{ "type": "mediaitem", "identifier": "mediaitem_614391", "subtype": "wmammodularcontent_gkn_newsmediaitem", "title": "Meld je aan voor de nieuwsbrief van Integraal Aanpakken", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Meld-je-aan-voor-de-nieuwsbrief-van-Integraal-Aanpakken-1.htm", "language": "nl_NL", "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "metadata" : { "id": 614391, "identifier": "mediaitem_614391", "contenttype": "wmammodularcontent_gkn_news", "contenttype_title": "contenttype_wmammodularcontent_gkn_news", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsitem/Meld-je-aan-voor-de-nieuwsbrief-van-Integraal-Aanpakken-1.htm", "title": "Meld je aan voor de nieuwsbrief van Integraal Aanpakken", "lead": "Praktijkgerichte oplossingen vinden die bijdragen aan een duurzame toekomst voor de veehouderij. Met dát doel voor ogen is het onderzoeksprogramma ‘Integraal aanpakken’ van start gegaan. Binnenkort verschijnt de eerste editie van de nieuwsbrief vanuit het programma.", "leadimage": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload_mm/4/8/1/592279_fullimage_koeien%20op%20stal%20%28integraal%20aanpakken%29.jpg", "width": 530, "height": 357, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "", "photographer": "", "photographer_hyperlink": "", "photo_license": "Integraal Aanpakken", "photo_license_hyperlink": "", "source_info": "", "source_info_hyperlink": "" }, "publication_date": "2021-04-20T06:40+02:00", "lastmodified_date": "2021-11-06T14:54+02:00", "expiration_date": "", "tags": [ "Nieuws", "Dutch", "gkn_home", "gkn_melkveehouderij", "gkn_dier", "gkn_veehouderij", "gkn_integraal_aanpakken", "integraal_aanpakken_dierspoor", "integraal_aanpakken_voerspoor", "integraal_aanpakken_stalspoor", "integraal_aanpakken_mestspoor", "integraal_aanpakken_melkvee", "integraal_aanpakken_varkens", "integraal_aanpakken_geiten" ], "copyright": "", "external_id": "", "item_metadata": { "contentsubtype": "Nieuws", "theme": [ "gkn_dier", "gkn_home", "gkn_integraal_aanpakken", "gkn_melkveehouderij", "gkn_veehouderij", "integraal_aanpakken_dierspoor", "integraal_aanpakken_geiten", "integraal_aanpakken_melkvee", "integraal_aanpakken_mestspoor", "integraal_aanpakken_stalspoor", "integraal_aanpakken_varkens", "integraal_aanpakken_voerspoor" ], "keywords": [], "gkn_organization": { "title": "Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/nieuwsitem/Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "author": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "contactperson": { "title": "Redactie Integraal Aanpakken", "url": "/nl/groenkennisnet/persoon/Redactie-Integraal-Aanpakken-1.htm" }, "link_extra_image": "", "subject_abstract": "Integraal aanpakken", "target_audience_abstract": "Veehouder", "region_abstract": "", "jumplinktext": "" } }, "contents": [ { "area": "main", "title": "Main", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Nederland heeft zich in het Klimaatakkoord verplicht om ambitieuze doelen te halen. Zo moet in 2030 de CO2-uitstoot met 49% zijn verlaagd. Ook de veehouderij zal daaraan moeten bijdragen, bijvoorbeeld door de emissie van methaan te verkleinen. Naast het terugdringen van de methaanuitstoot ligt er ook een opgave om de emissie van ammoniak te beperken.<\/p>

Duurzame toekomst<\/strong><\/h2>

De Nederlandse veehouderij heeft de afgelopen jaren al flinke stappen gezet om emissies van broeikasgassen en ammoniak te verminderen. Maar is meer mogelijk. Vanuit dat inzicht is in 2020 ‘Integraal aanpakken’ ontstaan, een onderzoeksprogramma om aanvullende emissiebeperkende maatregelen in kaart te brengen. Doelstelling hierbij is om te komen tot praktijkgerichte oplossingen, die leiden tot en duurzame toekomst voor de veehouderij. Een integrale aanpak staat in het onderzoek voorop: het terugdringen van methaan- én ammoniakemissies, met maatregelen die aansluiten op de bedrijfsvoering en die geen negatief effect hebben op rentabiliteit, dierenwelzijn of biodiversiteit<\/p>

Onderzoek, praktijkbedrijven en kennisverspreiding<\/strong><\/h2>

De programmatische aanpak van Integraal aanpakken bestaat uit een combinatie van onderzoek, praktijkbedrijven voor pilots en demo’s en kennisverspreiding. De komende jaren trekken overheid, bedrijfsleven, onderzoekers en veehouders samen op om nieuwe oplossingen te vinden, verder uit te testen en daarna op veehouderijbedrijven toe te passen. Het onderzoek richt zich op integrale oplossingen in de melkvee-, varkens en geitenhouderij. Specifiek voor de melkveehouderij is een Netwerk Praktijkbedrijven opgestart.<\/p>

Brede samenwerking<\/strong><\/h2>

Een breed samenwerkingsverband van ketenpartners heeft zich achter Integraal aanpakken geschaard. Het programma wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO en LLTB, CLM, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV. Laatstgenoemde, het ministerie, is financier van het programma.<\/p>

Meer weten? Meld je aan voor de nieuwsbrief<\/strong><\/h2>

We informeren je graag over de vele actuele ontwikkelingen vanuit het programma ‘Integraal aanpakken’. Meld je via onderstaande button aan voor de nieuwsbrief (verschijnt 4 keer per jaar).<\/p>" } ] }, { "area": "sources", "title": "Bronnen", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Publicaties<\/h2>" } , { "identifier": "element_19838763", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Meer informatie over het Netwerk Praktijkbedrijven", "link_url": "https://www.integraalaanpakken.nl/nl/integraalaanpakken/praktijkbedrijven.htm" } } , { "identifier": "element_19838784", "type": "modularcontent", "gkn_link": { "linktext": "Lees meer over het Netwerk Praktijkbedrijven", "link_url": "https://www.integraalaanpakken.nl/nl/integraalaanpakken/praktijkbedrijven.htm" } } ] }, { "area": "related", "title": "Gerelateerd", "elements": [ ] }, { "area": "content3", "title": "Overig", "elements": [ ] } ] }