{ "type": "page", "identifier": "page_19697699", "title": "Mestspoor", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/mestspoor.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Mestspoor", "url": "/nl/integraalaanpakken/mestspoor.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "Op het gebied van stal- en mestsystemen blijkt het ook mogelijk om emissies van ammoniak en methaan te reduceren. Centraal daarbij staan technische en managementmaatregelen die voorkomen dat methaan en ammoniak ontstaan in de stal en vervolgens de mestopslag. Bijvoorbeeld door de mest snel af te voeren uit de stal of te koelen." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "text", "html": "

Ook zijn er mogelijkheden om methaan om te vormen (methaanoxidatie) of juist op te vangen en te benutten als biogas (vergisting). Dit noemen we het mestspoor. Het mestspoor gaat over mestopslag en -aanwending en richt zich op de melkvee-, varkens- en geitenhouderij.<\/p>

Wat is er inmiddels bekend?<\/h2>

Tijdens de opslag van (drijf)mest kunnen er door biologische processen en open opslagen verliezen van koolstof en stikstof optreden die als methaan en ammoniak de lucht in gaan.<\/p>

Het is van belang om deze waardevolle stoffen in de kringloop te behouden en de impact op het lokale milieu (ammoniak) en wereldwijde klimaat (methaan) te minimaliseren.<\/p>

Invloed mestopslag en mestaanwending op ammoniakemissie<\/h2>

Opgeslagen (drijf)mest bevat een deel ammoniak. Deze ammoniak kan zowel tijdens opslag als tijdens uitrijden aan het oppervlak naar de lucht ontsnappen. De hoeveelheid die ontsnapt hangt af van meerdere factoren:<\/p>