{ "type": "page", "identifier": "page_19697719", "title": "Melkvee", "navtitle": "", "url": "/nl/integraalaanpakken/melkvee.htm", "language": "nl_NL", "languages": [{ "id": 43, "value": "dutch", "locale": "nl_NL", "title": "Melkvee", "url": "/nl/integraalaanpakken/melkvee.htm" }], "metadata" : {"gkn_pagemetadata": { "page_type": { "id": "content_page", "name": "Contentpagina" }, "headerimage": {"error": "no image selected"}, "startpaginalabel": {"id": ""}, "startpage_title": "", "shownavigation": false, "searchidentifier": "", "placeholderzoekbox": "", "lead": "In het Klimaatakkoord staan ambitieuze klimaatdoelen benoemd voor 2030 en 2050. De melkveehouderij staat voor de opgave om de emissies van methaan, maar ook ammoniak, in Nederland te verlagen." }} , "sections": [ { "identifier": "pagesection_18594630", "title": "Natuurinclusieve landbouw Configuratie", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594630&tsobjectid=18594630" }, { "identifier": "pagesection_18594578", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594578&tsobjectid=18594578" }, { "identifier": "pagesection_18594610", "title": "Natuurinclusieve landbouw Footer legal", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594610&tsobjectid=18594610" }, { "identifier": "pagesection_18594649", "title": "Natuurinclusieve landbouw Menu", "link": "/nl/groenkennisnet/paginasectie.htm?pagesectionid=18594649&tsobjectid=18594649" } ], "contents": [ { "area": "main", "title": "", "elements": [ { "type": "image", "identifier": "element_30092273", "id": 30092273, "alignment": "", "alternative_text": "", "sub_text": "", "image": { "source": "https://api.groenkennisnet.nl/upload/f2bd5133-2afe-466c-a20f-53397791e501_image15183919852726327543.jpg", "width": 1280, "height": 720, "focuspoint-x": -1, "focuspoint-y": -1, "alternative_text": "" }, "link": {} } , { "type": "text", "html": "

Nederlandse melkveesector<\/h2>

Nederland telt zo’n 15.000 melkveehouderijbedrijven. Deze bedrijven houden gezamenlijk ruim 15 miljoen melkkoeien. Een wenkend toekomstperspectief voor de melkveehouderij, die wereldwijd bekend staat als efficiënt en innovatief en een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie, is dan ook essentieel. En de uitdaging is groot. Maar er is voldoende potentie om de melkveehouderij verder te verduurzamen.<\/p>

Samen reduceren<\/strong><\/h2>

Als de voorgestelde maatregelen in het Klimaatakkoord voor de melkveehouderij worden uitgevoerd, kan in 2030 een CO2-emissiereductie worden bereikt van circa 1,3 megaton CO2-equivalenten (waarvan 0,3 megaton CO2 door landgebruik).<\/p>

Methaan en ammoniak in de melkveehouderij<\/h2>

Ongeveer 75–80% van het methaan<\/a> in de veehouderij komt vrij doordat koeien het gas uitademen of laten ontsnappen door te boeren: het zogenaamde enterisch methaan. Dit methaan onstaat bij het verteren van het voer door micro-organismen in het maagdarmkanaal van herkauwers (pens- en darmfermentatie), met name runderen. Ongeveer 20–25% van het methaan uit de veehouderij komt vanuit opgeslagen mest, waaronder bij melkveebedrijven.<\/p>

De vorming van ammoniak<\/a> in de melkveehouderij vindt vooral plaats wanneer urine en mest van de koe met elkaar in contact komen. De hoeveelheid ammoniak die vrijkomt is een direct gevolg van de hoeveelheid eiwitten in het rantsoen van de koe.<\/p>

In de praktijk<\/h2>

Samen met veehouders en met de sector zoeken we in het programma Integraal Aanpakken naar kansen voor verdere verduurzaming. Het vakmanschap van de melkveehouder is van groot belang bij het verlagen van de methaan- en ammoniakemissies. We onderzoeken op dit moment reductieopties op vier sporen: voer<\/a>, dier<\/a>, stal<\/a> en mest<\/a>. <\/p>