{ "type": "page", "identifier": "page_19697599", "title": "Netwerk Praktijkbedrijven", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/netwerk-praktijkbedrijven.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Netwerk Praktijkbedrijven", "url": "/nl/integraalaanpakken/netwerk-praktijkbedrijven.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In 2030 dienen in de melkveehouderij de ammoniak- en methaanemissies fors gereduceerd te zijn. Alleen hoe haalbaar is dat in de praktijk? In september 2020 deden we de oproep: ‘Melkveehouders gezocht voor Netwerk Praktijkbedrijven’. Aan deze oproep werd enthousiast gehoor gegeven. Inmiddels zijn 116 melkveebedrijven met deze uitdaging aan de slag gegaan. De komende vier jaren combineren zij praktijkonderzoek en een integrale aanpak om een pakket samen te stellen van haalbare en betaalbare maatregelen die op beide doelen effect hebben. Tijdens hun leerroute inspireren zij collega-melkveehouders en staan zij hen terzijde om ook aan de slag te gaan." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

116 deelnemers<\/h2>

De 10 onderzoeksbedrijven halen nieuwe maatregelen boven water via onderzoek en dataverzameling. Deze maatregelen toetsen deze bedrijven op haalbaarheid en inpasbaarheid in de praktijk.Daarna vindt er een finetuning plaats van de getoetste maatregelen de 30 demonstratiebedrijven voor de zeer verschillende typen bedrijven (groot, klein, extensief, intensief, gangbaar, biologisch) en grondsoorten. Deze bedrijven krijgen een intensieve begeleiding vanuit het Netwerk<\/a>.76 ambassadeursbedrijven gaan zelf aan de slag met de gefinetunede maatregelen. Zij krijgen ook begeleiding. Zij het wat minder intensief. De ambassadeurs brengen in beeld wat de succesfactoren zijn en wat de mate van succes bepaalt. Het Netwerk gebruikt de uitkomsten vervolgens weer in vervolgonderzoek.Zo leren onderzoekers en melkveehouders van elkaar en maken ze samen maatregelen praktijkrijp.<\/p>

Doe mee!<\/h2>

In dit leerproces nemen we jou graag mee. Of je nu melkveehouder bent, adviseur, loonwerker, of vanuit een andere achtergrond interesse hebt. We geloven dat we samen de antwoorden en werkbare maatregelen zullen vinden. Het gaat niet alleen om kennis verspreiden, maar samen leren, ervaren en vooral doen. Ga de uitdaging met ons aan!<\/p>

Meld je aan voor de nieuwsbrief<\/h2>

Ga je de uitdaging met ons aan? Schrijf je hier<\/a> in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen. Voor vragen over het Netwerk Praktijkbedrijven kun je mailen naar info@netwerkpraktijkbedrijven.nl<\/a>.<\/p>" } ] } ] }