{ "type": "page", "identifier": "page_21503518", "title": "Nieuwsbrief", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsbrief.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Nieuwsbrief", "url": "/nl/integraalaanpakken/nieuwsbrief.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Integraal aanpakken bestaat uit een combinatie van onderzoek, praktijkbedrijven voor pilots en demo’s en kennisverspreiding. Wil je op de hoogte blijven? Dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief Integraal Aanpakken, of voor de nieuwsbrief van Netwerk Praktijkbedrijven." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Integraal Aanpakken<\/h2>

Schrijf je hier<\/a> in voor onze nieuwsbrief, en blijf op de hoogte. De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.<\/p>

Netwerk Praktijkbedrijven<\/h2>

Binnen het Netwerk Praktijkbedrijven gaan melkveehouders integraal aan de slag met het reduceren van ammoniak- en methaanemissies. Benieuwd naar de aanpak en oplossingsrichtingen? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief Netwerk Praktijkbedrijven<\/a>.<\/p>" } ] } ] }