{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_601037", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Sbv-regeling: subsidie voor investering in innovatieve en duurzame stallen", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Sbv-regeling-subsidie-voor-investering-in-innovatieve-en-duurzame-stallen-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "metadata" : { "id": 601037, "identifier": "mediaitem_601037", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Sbv-regeling-subsidie-voor-investering-in-innovatieve-en-duurzame-stallen-1.htm", "title": "Sbv-regeling: subsidie voor investering in innovatieve en duurzame stallen", "lead": "Veehouders kunnen subsidie krijgen om minder broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof uit te stoten. Van 2020 tot 2030 is hiervoor € 172 miljoen beschikbaar via de ‘Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv).", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/f/b/7/601036_fullimage_koeien%20duurzame%20stallen.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "? Integraal aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2020-12-08T16:08+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T17:20+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_veehouderij", "gkn_melkveehouderij" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Subsidies, verduurzaming", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

De Sbv is voor alle veehouders die hun bestaande stal emissiearm willen maken, of een nieuwe emissiearme stal willen bouwen. Daarbij is de Sbv bedoeld voor integrale en brongerichte maatregelen. Hiermee wordt de uitstoot van alle relevante schadelijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door urine en mest te scheiden onder de roostervloer. Zo ontstaat minder ammoniak. <\/p>

Twee modules<\/h2>

De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule:<\/p>