van-maatregelen-om-uitstoot-van-methaan-en-ammoniak-te-reduceren-2.htm", "title": "Toetsen van maatregelen om uitstoot van methaan en ammoniak te reduceren", "lead": "De Nederlandse veehouderij staat voor de opgave om de emissie van ammoniak en methaan te reduceren. Het zogenaamde voerspoor is voor (een groot) deel bepalend voor de emissie van ammoniak en methaan. De Koeien & Kansen-ondernemers hebben in 2020 geprobeerd via het voerspoor de gestelde doelen voor ammoniak en methaan te realiseren. Zij hebben de praktische inpasbaarheid van maatregelen getoetst op hun bedrijf.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/e/a/b/592225_fullimage_toetsen%20van%20maatregelen%20om%20uitstoot.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-05-06T14:02+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-03T18:18+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_kalverhouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_dier", "gkn_kalverhouderij", "gkn_melkveehouderij", "gkn_pluimveehouderij", "gkn_schapenhouderij", "gkn_varkenshouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_geitenhouderij", "gkn_home" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "", "target_audience_abstract": "", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De kennis die is opgedaan in de praktijk op de Koeien & Kansen-bedrijven is gebundeld in het rapport ‘Praktijkimplementatie voerspoor melkvee: (voer)management maatregelen om de methaan- en ammoniakemissie te reduceren’. In dit rapport zijn de resultaten, ervaringen en aanbevelingen weergegeven. Dit project maakt onderdeel uit van het Programma Integraal Aanpakken en wordt gefinancierd door het ministerie van LNV.<\/p>

Op alle Koeien & Kansen-bedrijven is samen met de voeradviseur gekeken naar passende maatregelen om de uitstoot van ammoniak en methaan te reduceren. In de KringloopWijzer wordt dit met de kengetallen TAN (totaal ammoniakaal stikstof) en de berekende methaanemissie uit pensfermentatie (enterisch methaan) inzichtelijk gemaakt voor de veehouder en zijn adviseur.<\/p>

Ammoniak reduceren<\/h2>

Voor ammoniak was binnen het project een reductie gesteld van 15 procent minder dan het grondsoortspecifieke sectorgemiddelde van 2018. Op de meeste Koeien & Kansen bedrijven werd dit gerealiseerd door het toepassen van de volgende algemene maatregelen:<\/p>